תקנון תחרות אופניים לכולם

טורניר אופניים לכולם ופרחי ספורט הינו תחרות ייעודית לילדים ונוער. להלן תקנון הטורנירים.

תקנון טורניר אופניים לכולם

רקע:

תחרויות "אופניים לכולם", מטרתן לייצר לרוכבים מתחילים בענף מסגרת תחרותית בסיסית, אשר תאפשר מצד אחד התנסות תחרותית על כל המשתמע מכך ומצד שני תפעל במסגרת קבוצתית, תדגיש ערכים כמו הדדיות, גיבוש וקבוצתיות.

תחרויות אלו הנן ללא עלות למועדונים ומסובסדות ע"י איגוד האופניים.

בתחרויות רשאים להשתתף רוכבים הרשומים לאיגוד האופניים באחת המסגרות הבאות:
– אופניים לכולם
– רוכב תחרותי
– ליגת בתי-ספר

פרסום התחרויות ותוצאותיהן יופיע בלוח האירועים באתר איגוד האופניים  וכמו כן יופץ ע"י הרכז האזורי של איגוד האופניים למועדונים השונים

תוכן האירוע:

האירועים יכללו מספר סוגי פעילויות.
1 – תחנות לימוד ותרגול טכניקה. תחנות עבודה בהן יעברו הרוכבים הדרכה, ע"י מדריך טכניקה, לגבי אופן ההתמודדות עם סוגי מכשולים שונים האופיניים לתחרויות אופני הרים. מספר תחנות העבודה והקושי שלהם יותאם לגודל האירוע ולרמת הרוכבים הצפויה.

2 – תחרויות. במהלך האירוע תתקיים תחרות אשר תוגדר בתקנון הספציפי לאירוע. אופי התחרות, רמת הקושי שלה, ומספר התחרויות יתעדכן בהתאם לשלב בעונה, ולגודל האירוע. הניקוד בתחרות הוא קבוצתי ולא אישי.

האירועים ינוהלו ע"י מארגן מטעם איגוד האופניים, המדידה והשיפוט יבוצעו ע"י מודד אשר הוסמך ע"י איגוד האופניים.

להלן מספר אופציות לסוגי תחרויות:

  1. מסלול מכשולים טכניים.
  2. מרוץ שליחים קבוצתי
  3. מרוץ שליחים בין קבוצתי
  4. מדידת זמנים קבוצתית

מסלול מכשולים טכני:

לאורך מסלול המירוץ יוגדרו ויסומנו מספר מכשולים טכניים.

מעבר נכון של כל מכשול יזכה את הרוכב בניקוד.

הניקוד הקבוצתי הוא ממוצע ניקוד הרכובים בקבוצה.

מרוץ שליחים קבוצתי:

על כל רוכב מהקבוצה לעבור את המסלול המוגדר במהירות הגבוהה ביותר. עם השלמת המסלול, יוזנק הרוכב הבא (ע"י העברת צמיד / נגיעה / הזנקה של השופט).

המירוץ מסתיים כאשר כל רוכבי הקבוצה סיימו לרכב את המסלול המוגדר.

הזמן הקבוצתי הוא הזמן הכולל מחולק במספר הרוכבים (ממוצע)

מרוץ שליחים בין קבוצתי:

במירוץ זה מתחרות מספר קבוצות בו זמנית.

על כל רוכב מהקבוצה לעבור את המסלול המוגדר במהירות הגבוהה ביותר. עם השלמת המסלול, יוזנק הרוכב הבא (ע"י העברת צמיד / נגיעה / הזנקה של השופט).

על הקבוצות להשלים את מספר ההקפות הרב ביותר בפרק זמן מוגדר.

מנצחת הקבוצה שהשלימה את מספר ההקפות הרב ביותר.

מדידת זמנים קבוצתית:

המירוץ יתבצע בצורת זינוק המוני של כל רוכבי הקבוצה (בדומה למירוץ אופני הרים XCO).

הזמן הקובע לקבוצה ייקבע בהתאם לאחת הדרכים הבאות: ממוצע הזמנים של הרוכב הראשון והחמישי, או זמן ביצוע X הקפות של חברי הקבוצה על קו הסיום (בהתאם לאופי המסלול, וכפי שיוגדר בתקנון התחרות)

לכל תחרות ואירוע יפורסם תקנון המפרט את סוג התחרות ואופי חישוב התוצאות המדויק.