DYNAMO PALMIRA WELTOUR

אזור: מרכז
סוג מועדון : מועדון תחרותי
כתובת: הבשור
טלפון: 0543136370

אודות המועדון:

מועדון DYNAMO PALMIRA WELTOUR

צוות ניהולי:

ויקטור קיטייב

מנהל המועדון Read more

מנהל המועדון