השתלמות בנושא תכנון והוצאה לפועל של מחנה אימונים ומרוצים תקופתי בחו"ל באופני כביש.

ההשתלמות מיועדת למדריכים ולמאמנים אשר שוקלים להוציא רוכבים לנסיעה במסגרת המועדון או במסגרת עצמאית למרוצי כביש בחו"ל. בדגש על בלגיה, הולנד והסביבה.

במהלך ההשתלמות נעסוק בכל ההיבטים הלוגיסטיים אשר נדרשים לשם הפקת הנסיעה באופן מוצלח ואפקטיבי, לצד מספר סוגיות פיזיולוגיות רלוונטיות.