קוד אתי, נהלי ואמות מידה לנבחרות ישראל 2020

קוד אתי, נהלים ואמות מידה לבחירת רוכבים לתחרויות מטרה במסגרת נבחרת ישראל

קוד אתי לנבחרות ישראל באופניים:

קוד אתי לנבחרת ישראל

קוד אתי למאמן נבחרת ישראל באופניים

מסמך נהלים של נבחרות ישראל באופניים:

נהלי נבחרת ישראל באופניים

אמות מידה לבחירות רוכבים לתחרויות מטרה בשנת 2020:

אמות המידה לבחירת רוכבים לאליפות אירופה והעולם באופני כביש 2020

אמות המידה לבחירת רוכבים לאליפות אירופה באופני הרים לקדטים 2020

הליך בחירת רוכבים לאליפות אירופה ועולם באופני הרים 2020

לכל שאלה בנוגע לאחד המסמכים יש לפנות למנהל המקצועי ירדן גזית yarden@israelcycling.org.il