וועדה מקצועית

אופיר גל און

חבר וועדה מקצועית איגוד האופניים

סטיב מקיואן

מאמן נבחרת ישראל, אופני מסלול

ירדן גזית

מנכ"ל