קוד אתי, נהלי ואמות מידה לנבחרות ישראל 2018

קוד אתי, נהלים ואמות מידה לבחירת רוכבים לתחרויות מטרה במסגרת נבחרת ישראל

קוד אתי לנבחרות ישראל באופניים:

קוד אתי לנבחרת ישראל

קוד אתי למאמן נבחרת ישראל באופניים

מסמך נהלים של נבחרות ישראל באופניים:

נהלי נבחרת ישראל באופניים

אמות מידה לבחירות רוכבים לתחרויות מטרה בשנת 2019:

אמות המידה לבחירת רוכבים לאליפות אירופה ועולם באופני הרים 2019

אמות המידה לבחירת רוכבים לאליפות אירופה ועולם באופני כביש 2019

אמות המידה לבחירת רוכבים לפסטיבל האולימפי האירופי לקדטים 2019

לכל שאלה בנוגע לאחד המסמכים יש לפנות למנהל המקצועי ירדן גזית yarden@israelcycling.org.il