סיכומי ישיבות

איגוד האופניים דוגל בשקיפות מלאה בכל ההתנהלות שלו אל מול הרוכבים והחברים באיגוד. להלן מצורפים קבצים מסיכומי ישיבות חשובות
תאריךשםקובץ להורדה
05/01/21החלטת ועדת משמעת – שני ברגרסיכום ישיבה
16/07/20אסיפה כללית 16/07/2020סיכום ישיבה
12/12/17סיכום פגישה נתיבי ישראל דצמבר 2017סיכום ישיבה