נספח בטיחות

דירוג רוכבים לטובת אליפויות ישראל 2020 – אופני כביש

 

רוכבי ורוכבות עילית בגילאים 19-22 – במהלך ההרשמה יש לבחור האם מתחרים בעילית או ב-U23

הרשמה לתחרות

רוכבים המדורגים ב-20 הראשונים במקצה שלהם (בעילית יש בנוסף את עד 23) ישלימו תהליך הרשמה כולל תשלום.

רוכבים המדורגים נמוך יותר, יכולים להירשם ללא ביצוע התשלום. רישום זה יהווה רשימת המתנה.

בסיום ההרשמה, יקבלו כל הרוכבים הודעה לגבי סטטוס ההרשמה שלהם, והתשלומים יושלמו.

 

אליפות ישראל כביש 2020 – רשימת משתתפים סופית

 

הצהרת בריאות רוכבים – מהווה חתימה לפני זינוק

יש להדפיס, למלא ולחתום על ההצהרה. בבוקר התחרות יש להפקיד את ההצהרה בעמדת המזכירות.

רוכב שלא יפקיד הצהרה כמתחייב, ייחשב כ-DNS.