נוהל רישום לשנת 2018 רוכבים תחרותיים

למאמנים ומנהלי הקבוצות שלום, רצ"ב נוהל רישום ומחירי הרשמה לאיגוד האופניים לשנת 2018 לרוכבים במסלול התחרותי. אנחנו מעוניינים השנה להתחיל את תהליך הרישום לאיגוד מוקדם יותר ע"מ להקל על העומס והלחץ במשרדי האיגוד בחודשים ינואר פברואר וזאת ע"מ לתת מענה ושירות טובים יותר לקבוצות ולרוכבים. ההרשמה המוקדמת לשנת 2018 תפתח ב-15 בנובמבר 2017.   אנחנו […]

למאמנים ומנהלי הקבוצות שלום,

רצ"ב נוהל רישום ומחירי הרשמה לאיגוד האופניים לשנת 2018 לרוכבים במסלול התחרותי.

אנחנו מעוניינים השנה להתחיל את תהליך הרישום לאיגוד מוקדם יותר ע"מ להקל על העומס והלחץ במשרדי האיגוד בחודשים ינואר פברואר וזאת ע"מ לתת מענה ושירות טובים יותר לקבוצות ולרוכבים.

ההרשמה המוקדמת לשנת 2018 תפתח ב-15 בנובמבר 2017.

 

אנחנו מאפשרים לנרשמים עד לתאריך 20.12.17 ליהנות ממחירי הרשמה מוזלים – מחירי 2017

התשלום המופחת מותנה בהשלמת כל תהליך הרישום לרבות העלאת הקבצים הנדרשים (תמונה למי שאין תמונה תקינה, ביטוח ע"פ חוק הספורט, בדיקה רפואית, סיווג המקנה הנחה או פטור מדמי חבר) והשלמת התשלום! (ראו סייג לגבי הביטוח הרפואי בהמשך).

 

מתאריך 15/12/18 מסתיימת ההרשמה המוקדמת, ותעריפי החברות באיגוד עולים כולם ב-50 ₪.

 

על מנת לרשום רוכב לאיגוד על מנהל המועדון להשלים את כל שלבי הרישום.

ההרשמה מתבצעת באתר האיגוד בלבד.

מחירי ההרשמה לאיגוד האופניים לשנת 2018 בהרשמה מוקדמת:

סוג חברותמחיר חברות באיגודמחיר ערכת רוכב תחרותי *סה"כ עלות לרוכב
עם ערכהללא ערכה
עצמאי300 ש"ח200 ש"ח500 ש"ח300 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2017
גברים מגיל 19 ומעלה250 ש"ח200 ש"ח450 ש"ח250 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2017
נשים מגיל 15 ומעלה150 ש"ח200 ש"ח350 ש"ח150 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2017
חבר/ה בגיל 15-18/סטודנטים150 ש"ח200 ש"ח350 ש"ח150 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2017
חבר תחרותי חדש מגיל 15 ומעלה100 ש"ח200 ש"ח300 ש"ח100 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2017
ילדים עד גיל 14100 ש"ח100 ש"ח200 ש"ח100 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2017
חיילים, ורוכבים עם מוגבלויותחינם200 ש"ח200 ש"חחינם – לבעלי ערכה מ-2017
חברות אני רוכב ישראלי – עממי, רכבת ניצחת, חברי ליגה למקומות עבודהחינםללאאין אפשרותחינם

 

אופניים לכולם, ליגת בתי ספר ופרחי ספורט עד גיל 18חינםללאאין אפשרותחינם

רוכב בסוגי חברות אלו המעוניין להתחרות בתחרויות האיגוד חייב להירשם כרוכב תחרותי!

אנשי מקצועחינםללאאין אפשרותחינם

איש מקצוע המעוניין להתחרות בתחרויות האיגוד חייב להירשם כרוכב תחרותי!

