סיכומי ישיבות

איגוד האופניים דוגל בשקיפות מלאה בכל ההתנהלות שלו אל מול הרוכבים והחברים באיגוד. להלן מצורפים קבצים מסיכומי ישיבות חשובות
תאריךשםקובץ להורדה
11/01/21טופס דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע שנת 2020סיכום ישיבה
07/01/21אסיפה כללית 07/01/2021סיכום ישיבה
05/01/21החלטת ועדת משמעת – שני ברגרסיכום ישיבה