בית חינוך עיוורים ירושלים

אזור: בחר איזור
סוג מועדון : קבוצת פרחי ספורט
כתובת: דגל ראובן
טלפון: 0522685312 02-6599502

אודות המועדון:

מרכז ספורט ארצי לעיוורים, המאגד בתוכו את פעילות ספורט העיוורים בכל רחבי הארץ, ובתוכם את כל רוכבי הטנדם מכל הארץ.

צוות ניהולי:

שאבי דויטש