הקישור הבא יפתח מסמך עם שיאי ישראל עדכניים באופני מסלול:

שיאי ישראל אופני מסלול