 

ערכות רוכב:

 • החל משנת 2016 אנו מקיימים את תחרויות האיגוד עם מערכת מדידה חדשה במסגרתה אנו מוכרים ערכת רוכב קבועה ואישית לרוכבים תחרותיים. הערכה כוללת שבב מדידה ומספרי ברזל קבועים לרוכב לכל השנה לדיסיפלינות הרים וכביש מתוך מטרה להקל על הרישום בבוקר התחרות ועל דיוק וזיהוי בתוצאות התחרות.
 • הערכה היא תנאי להשתתפות בתחרויות האיגוד, ונועדה להקל על תהליכי הרישום בבוקר התחרות ולאפשר זיהוי וקבלת תוצאות מדויקת ומהירה בסיום התחרות.
 • בעונות 2016 ו-2017 חולקו ערכות רוכב קבועות לרוכבים תחרותיים באיגוד האופניים.
 • הערכה כוללת שבב מדידה, מספר שלדה הרים, מספר שלדה כביש, 2 מספרי גב.
 • ההתייחסות והטיפול בערכות רוכב לשנת 2018 משתנים בין רוכבים המחדשים חברות לבין רוכבים חדשים.

 

לקראת שנת 2018 יחולקו מספרי רוכב חדשים לכל הרוכבים התחרותיים בעלי הערכות, והמספרים הישנים יאבדו תוקף ולא יוכלו לשמש בתחרויות האיגוד בשנת 2018.                                                                                                   

עליכם לדאוג לקבלת ערכות המספרים החדשות במשרדי האיגוד והעברתן לידי הרוכבים.

 • רוכבים חדשים – לעונת 2018, תחולקנה ערכות חדשות. הערכה כוללת שבב מדידה, מספר שלדה ומספר גב לתחרויות אופני הרים וסייקלוקרוס, מספר שלדה ומספר גב לתחרויות אופני כביש.
 • לרוכבים מחדשים – לכל הרוכבים מוחלפות ערכות המספרים לשנת 2018 בערכות חדשות.

שבב המדידה נשאר ללא שינוי.

 

חידוש תוקף שבב המדידה :

 • יש צורך בחידוש המנוי של השבב בהתאם למועד פקיעת תוקפו. ניתן לחדש את המנוי לפי גמר תוקפו. החידוש ייכנס לתוקף מיד עם סיום התוקף הנוכחי – אין הפסד זמן מנוי כך שלא חייבים לחכות ליום האחרון לחידוש.
 • קובץ הסבר על חידוש שבב המפרט את תהליך החידוש נמצא באתר האיגוד ומצורף לערכות הרוכב.

 

ערכות לרוכבים מחדשים כוללות:

 • מספר שלדה ומספר גב לתחרויות כביש
 • מספר שלדה ומספר גב לתחרויות הרים וסייקלוקרוס
 • לכל הרוכבים יחולקו מספרים חדשים.
 • המספרים הקיימים יוצאים משימוש, ויש להשמידם.
 • רוכב שיגיע לתחרות ללא המספר המעודכן, לא יוכל להתחרות

 

אופן הקצאת המספרים החדשים:

 • לכל מקצה צבע רקע שונה למספרים.
 • לחלק מהמקצים בשנת 2018 צבע הרקע ללא שינוי מעונת 2017
 • לחלק מהמקצים ב-2018 משתנה צבע הרקע
 • בתוך כל מקצה המספרים יחולקו בסדרות, כאשר כל סדרה תוקצה לקטגוריית גיל שונה.
 • רשימת הסדרות והקטגוריות תפורסם בנפרד

מדיניות לגבי ערכות רוכב:

