ISRAEL Dynamo

אזור: מרכז
סוג מועדון : מועדון תחרותי
כתובת: הבשור
טלפון: 0543136370

אודות המועדון:

מועדון דינמו רייסינג

צוות ניהולי:

ויקטור קיטייב