סיכומי ישיבות

איגוד האופניים דוגל בשקיפות מלאה בכל ההתנהלות שלו אל מול הרוכבים והחברים באיגוד. להלן מצורפים קבצים מסיכומי ישיבות חשובות
תאריךשםקובץ להורדה
30/01/24פרוטוקול ועדה מקצועית מספר 3 לשנת 2024 מיום 30.1.2024סיכום ישיבה
23/07/23ועדת סגלים 23.7.23סיכום ישיבה
03/07/23דיון וועדת סגלים 3.7.2023סיכום ישיבה
12/06/23דיון וועדת סגלים 12.6סיכום ישיבה
22/09/22סיכום פגישת ועדה מקצועית סגל אליפות עולם מסלול צרפת 2022סיכום ישיבה
17/07/22פרוטוקול ועדת תחרויות מס. 2 (17.7.2022)סיכום ישיבה
25/05/24פרוטוקול ועדת תחרויותסיכום ישיבה
17/05/22פרוטוקול ישיבת ועדה מקצועית מס. 4 לשנת 2022סיכום ישיבה
13/03/22פרוטוקול ועדה מקצועית 13.3.22סיכום ישיבה
08/02/22ועדה מקצועית 8.2.22סיכום ישיבה
04/01/22ישיבת ועדה מקצועית 22.1.4סיכום ישיבה
21/12/21פרוטוקול ועדה מקצועית 21.12.21סיכום ישיבה
24/11/21פרוטוקול ועדה מקצועית 24.11.2021סיכום ישיבה
15/11/21פרוטוקול ועדה מקצועית 15.11.21סיכום ישיבה
21/10/21פרוטוקול ישיבת ועדה מקצועית 21.10.2021סיכום ישיבה
10/10/21סיכום ישיבת ועדת אופני הרים 10.10.21סיכום ישיבה
30/09/21סיכום ישיבת ועדת אופני הרים 30.9.21סיכום ישיבה
04/09/21סיכום ישיבת ועדת הרים 4.9.21סיכום ישיבה
29/06/21ישיבת ועדה מקצועית כביש ומסלול 26/06/2021סיכום ישיבה
08/12/19פרוטוקול ישיבת וועדה מקצועית 8.12.19סיכום ישיבה
29/11/19סיכום ישיבת וועדה מקצועית 28.11.19סיכום ישיבה
29/10/19סיכום ישיבת וועדה מקצועית 29.10.2019סיכום ישיבה
12/12/17פרוטוקול וועדה מקצועית 20.3.2018סיכום ישיבה
12/12/17פרוטוקול ועדה מקצועית 12.12.2017סיכום ישיבה
15/10/17פרוטוקול ועדה מקצועית 15/10/2017סיכום ישיבה
09/10/17פרוטוקול ועדה מקצועית 9/10/2017סיכום ישיבה