סיכומי ישיבות

איגוד האופניים דוגל בשקיפות מלאה בכל ההתנהלות שלו אל מול הרוכבים והחברים באיגוד. להלן מצורפים קבצים מסיכומי ישיבות חשובות
תאריךשםקובץ להורדה
29/06/21ישיבת ועדה מקצועית כביש ומסלול 26/06/2021סיכום ישיבה
08/12/19פרוטוקול ישיבת וועדה מקצועית 8.12.19סיכום ישיבה
29/11/19סיכום ישיבת וועדה מקצועית 28.11.19סיכום ישיבה
29/10/19סיכום ישיבת וועדה מקצועית 29.10.2019סיכום ישיבה
12/12/17פרוטוקול וועדה מקצועית 20.3.2018סיכום ישיבה
12/12/17פרוטוקול ועדה מקצועית 12.12.2017סיכום ישיבה
15/10/17פרוטוקול ועדה מקצועית 15/10/2017סיכום ישיבה
09/10/17פרוטוקול ועדה מקצועית 9/10/2017סיכום ישיבה