קורס מאמני אופניים אוקטובר 2018 – אוגוסט 2019


16/10
שתף אירוע:
הוסף ליומן 10/16/2018 04:00 PM 10/16/2018 05:00 PM Asia/Jerusalem קורס מאמני אופניים אוקטובר 2018 – אוגוסט 2019 בבית הספר למאמנים במכון וינגייט איגוד האופניים בישראל nimrod@israelcycling.org.il true MM/DD/YYYY 15

קורס מאמני אופניים של איגוד האופניים בישראל בשיתוף בית-הספר למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן במכון וינגייט הינו קורס המוכר ע"י משרד התרבות והספורט – מינהל הספורט.

מטרת הקורס:

  • להקנות ידע מעודכן הקשור במוסדות וארגונים מקצועיים בינלאומיים.
  • ליצור בסיס רחב להבנת הקשר בין מדעי האימון לתורת הענף.
  • להבהיר את האפיונים ואת דרישות ענף הספורט ברמתו הגבוהה ביותר.
  • להקנות ידע מעמיק וקשר בין הנתונים הפיזיולוגיים, עקרונות הדיווש והתנועה האווירודינמית.

בקורס זה תתקיים הכשרה מיוחדת עיונית ומעשית בענף הוולודרום לרגל פתיחת הוולודרום הראשון בישראל בתחילת 2019 בתל אביב. הכשרה זו תהיה חובה עבור מי שירצה לאמן בוולודרום.

 

תנאי קבלה לקורס:

על פי תנאי הקבלה כפי שמופיעים בתנאים להכרה בבית ספר להכשרת מאמנים  של מינהל הספורט:

1.א. המועמד סיים לימודיו על פי חוק לימוד חובה, תש"ט-1949

1.ב. המועמד הינו בעל תעודת מדריך בהתאם לתקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), תשנ"ז-1997 (להלן- תקנות ההסמכה) בענף הנלמד (או בענף שייקבע בתוכנית ההכשרה).

1.ג. בעל ניסיון מוכח של לפחות שנתיים באימון במסגרות תחרותיות בענף הרלוונטי (איגוד/אגודה) ויציג אישור רשמי בהתאם (מפורט וחתום על ידי המועדון/אגודה). לא יוכל להתקבל לקורס מאמנים מועמד עם ניסיון של "מאמן אישי" בלבד וללא ניסיון מוכח של אימון ספורטאים במסגרת תחרותית של האיגוד.

"הבהרה: ההגדרה "עוזר מאמן" אינה הגדרה מכוח חוק הספורט, תשמ"ח-2008 ותקנותיו וככזו, היא אינה חלק מהתבחינים הנשקלים לצורך מתן הכרה או אישור לנושא קבלה לקורסי מאמנים.

1.ד. על המועמד לעמוד בהצלחה בבחינות מיון עיוניות ומעשיות שלא יפחתו ברמתן מדרישות הסף ככל שנקבעו כאלה על ידי מינהל הספורט .

1.ה. המועמד בעל אישור רפואי, המאשר, לאחר קיום בירור רפואי המתאים לדרישות הקורס, כי מצבו הרפואי של המועמד אינו מונע ממנו מלהשתתף בקורס.

2 על אף האמור בסעיפים (ב)ו (ג) לעיל, רשאי בית הספר לקבל מועמד לקורס מאמנים מי שעונה על הקריטריונים הבאים במצטבר ובלבד שמתקיימים בהם יתר תנאי סעיף 1.

2.ב. לקורסי מאמנים בענפים אישיים-

ספורטאי עבר שהיה בסגלי ההישג (לבוגרים) של היחידה לספורט הישגי, למשך 3 שנים לפחות ובאישור מוכח מהיחידה לספורט הישגי (בענפים אולימפיים).

2.ג. לספורטאים שעומדים בתנאים ד.2.א או ד.2.ב לעיל ניתן יהיה לשקול:

ג.1 פטור מהדרישה לתעודת מדריך

ג.2 פטור מניסיון של לפחות שנתיים באימון במסגרות תחרותיות בענף הרלוונטי (איגוד)

ג.3 על פי החלטת המוסד המכשיר- בחלק המעשי ניתן לפטור את הספורטאים הנ"ל ב- עד 30% מתוכנית ההכשרה המעשית.

3 מוסד שלא מילא את מכסת מספר התלמידים על פי התבחינים יוכל לקבל עד 2 תלמידים לקורס מאמנים ובלבד שהם בעלי תעודת מדריך בענף הרלוונטי וכן יעמדו בכל תנאים הבאים:

א. המועמד עומד בדרישות הקבלה המחייבות לקורס למעט הדרישה של: "רקע וניסיון של אימון קבוצה של שנתיים לפחות בענף הנלמד במסגרת אגודה/איגוד…"

ב. המועמדים שיבחרו יהיו מי שעמדו בהצלחה בבחינות הכניסה העיוניות והמעשיות וקיבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר מבין המועמדים האחרים שלא עמדו בדרישות הקבלה.

הסמכה:

כתנאי לזכאותו של חניך לתעודת הסמכה, על בית הספר לוודא שהתלמיד יעמוד בכל התחייבויותיו לרבות קבלת ציון עובר לפחות במבחנים העיוניים והמעשיים ,ציון המעבר במבחן המעשי לא יפחת מ- 70 ושיש בידו תעודת מגיש עזרה ראשונה( בתוקף וכל זאת כתנאי לזכאותו לתעודת הסמכה.

תכנית הלימודים:

כוללת 505 שעות כמפורט להלן:

א. מדעים / עיוני – 155 שעות .

ב. מעשי / ענפי – 250 שעות .

ג. סטאז' – 100 שעות

מערכת שעות:

הקורס יתקיים בבית הספר למאמנים במכון וינגייט בימים:

תכנית לימודית ענפית מעשי ועיוני ימי שלישי 16:00 – 21:00

תכנית לימודי המדעים בימי שישי 11:45 – 15:00

סטאז' יתקיים מחוץ לשעות הלימודים הנ"ל בקבוצות האופניים באישור רכז הקורס.

כמו כן יתקיימו עוד חמישה ימים מרוכזים במועדים אחרים אשר יפורסמו במהלך הקורס.

שכר לימוד:

עלות הקורס 8,600 ₪ + 350 ₪ דמי הרשמה.

קורס עזרה ראשונה ניתן חינם כשירות לתלמיד, עפ"י תאריכים שייקבעו על-ידי בית-הספר.

מלגות:

על פי נוהל מלגות כפי שמופיע בתקנון הלימודים של איגוד האופניים לקורס זה.

רישום לקורס:

יש לשלוח טופס רישום + קורות חיים + תעודת מדריך לרכז הקורס נמרוד דובינסקי באימייל:

nimrod@israelcycling.org.il

תשלום לקורס באתר איגוד האופניים בישראל בקישור הבא:

למעבר לדף הרשמה ותשלום ליחצו כאן

 

מסמכים רלוונטים: 

מידע לקורס מאמני אופניים 2018

בקשה למלגה

תקנון, רישום ומערכת שעות מאמנים 2018

פרטים

סוג אירוע

ליגה

רמת תחרות

ענף

מיקום

קורס
לא תחרות
הרים וכביש
בבית הספר למאמנים במכון וינגייט

פרטים נוספים

הגוף המארגן
מנהל האירוע
דואר אלקטרוני
טלפון
אתר
איגוד האופניים בישראל
נמרוד דובינסקי
054-725-9330

מפה