נספח לתקנון האיגוד – קולות הצבעה באסיפה כללית

נספח לתקנון איגוד האופניים בישראל – קולות הצבעה באסיפות הכלליות

חישוב קולות ההצבעה באסיפה הכללית של האיגוד :

כל מועדון רשום באיגוד = 1 נקודה

ניקוד עבור ספורטאים פעילים
כל 3 ספורטאים פעילים במקצה עילית או חלק מהם = 1 נקודה
כל 3 ספורטאים פעילים במקצה ג'וניורס = 1 נקודה
כל 3 ספורטאים פעילים במקצה קדטים = 1 נקודה
כל 5 ספורטאים פעילים במקצים אחרים = 1 נקודה

ניקוד עבור הישגים
כל אלוף ישראל עילית או נוער בענף אולימפי (כביש, נגש, הרים XCO, מסלול קרב רב, מסלול מדיסון, מסלול ספרינט, מסלול קיירין) = 1 נקודה
דירוג קבוצתי שנתי (על בסיס סכום הניקוד של 3 רוכבים בדירוג האישי השנתי באותו ענף ומקצה) בכביש ובהרים XCO עילית גברים, עילית נשים, נוער בנים ונוער בנות
מקום 1 = 2.5 נקודות
מקום 2 = 2 נקודות
מקום 3 = 1.5 נקודות
מקום 4 = 1 נקודה
מקום 5 = 0.5 נקודה

במידה ומספר המדורגים בדירוג האישי באותו ענף וקטגוריה נמוך מ-20, יוענק 50% ניקוד בלבד

ביום 16/7/2020 האסיפה הכללית של איגוד האופניים בישראל (ע"ר) אישרה שיטת הצבעה לאסיפות כלליות ב-2021 לאור השפעת משבר הקורונה על נפח הפעילות בעונת 2020 בנוסח שלהלן:
"זכויות ההצבעה לאסיפות כלליות בשנת 2021 יחושבו בהתאם ל'נספח לתקנון האיגוד – קולות הצבעה באסיפה כללית', על בסיס הפעילות בעונת 2019. מועדון שלא צבר ניקוד בעונת 2019 או שלא חידש את חברותו באיגוד בשנת 2020, אך חבר באיגוד נכון ליום זימון אסיפה כללית בשנת 2021 יקבל נקודת הצבעה אחת, כאמור בנספח קולות הצבעה באסיפה כללית."

ביום 1/7/2021 האסיפה הכללית של איגוד האופניים בישראל (ע"ר) אישרה שיטת הצבעה לאסיפות כלליות ב-2022 לאור השפעת משבר הקורונה על נפח הפעילות בעונת 2021 בנוסח שלהלן:
"זכויות ההצבעה לאסיפות כלליות בשנת 2022 יחושבו בהתאם ל''נספח לתקנון האיגוד – קולות הצבעה באסיפה כללית', על בסיס הפעילות בעונה האחרונה עליה דווח למינהל הספורט. מועדון שלא צבר ניקוד בעונה האחרונה שדווחה למינהל הספורט או שלא חידש את חברותו באיגוד בשנת 2021, אך חבר באיגוד נכון ליום זימון אסיפה כללית בשנת 2022 יקבל נקודת הצבעה אחת, כאמור ב'נספח לתקנון האיגוד – קולות הצבעה באסיפה כללית'

זכויות הצבעה באסיפה כללית 1-7-21