ועדת תחרויות

רבקה אלגריסי

ראש וועדת תחרויות

אילן אידלסון

חבר וועדת תחרויות

אריק פלדמן

חבר וועדת תחרויות

מוחמד סובח

חבר וועדת תחרויות

רונן בידרמן

חבר וועדת תחרויות

ליאור שרר

חבר וועדת תחרויות