XtriM

אזור: מרכז
סוג מועדון :
כתובת: ז'בוטינסקי
טלפון: 054-888-5866

אודות המועדון:

צוות ניהולי:

ליאור כהן

מנהל מועדון Read more

מנהל המועדון