 • הערכה הנה חובה לכל הרוכבים התחרותיים הרשומים לאיגוד האופניים בכל הקטגוריות ובכל הגילאים.
 • רוכבים מזדמנים (אינם רשומים כרוכבים תחרותיים באיגוד האופניים) יכולים לשכור ערכה בעלות של 50₪ בתוספת פיקדון בסך 100₪ אשר יוחזר עם החזרת הערכה. השתתפות בתחרות לרוכבים מזדמנים מתאפשרת רק בתחרויות מסויימות בהתאם לתקנון התחרות.
 • הערכה הנה בבעלות הרוכב וניתן להעבירה או למוכרה בהתאם לתקנוני האיגוד.
 • השבב הינו שבב אישי אשר נשאר בבעלות הרוכב ויכול לשמש את הרוכב בכל התחרויות בארץ ובחו"ל בהן משתמשים במערכת המדידה של חברת MyLaps.
 • חידוש מנוי השבב בתום כל תקופת מנוי מתבצע מול היצרן חברת MyLaps ישירות באתר החברה (mylaps.com ).
 • המנוי כולל אחריות לכל החיים על השבב והחלפתו בכל מקרה של תקלה או גמר חיי סוללה. קובץ הסבר לגבי אופן חידוש המנוי נמצא באתר האיגוד והופץ לקבוצות.
 • מספר הרוכב הינו אישי לרוכב ומשקף את המקצה לו רשום הרוכב.
 • בכל מעבר מקצה (כולל מעברים המתחייבים ממעבר קטגוריית גיל עם המעבר לשנת תחרויות חדשה וגם מעברים מבחירת מקצה אחר) על הקבוצה/רוכב לפנות לאיגוד על מנת לקבל מספרי רוכב חדשים התואמים את המקצה החדש.
 • כל רוכב יקבל מספרים לתחרויות כביש ולתחרויות הרים.
 • עלות ערכת רוכב ( עלות חד פעמית ציפ + מספר ברזל ) 200 ש"ח לערכה לשימוש לכל החיים!
 • העברת ציפ בין רוכבים:
  • במידה ורוכב מפסיק להיות חבר איגוד האופניים תחרותי באפשרותו/אפשרות הקבוצה להעביר את השבב לרוכב אחר בקבוצה.
  • יש לוודא השלמת תהליך הרישופ לאיגוד של הרוכב המקבל את השבב.
  • על מנת לבצע את ההעברה, יש ליידע את לינה בפרטים הבאים:
   • שם הרוכב שמעביר את השבב
   • שם הרוכב שמקבל את השבב
   • מספר השבב (לוודא שאכן תואם את הרישום באיגוד)
  • כל התנהלות או התחשבנות כספית תעשה בין הרוכבים ישירות ללא עירוב איגוד האופניים
  • על הרוכב המקבל את השבב חלה האחריות לבדוק את תוקף המנוי שלו ולחדשו בהתאם לצורך
 • החלפת ערכת רוכב: כל שינוי או טעות אשר יגרמו להחלפת ערכת מספרי רוכב יחוייבו בתשלום בסך 50₪

 

חלוקת ערכות רוכב:

 • קבלת הערכות מותנית בהשלמת כל תהליך הרישום לאיגוד לרבות השלמת התשלום.
 • האיסוף ייעשה במרוכז ע"י נציג מהמועדון עבור כל הרוכבים אשר רשומים באיגוד והערכות שלהם מוכנות.
 • ב 4 התחרויות של האיגוד אשר מתקיימות בחודש ינואר בלבד תתאפשר קבלת ערכות ביום התחרות, (נא להגיע שעה לפני מועד התחרות)

 

קטגוריות תחרותיות  :

לשנת 2018 אין שינוי במקצים התחרותיים.

יש להקפיד על הבחירות הנכונות בקטגוריות במהלך תהליך הרישום.

