איגוד האופניים שמח להזמינכם לאליפות ישראל פאמפטרק בתאריך 23/8/2024 

ההשתתפות בתחרות פתוחה לחברי איגוד האופניים בלבד.

ישנה אפשרות להשתתף במקצה עממי שאינו תחרותי מחוץ לאליפות ישראל ללא חברות באיגוד, אך יש חובה להציג אישור בדיקה ארגומטרית ממכון לרפואת ספורט.