אלאעסם ב

אזור: דרום
סוג מועדון : מועדון אופניים לכולם
כתובת: אבו תלול
טלפון: 0524447681

אודות המועדון:

צוות ניהולי:

עטיה אבו קטיפאו