ליגת כפרי הנוער 3#


03/05
ספירה לאחור:
שתף אירוע:
הוסף ליומן 05/03/2024 12:00 AM 05/03/2024 01:00 AM Asia/Jerusalem ליגת כפרי הנוער 3# ניצנה CSC - מנש ליבשטיין true MM/DD/YYYY 15

איגוד האופניים בשיתוף עם המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך, משיקים ליגה מיוחדת לכפרי הנוער.

פרטים

סוג אירוע

ליגה

רמת תחרות

ענף

מיקום

תחרות
ליגת כפרי הנוער
ניצנה

פרטים נוספים

הגוף המארגן
מנהל האירוע
דואר אלקטרוני
טלפון
אתר
CSC - מנש ליבשטיין
מנש ליבשטיין

מפה