תקנון מקצועי

תקנון מקצועי איגוד האופניים

תחרויות הרשומות בלוח התחרויות של איגוד האופניים בישראל כפופות לתקנון המקצועי של האיגוד, המסדיר את כללי הפעילות התחרותית בענף האופניים. כל הרוכבים ובעלי התפקידים מחויבים להכיר את התקנון ולעמוד בו. בנוסף לתקנון המקצועי, התחרויות והמשתתפים בהן כפופים גם לתקנוני ה-UCI.

להלן קובץ התקנון המקצועי העדכני : 

תקנון מקצועי לעונת 2021 (בתוקף החל מ-1.1.21)

הנחיות בנוגע לביגוד אלוף ישראל 

שיאי ישראל באופני מסלול