מועדון אופניים מטרתו לקדם ספורט רכיבת האופניים בכלל ובחברה הערבית בפרט