וועדה מקצועית

ניב ליבנר

חבר וועדה מקצועית

ירדן גזית

מנהל מקצועי

אילן אידלסון

מנהל תחרויות