להלן השינויים בקטגוריות:

 • עילית – ללא שינוי
 • בוגרים רמה 1 – ללא שינוי
 • בוגרים רמה 2 – נוספת קטגוריית גיל 60+
 • בוגרים רמה 3 – נוספת קטגוריית גיל 70+
 • גוניורס – ללא שינוי
 • קדטים – ללא שינוי
 • ילדים
  • הקטגוריה חולקה לשתי קטגוריות נפרדות לפי שנת הלידה
  • ילדים ב: ילידי שנת 2004 – שנה שניה ילדים
  • ילדים א: ילידי שנת 2005 – שנה ראשונה ילדים
 • אפרוחים
  • הקטגוריה חולקה לשתי קטגוריות נפרדות לפי שנת הלידה
  • אפרוחים ב: ילידי שנת 2006 – שנה שניה אפרוחים
  • אפרוחים א: ילידי שנת 2007 – שנה ראשונה אפרוחים
 • קטקטים
  • הקטגוריה חולקה לשתי קטגוריות נפרדות לפי שנת הלידה
  • קטקטים ב: ילידי שנת 2008 – שנה שניה קטקטים
  • קטקטים א: ילידי שנת 2009 – שנה ראשונה קטקטים

 

רישום קבוצה:

תנאי מחייב לרישום קבוצה מינימום 10 רוכבים!

 1. טופס הרשמה לקבוצות – יש למלא טופס רישום קבוצה בלשונית נפרדת בדף ההרשמה.
  • מועדונים קיימים – נא לבדוק תקינות פרטי המועדון ולעדכן בהתאם.
  • חובה לצרף תעודת מאמן מוסמך בתוקף עבור מאמן המועדון המופיע ברישום המועדון.
  • מועדונים חדשים – יש למלא את פרטי המועדון ולצרף את הקבצים הנדרשים לרבות תעודת מאמן מוסמך בתוקף .
  • עם אישור המועדון יישלח מייל למנהל המועדון ובו שם משתמש וסיסמא לכניסה לאתר לצורך רישום הרוכבים.

 

רישום רוכבים:

 1. מילוי פרטים אישיים – הכניסה באתר האיגוד תהיה עם שם משתמש וסיסמה של מנהל המועדון.
 2. אחריות מנהל המועדון: באחריות מנהל המועדון לאמת ולאשר את פרטי הרוכבים והקטגוריות התחרותיות אליהן נרשמו.

 

 • רוכבים קיימיםיש להיכנס למערכת הניהול. במערכת הניהול יופיעו כל רוכבי הקבוצה הרשומים בשנת 2017.
 • יש לבחור את הרוכבים שאינם ממשיכים כרוכבי מועדון חברי איגוד משנת 2017 לשנת 2018, ולמחוק אותם מהרשימה.
 • לרוכבים הממשיכים יש לשנות את שנת הרישום ולעדכן את הפרטים הרלוונטיים בתוך הכרטיס של כל רוכב – עם דגש על מקצה וקטגוריה.
 • נדרש להעלות מחדש את כל הקבצים המעודכנים:
  • תמונה במידה ולא קיימת תמונה עדכנית באתר
  • בדיקה רפואית ע פי חוק הספורט, מעודכנת לשנת 2018
  • ביטוח רפואי על פי חוק הספורט, תקף לשנת 2018
 • רוכבים חדשים (רוכבים אשר לא היו רשומים באיגוד בשנת 2017) – יש להיכנס למערכת הניהול וללחוץ על לחצן רוכב חדש. יש לוודא שהשנה היא שנת 2018 ולמלא את פרטי הרוכב, ולהעלות את כל הקבצים הנדרשים על פי הפירוט לעיל.

 

 • דיסציפלינות הרים וכביש: בשנת 2018 כמו בשנת 2017 יירשם כל רוכב לשתי הדיסיפלינות – כביש והרים. יש להקפיד לבחור את המקצה והקטגוריה המתאימים בכל דיסיפלינה בעת ההרשמה.
 • ערכות הרוכב תחולקנה/תותאמנה בהתאם.

 

 1. ביטוח:
  • רוכבים תחרותיים: יש לצרף אישור ביטוח תאונות אישיות שנתי על שם הרוכב על פי חוק הספורט. אישור הביטוח יועלה לדף ההרשמה באתר כחלק מתהליך הרשמת הרוכב.

