וועדה מקצועית

שני בלוך חברת וועדה מקצועית
תום יצחקי חבר בוועדה המקצועית
עמית לוין חבר בוועדה המקצועית
נמרוד נדובינסקי חבר בוועדה המקצועית
צחי בויגן חבר בוועדה המקצועית
רבקה אלגריסי ראש וועדה מקצועית