השתלמות זו מיועדת לכל מי שמעוניין בהסמכה כנהג רכב כלשהו בתחרויות כביש באיגוד האופניים.

 

ההשתלמות מיועדת גם כרענון לכל מי שעברו שלוש שנים או יותר מאז שעבר השתלמות.

 

להרשמה להשתלמות