 

 • ילדים/ות נערים/ות עד גיל 18 אשר נמצאים במסגרת חינוכית קבועה ומוסדרת: פטורים מהצגת ביטוח ע"פ חוק הספורט והם יהיו מכוסים בתחרויות האיגוד במסגרת הביטוח הבית ספרי.

לרוכבים אלו יש לסמן בתהליך ההרשמה שהם תלמידים מן המניין רשומים במערכת חינוך חובה.

 • תוקף הביטוח לתלמידי כיתות י"ב: אשר מסיימים את לימודיהם הינו עד סוף חודש אוגוסט 2018

 

 • ילדים/ות נערים/ות עד גיל 18 שאינם נמצאים במסגרת חינוכית קבועה ומוסדרת : מחויבים בהצגת ביטוח ע"פ חוק הספורט.

 

 • חברי הליגה למקומות עבודה: אשר משתתפים בתחרויות של הליגה למקומות עבודה ומעוניינים להירשם להתחרות בתחרויות האיגוד חייבים להירשם לאיגוד במסלול רוכבים תחרותיים וחייבים בהצגת ביטוח תאונות אישיות ע"פ חוק הספורט ע"מ להשתתף בתחרויות האיגוד . ההרשמה למסלול תחרותי לחברי הליגה היא ללא עלות.
 • ביטוח חברי הליגה למקומות עבודה: הביטוח אשר ניתן במסגרת מקום העבודה ע"י ביטוח לאומי מכסה את משתתפי הליגה אך ורק בתחרויות במסגרת ליגה למקומות עבודה ואינו תקף לתחרויות האיגוד!

 

 • לביטוח אשר מתחדש שנתי לכל שנת 2018 ( 1.1.18 -31.12.18 ) אנו נאפשר ליהנות ממחירי הרשמה מוקדמת במידה ואישור על הביטוח יתקבל עד לתאריך 12.17.
 1. אישור רפואי:

לכל הרוכבים – יש לצרף אישור בדיקה רפואית שנתית בתוקף ממכון רפואת ספורט מורשה על שם הרוכב על פי חוק הספורט. האישור הרפואי יועלה לדף ההרשמה באתר כחלק מתהליך הרשמת הרוכב.

 • רשימת מכוני רפואת ספורט מורשים ניתן למצוא באתר האיגוד.
 • אישורים מתאריך 16/10/2017 ואילך מכסים לכל שנת 2018.
 • אישורים שתאריכם קודם למועד זה, תקפים לשנה ממועד הבדיקה.

 

 1. תמונות פספורט:

יש לצרף תמונת פספורט תקינה של כל רוכב. תמונה תקינה היא תמונת פספורט (פורטרט) ללא קסדה/כיסוי ראש ומשקפי שמש. ללא תמונה תקינה לא יופק כרטיס חבר איגוד והרוכב לא יוכל להשתתף בתחרויות. התמונה מועלית לדף ההרשמה כמו שאר הקבצים. נא לוודא ששם הקובץ הוא מספר תעודת הזהות של הרוכב.

 1. שחרור ממועדון קודם:

עבור רוכבים שרכבו בשנת 2017 במועדון אחר יש להעביר שחרור בכתב מהמועדון הקודם.                                                   את האישור נא לשלוח לכתובת contact@israelcycling.org.il. או lina@israelcycling.org.il

 

 1. סיווג מיוחד:
  • סיווג מיוחד מוגדר כסיווג רוכב המזכה בפטור מדמי הרשמה לאיגוד.
  • סיווגים מיוחדים: חייל, סטודנט, רוכב עם מוגבלות.
  • יש לצרף קובץ המעיד על הסיווג המיוחד במקום המתאים בטופס.

