בית הלוחם תל אביב

אזור: מרכז
סוג מועדון : מועדון תחרותי
כתובת: שמואל ברקאי
טלפון: 050-5713126

אודות המועדון:

צוות ניהולי:

קובי ליאון