ועד מנהל איגוד האופניים

נני מעוז

חבר הנהלה איגוד האופניים

שאול סוניניו

נציג ההורים בועד המנהל

ד"ר יוני ירום

יו"ר הנהלת איגוד האופניים

ליהי ארנון תדמור

חברת הנהלת איגוד האופניים

אילן תמיר

גזבר וחבר הנהלת איגוד האופניים

עמית לוין

חבר הנהלת איגוד האופניים

גילי תמיר

חברת הנהלת איגוד האופניים