נספח לתקנון האיגוד – קולות הצבעה באסיפה כללית

נספח לתקנון איגוד האופניים בישראל – קולות הצבעה באסיפות הכלליות

חישוב קולות ההצבעה באסיפה הכללית של האיגוד :

כל מועדון רשום באיגוד = 1 נקודה

ניקוד עבור ספורטאים פעילים
כל 3 ספורטאים פעילים במקצה עילית או חלק מהם = 1 נקודה
כל 3 ספורטאים פעילים במקצה ג'וניורס = 1 נקודה
כל 3 ספורטאים פעילים במקצה קדטים = 1 נקודה
כל 5 ספורטאים פעילים במקצים אחרים = 1 נקודה

ניקוד עבור הישגים
כל אלוף ישראל עילית או נוער בענף אולימפי (כביש, נגש, הרים XCO) = 1 נקודה
דירוג קבוצתי שנתי (על בסיס סכום הניקוד של 3 רוכבים בדירוג האישי השנתי באותו ענף ומקצה) בכביש ובהרים XCO עילית גברים, עילית נשים, נוער בנים ונוער בנות
מקום 1 = 2.5 נקודות
מקום 2 = 2 נקודות
מקום 3 = 1.5 נקודות
מקום 4 = 1 נקודה
מקום 5 = 0.5 נקודה

במידה ומספר המדורגים בדירוג האישי באותו ענף וקטגוריה נמוך מ-20, יוענק 50% ניקוד בלבד