קוד אתי, נהלי ואמות מידה לנבחרות ישראל

קוד אתי, נהלים ואמות מידה לבחירת רוכבים לתחרויות מטרה במסגרת נבחרת ישראל

קוד אתי לנבחרות ישראל באופניים:

קוד אתי לנבחרת ישראל

קוד אתי למאמן נבחרת ישראל באופניים

מסמך נהלים של נבחרות ישראל באופניים:

נהלי נבחרת ישראל באופניים

אמות מידה לבחירות רוכבים לתחרויות מטרה:

הליך בחירת רוכבים לאליפויות עולם ואירופה בשנת 2022

משחקי המכביה 2022

הפסטיבל האולימפי האירופי לקדטים EYOF 2022

אליפות אירופה ועולם בדאונהיל לשנת 2022

מדיניות השתתפות באליפויות בינלאומיות בדיסציפלינות, התמחויות או קטגוריות בהן אין פעילות נבחרת מטעם האיגוד

הליך מיון מועמדים למעמד ספורטאי בצה"ל:

הליך מיון מועמדים למעמד ספורטאי בצה"ל

לכל שאלה בנוגע לאחד המסמכים יש לפנות למנהל המקצועי ירדן גזית yarden@israelcycling.org.il