טים מצמן

אזור:
סוג מועדון :
כתובת: האומנות
טלפון: 054-5353969

אודות המועדון:

צוות ניהולי:

יובל פרידמן