ועד מנהל איגוד האופניים

חיים טייכהולץ

חבר הנהלה איגוד האופניים

ד"ר איל קישון

חבר הנהלה איגוד האופניים

רויטל שואן פנקס

חברת הנהלת איגוד האופניים

יואב בר

חבר וועדה מקצועית איגוד האופניים

בועז גלעד

חבר הנהלה איגוד האופניים

ד"ר מרון רובינשטיין

חבר הנהלה איגוד האופניים

יונתן פנטוביץ

חבר הנהלה איגוד האופניים

נני מעוז

חבר הנהלה איגוד האופניים

גילי תמיר

חברת הנהלת איגוד האופניים