סיכומי ישיבות

איגוד האופניים דוגל בשקיפות מלאה בכל ההתנהלות שלו אל מול הרוכבים והחברים באיגוד. להלן מצורפים קבצים מסיכומי ישיבות חשובות
תאריךשםקובץ להורדה
01/07/21אסיפה כללית מ 01/07/2021סיכום ישיבה
29/04/21פרוטוקול אסיפה כללית 29/04/2021סיכום ישיבה
11/01/21טופס דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע שנת 2020סיכום ישיבה
07/01/21אסיפה כללית 07/01/2021סיכום ישיבה
05/01/21החלטת ועדת משמעת – שני ברגרסיכום ישיבה
23/12/20שני ברגר החלטה מיום 23.12.20סיכום ישיבה
29/10/20פרוטוקול אספה כללית 29/10/2020סיכום ישיבה
16/07/20אסיפה כללית 16/07/2020סיכום ישיבה
23/07/20דיון ישיבת משמעת ליפשיץ- קיבץ מיום 23.7.20סיכום ישיבה
13/06/19אסיפה כללית 13/06/2019סיכום ישיבה
24/06/18אסיפה כללית 24/06/2018סיכום ישיבה
12/12/17סיכום פגישה נתיבי ישראל דצמבר 2017סיכום ישיבה
25/06/17פרוטוקול אסיפה כללית 25/06/2017סיכום ישיבה
19/02/17פרוטוקול אסיפה כללית 19/02/2017סיכום ישיבה
05/06/16פרוטוקול אסיפה כללית 05/06/2016סיכום ישיבה
07/06/15פרוטוקול אסיפה כללית 07/06/2015סיכום ישיבה
05/10/14פרוטוקול אסיפה כללית 05/10/2014סיכום ישיבה
18/06/14פרוטוקול אסיפה כללית 18/06/2014סיכום ישיבה
06/05/13פרוטוקול אסיפה כללית 06/05/2013סיכום ישיבה
13/08/12פרוטוקול אסיפה כללית 13/08/2012סיכום ישיבה
01/07/12פרוטוקול אסיפה כללית 01/07/2012סיכום ישיבה
20/07/11אספי כללית 20/07/2011סיכום ישיבה
14/12/10פרוטוקול אסיפה כללית 14/12/2010סיכום ישיבה
12/12/10אסיפה כללית 12/12/2010סיכום ישיבה
05/09/10אסיפה כללית 05-09-2010סיכום ישיבה