תקנון אנשי מקצוע

תקנון חברות אנשי מקצוע באיגוד האופניים

תקנון אנשי מקצוע

הקדמה:

איגוד האופניים בישראל הכפוף לחוקי ה-UCI , מעוניין להסדיר את יחסי הגומלין בין האיגוד לבין כל אנשי המקצוע שלוקחים חלק באירועי האיגוד. ישנה חשיבות רבה לכך שאנשי המקצוע באיגוד יהיו כפופים לחוקי ה-UCI והאיגוד.

הגדרה: 

הרישיון הוא מסמך מזהה המאשר שבעליו מקבל על עצמו לכבד את החוקה והתקנונים, והמאשר שבעליו יכול להשתתף באירועי אופניים.

עקרונות: 

 • אף אדם שאינו בעל הרישיון הנדרש אינו רשאי להשתתף באירוע אופניים המאורגן או המפוקח ע"י האיגוד. השתתפותו של אדם שאינו בעל רישיון תהיה בטלה ומבוטלת, מבלי לגרוע מעונשים נוספים.
 • יש להציג את הרישיון בכל פעם שמתבקשים לעשות כן על ידי אדם המוסמך לבקש זאת.
 • כל אדם המבקש רישיון מקבל על עצמו עם הבקשה לכבד את החוקה והתקנונים של ה-UCI , האיגודים היבשתיים, ואיגודים חברי UCI , ולהשתתף באירועי אופניים באופן ספורטיבי והוגן.

רשימת אנשי מקצוע:

 • מנהל קבוצה – מועדון מאושר באיגוד
 • מאמנים
 • מדריכים
 • שופט
 • מודד
 • נהגי ליווי
 • מארגן אירועים
 • מובילי קבוצות
 • בעלי תפקידים באיגוד
 • עיתונאי

עקרונות חשובים:

 • על כל אנשי המקצוע באירוע להחזיק בכרטיס בתוקף בזמן האירוע ולהיות מבוטחים על פי חוק. לא תתאפשר השתתפות של איש מקצוע באירוע ללא רישיון בתוקף.
 • כל המדריכים והמאמנים תחת מועדוני האיגוד מחוייבים ברישום כאנשי מקצוע.
 • מבקש הרישיון יצהיר על קריאת תקנון האיגוד והתקנון המקצועי המופיעים באתר האיגוד.
 • כל אנשי המקצוע מחויבים לפרק 1 במבנה כללי של ענף האופניים בתקנון ה-UCI המופיע באתר האיגוד. מחויב לכל תקנון ה-UCI.
 • רק למאמן / מנהל מועדון מותר לדבר עם שופטים במרוץ לגבי ערעורים.
 • הכרטיס מונפק ככרטיס אנשי מקצוע ובו מצוינים התפקידים של איש המקצוע. יכול להיות יותר מתפקיד אחד.
 • בעל הכרטיס הינו רשום באיגוד וזכאי לכל הטבות הניתנות לרשומים באיגוד במסלול "אנשי מקצוע": השתלמויות, הרצאות, ליווי מקצועי באופניים לכולם, אפשרות להשתתפות באירועי אופניים לכולם, הנחות לרשומים באיגוד באירועים, קבלת הטבות ומלגות וכו'
 • מסיימי קורסי ההכשרה של בית הספר של איגוד האופניים יקבלו חברות חינם לשנה בסיום ההכשרה וההסמכה.
 • כל אנשי המקצוע מחויבים להיות בעלי רישיון "איש מקצוע" החל מינואר 2017.

אפיון אנשי מקצוע:

מקבלי שרות:

 • מדריכים, מאמנים ומובילי קבוצות מקבלים שרות תומך מהאיגוד דרך רכזי אופניים לכולם ודרך השתלמויות ותכני העשרה מגוונים
 • מארגני מרוצים מקבלים תמיכה מקצועית, יעוץ, כסף ושווה ערך כסף.

ספקי שרות:

 • שופטים, מודדים, נהגים ואנשי תמיכה במרוצים הינם אנשי מקצוע התומכים בפעילות האיגוד והינם חלק חשוב מהפעילות התחרותית.

מה המחויבות של איש מקצוע?

 • התנהגות הולמת וספורטיבית לפי התקנות והחוקים של ה-UCI והאיגוד.

זכויות וחובות אנשי המקצוע

עלותאיש המקצועחובותזכויות
חינםמנהל קבוצה (מועדון מאושר באיגוד)הרשמת מועדון לאיגודשרותי משרד רלוונטיים, כנסים והכשרות.
חינםמאמנים, מדריכים, מובילי קבוצותתעודה וביטוח בתוקףקורסים, השתלמויות והכשרות.
חינםשופט ומודדתעודה והשתלמויותהשתלמויות והכשרות מקצועיות ע"י רכז שיפוט באיגוד.
חינםנהגי ליוויהשתתפות בהשתלמויותהשתלמויות והכשרות מקצועיות ע"י רכז שיפוט באיגוד.
חינםמארגן אירועיםהשתתפות בהשתלמויותאירגון מרוצים ואירועים
חינםבעלי תפקידים באיגוד בשכר ומתנדביםתפקיד רשמי באיגוד
חינםעיתונאיהשתתפות בהשתלמויותסיקור מרוצי כביש (בתוך המרוץ) והרים (אישור לפס)

עלויות:

 • הרישום הינו ללא עלות.

הרשמת אנשי מקצוע:

 • יש למלא את הפרטים האישיים בטופס הרשמה באתר האיגוד.
 • במהלך ההרשמה יש להעלות תמונת פספורט ותעודת זהות(על שם קובץ התמונה להיות זהה למספר הת"ז).
 • יש לציין את סוג המקצוע
 • יש לחתום על תקנון איגוד האופניים.
 • לאחר אימות ההרשמה והמסמכים ישלח אימייל המאשר את הרישום באיגוד, ויונפק רישיון אנשי מקצוע (רישיון מקצועי איגוד).