נוהל רישום רוכבים תחרותיים

מסמך זה מפרט את נוהל הרישום באיגוד האופניים בישראל לרוכבים תחרותיים ואת מחירי ההרשמה דגשים כללים לרישום: רוכבים שנרשמו לעונת 2022-2023 עד ל-31/08/2023, רשיונם יוארך אוטומטית בלא תשלום עד ל-31.12.2023. יש לוודא שהאישור הרפואי והביטוח/הצהרת הביטוח בתוקף, ובמידת הצורך להעלות אישורים תקפים. רוכב שנרשם לאיגוד החל מ-01/09/2023, רשיונו יהיה תקף ל-12 חודשים מהיום בו מאושר […]

מסמך זה מפרט את נוהל הרישום באיגוד האופניים בישראל לרוכבים תחרותיים ואת מחירי ההרשמה

דגשים כללים לרישום:

 • רוכבים שנרשמו לעונת 2022-2023 עד ל-31/08/2023, רשיונם יוארך אוטומטית בלא תשלום עד ל-31.12.2023. יש לוודא שהאישור הרפואי והביטוח/הצהרת הביטוח בתוקף, ובמידת הצורך להעלות אישורים תקפים.
 • רוכב שנרשם לאיגוד החל מ-01/09/2023, רשיונו יהיה תקף ל-12 חודשים מהיום בו מאושר רישום הרוכב ע"י האיגוד.
 • ניתן לרשום רוכב לאיגוד בכל שלב בשנה, והרשיון יהיה תקף ל-12 חודשים מהיום בו מאושר רישום הרוכב ע"י האיגוד.
 • ניתן לחדש רישום רוכב באיגוד החל מ-30 יום לפני תום תוקף הרשיון שלו, והרשיון יהיה תקף ל-12 חודשים מתום תוקף הרשיון הקודם.
 • עונת 2024 תחל ב-01/01/2024 ותסתיים ב-31/12/2024.
 • עבור רוכבים שהרשיון שלהם לאיגוד נשאר בתוקף וממשיכים באותם מקצים/קטגוריות אין צורך בביצוע כל פעולה נוספת בעת מעבר שנה קלנדרית
 • עבור רוכבים שנדרשים או מעוניינים להחליף קטגוריה/מקצה, מנמהל המועדון יכול לבחור עבורם קטגוריה/מקצה מעודכן בלי צורך באישור האיגוד. לרוכבים שנדרשים להחליף מקצה/קטגוריה, ניתן יהיה להירשם לתחרויות רק לאחר בחירת מקצה/קטגוריה חדשים ע"י מנהל המועדון.
 • מעבר קטגוריה לצורך תחרויות בלוח האיגוד ייעשה ב-1 בינואר או ב-1 בספטמבר. יש להודיע מראש לאיגוד ולספק מכתב שחרור עד 14 יום לפני כן.
 • גיל הרוכב במשך כל העונה יהיה לפי שנת העונה הנוכחית פחות שנת הלידה.
 • כלל הספורטאים הנרשמים באיגוד חייבים בדמי רישום.
  חיילים בחובה ובעלי צרכים מיוחדים ימשיכו להנות גם השנה מרישום באיגוד ללא תשלום.
 • רק רוכבים שכרטיס הרוכב שלהם נבדק ואושר יוכלו להירשם ולהשתתף בתחרויות כרוכבים הרשומים באיגוד.
 • האיגוד מתחייב לטפל בבקשות לרישום בתוך 14 יום מהיום בו נשלח הכרטיס לבדיקה והוגשו כל המסמכים בצורה תקינה.
  בקשות לרישום באיגוד שיוגשו באיחור, אין אנו מתחייבים לטפל בהן בפרק זמן קצר מ-14 יום.
  אנא הקפידו להירשם לאיגוד מספיק זמן לפני האירוע אליו רוצים להירשם, כדי להימנע מאי נעימויות
 • באחריות הרוכב לוודא שהבדיקה הרפואית (והביטוח במידה וחלה עליו חובת ביטוח) שלו בתוקף בעת רישום והשתתפות באירוע ו/או תחרות בלוח האיגוד!

מחירי ההרשמה באיגוד האופניים

סוג רישוםמחיר רישיון רוכב ישראלי
ספורטאים צעירים עד, וכולל גיל 1880 ₪
ספורטאים במועדון מגיל 19 ומעלה100 ₪ לרוכב חדש, 180 ₪ לחידוש רישום לרוכב קיים.
ספורטאים עצמאיים150 ₪ לרוכב חדש, 230 ₪ לחידוש רישום לרוכב קיים.
חיילים בחובה
וספורטאים בעלי צרכים מיוחדים
ללא תשלום
נדרש להציג תעודה מתאימה
מעבר בתוך מקצה במהלך השנה 50 ₪
הוספת מקצה נוסףללא תשלום
רישיון UCI לרוכב בעל רישיון ישראליללא תשלום
מעבר מועדון בחלון ההעברות השני (חודש אוגוסט)100 ₪

                                                                                                                                            

רישום רוכבי מועדונים:

רישום רוכבי מועדונים לאיגוד יעשה ע"י מנהלי המועדון בו חברים הרוכבים ובאחריותם.

באחריות מנהל הרישום מטעם המועדון לאמת ולאשר את פרטי הרוכבים ולעדכן את סטטוס הביטוח ואת הקטגוריות התחרותיות אליהן נרשמו.
רשימה מלאה של פרטי ומסמכי חובה נמצאת בהמשך העמוד.

תשלום עבור רישום רוכבי מועדונים

את התשלום יש לבצע באמצעות כרטיס אשראי מתוך כרטיס הרוכב במערכת לוגליג.

הקבלה עבור התשלום תונפק ע"ש הרוכב.

מועדונים המעוניינים לשלם עבור רישום רוכביהם, ביחידים או במרוכז מתבקשים לתאם זאת מראש מול משרד האיגוד במייל contact@israelcycling.org.il