ועד מנהל איגוד האופניים

שני בלוך דוידוב

חברת הנהלה איגוד האופניים

בת אל גרבי

חברת וועד מנהל איגוד האופניים

חיים טייכהולץ

חבר הנהלה איגוד האופניים

ד"ר איל קישון

חבר הנהלה איגוד האופניים

רויטל שואן פנקס

חברת הנהלת איגוד האופניים

יואב בר

חבר וועדה מקצועית איגוד האופניים

יונתן פנטוביץ

חבר הנהלה איגוד האופניים

נני מעוז

חבר הנהלה איגוד האופניים