 

 1. תשלום :

לרשותכם מספר אפשרויות תשלום:

 • משלוח שיק בדואר – איגוד האופניים בישראל , רחוב שטרית 6, הדר יוסף תל אביב , 6948206
 • כרטיס אשראי – יבוצע כחלק מתהליך ההרשמה באתר.
 • העברה בנקאית – בנק לאומי (10) סניף 673 חשבון 1158656 – יש לשלוח אישור העברה במייל לכתובת דוא"ל contact@israelcycling.org.il .
 • מזומן – יש להעביר את הסכום במעטפה ידנית למשרדי האיגוד, רחוב שטרית 6 הדר יוסף תל אביב עם ציון שם הרוכב והמועדון.
 1. מסלולי רישום נוספים:
 • פרחי ספורט
  • רישום דרך התאחדות הספורט של בתי הספר
  • מי שמעוניין להיות רשום גם כרוכב תחרותי או באופניים לכולם – מחייב רישום נפרד גם באתר האיגוד בהתאם
 • ליגת בתי ספר
  • רישום דרך התאחדות הספורט של בתי הספר
 • מי שמעוניין להיות רשום גם כרוכב תחרותי או באופניים לכולם – מחייב רישום נפרד גם באתר האיגוד בהתאם

 

 1. התנהלות תחרויות:
 • בשנת 2018 יחולקו מספרי רוכב עם הפרדת סדרות בהתאם לקטגוריות הגיל המוגדרות בתוך כל מקצה
 • באליפויות ישראל בשנת 2018 התחרויות במקצי הספורט תתקיימנה לפי קטגוריות גיל בלבד, ללא הפרדה למקצים
  • רוכבי רמה 1, 2 ו-3 יתחרו כולם יחד בהפרדה לקטגוריות גיל בלבד
  • סדרות המספרים תחולקנה כך שתהיה הפרדה ברורה בין הגילאים השונים
 1. כללי:
 • רוכבים עצמאיים יבצעו את התהליך הנ"ל עצמאית, כולל תשלום עבור החברות, בלשונית "רוכב עצמאי".
 • החברות באיגוד תכנס לתוקף וכרטיס החבר יונפק רק לאחר השלמת כל שלבי הרישום כולל תשלום.
 • האיגוד מתחייב לטפל בבקשות לרישום בתוך 14 יום מהיום בו הוגשו כל המסמכים. רוכבים שהרשמתם לא תושלם לא יוכלו להשתתף בתחרויות. בקשות לרישום באיגוד שיוגשו באיחור, אין אנו מתחייבים לטפל בהן בפרק זמן קצר מ-14 יום.
 • לאחר השלמת תהליך הרישום, תחולקנה ערכות רוכבים תחרותיים כפי שמפורט בסעיף ערכות רוכב.
 • לערכה יצורף גם רשיון רוכב (כרטיס חבר איגוד לשנת 2018 – צבע צהוב).
 • איסוף הערכות במשרדי האיגוד בתיאום מראש , ע"י מנהלי הקבוצות / רוכבים עצמאיים, החל מתאריך 1/12/2018.

לתשומת לבכם:

לא יהיה ניתן להשתתף בתחרויות ללא הצגת כרטיס חבר איגוד בתוקף לשנת 2018 (צבע צהוב)!

הכרטיס חברות באיגוד האופניים הינו לכל שנת 2018 .

באחריות הרוכב לוודא שהביטוח והבדיקה הרפואית שלו בתוקף בעת השתתפות באירוע ו/או תחרות של האיגוד!

 

שאלות ובקשות:

 • לכל שאלה, הבהרה ובקשה ניתן לפנות למשרד איגוד האופניים בטלפון 03-6490436 ללינה שלוחה 2 או ליהי שלוחה 1:
 • ליהי – בימים א – ה בין השעות 09:00-16:00
 • לינה – בימים א' ד' ה בין השעות 08:00-14:00

 

 • כתובות אי מייל:

ליהי   contact@israelcycling.org.il

לינה  lina@israelcycling.org.il

 

לוח התחרויות הסופי יפורסם באתר האיגוד בתחילת חודש נובמבר. 

שתהיה לכולנו עונת רכיבה בטוחה ומוצלחת!