נוהל רישום לשנת 2020 רוכבים תחרותיים

נוהל רישום ומחירי הרשמה לאיגוד האופניים לשנת 2020 רוכבים תחרותיים למאמנים ומנהלי הקבוצות שלום, רצ"ב נוהל רישום ומחירי הרשמה לאיגוד האופניים לשנת 2020 לרוכבים במסלול התחרותי. אנחנו מעוניינים השנה להתחיל את תהליך הרישום לאיגוד מוקדם יותר ע"מ להקל על העומס והלחץ במשרדי האיגוד בחודשים ינואר פברואר וזאת ע"מ לתת מענה ושירות טובים יותר לקבוצות ולרוכבים. […]

נוהל רישום ומחירי הרשמה לאיגוד האופניים לשנת 2020 רוכבים תחרותיים

למאמנים ומנהלי הקבוצות שלום,

רצ"ב נוהל רישום ומחירי הרשמה לאיגוד האופניים לשנת 2020 לרוכבים במסלול התחרותי.

אנחנו מעוניינים השנה להתחיל את תהליך הרישום לאיגוד מוקדם יותר ע"מ להקל על העומס והלחץ במשרדי האיגוד בחודשים ינואר פברואר וזאת ע"מ לתת מענה ושירות טובים יותר לקבוצות ולרוכבים.

ההרשמה המוקדמת לשנת 2020 נפתחה.

אנחנו מאפשרים לנרשמים עד לתאריך 20.12.19 ליהנות ממחירי הרשמה מוזלים.

התשלום המופחת מותנה בהשלמת כל תהליך הרישום לרבות העלאת הקבצים הנדרשים (תמונה למי שאין תמונה תקינה, טופס רישום, בדיקה רפואית, ביטוח במידת הצורך, סיווג המקנה הנחה או פטור מדמי חבר וכו') והשלמת התשלום! (ראו סייג לגבי הביטוח הרפואי בהמשך).

מתאריך 20.12.19 מסתיימת ההרשמה המוקדמת, ותעריפי החברות באיגוד חוזרים לעלותם הרגילה

לרוכבים גברים מגיל 19 ומעלה/נשים מגיל 19 ומעלה/ רוכבים עצמאיים.

על מנת לרשום רוכב לאיגוד על מנהל המועדון להשלים את כל שלבי הרישום.

ההרשמה מתבצעת באתר האיגוד בלבד.

מחירי הרשמה לאיגוד האופניים לשנת 2020 – מחירי חברות מלאים, ללא הנחה (בסוגריים, המחירים לאחר הנחה, היכן שרלוונטי)

סוג חברותמחיר חברות באיגודמחיר ערכת רוכב תחרותי לענף הכבישסה"כ עלות לרוכב
עם ערכת כבישללא ערכת כביש
עצמאי350 ש"ח

 

(300 ש"ח)

 

200 ש"ח550 ש"ח

 

 

350 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2019 או למתחרים בהרים בלבד

עצמאי חדש באיגוד150 ש"ח200 ש"ח350 ש"ח 

 150 ש"ח למתחרים בהרים בלבד

 

גברים מגיל 19 ומעלה300 ש"ח

 

(250 ש"ח)

200 ש"ח500 ש"ח

 

 

300 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2019 או למתחרים בהרים בלבד

נשים מגיל 19 ומעלה

200 ש"ח

(150 ש"ח)

200 ש"ח400 ש"ח

200 ש"ח- לבעלי ערכה מ-2019 או למתחרים בהרים בלבד

חבר/ה בגיל 15-18/סטודנטים

150 ש"ח 

(100 ש"ח)

200 ש"ח350 ש"ח

150 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2019 או למתחרים בהרים בלבד

חבר תחרותי חדש מגיל 15 ומעלה100 ש"ח200 ש"ח300 ש"ח

100 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2019 או למתחרים בהרים בלבד

ילדים עד גיל 14100 ש"ח100 ש"ח200 ש"ח 100 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2019 או למתחרים בהרים בלבד
חיילים, ורוכבים עם מוגבלויותחינם200 ש"ח

200 ש"ח

 

חינם – לבעלי ערכה מ-2019 או למתחרים בהרים בלבד
רכבת ניצחתחינםללאאין אפשרות

חינם

חברי ליגה למקומות עבודהחינםללאאין אפשרות

חינם

אופניים לכולם
וליגת בתי ספר
חינםללאאין אפשרות

רוכב בסוגי חברות אלו המעוניין להתחרות בתחרויות האיגוד חייב להירשם כרוכב תחרותי!

אנשי מקצועחינםללאאין אפשרותחינם

 

איש מקצוע המעוניין להתחרות בתחרויות האיגוד חייב להירשם כרוכב תחרותי!

עלויות נוספות (במקרה הצורך):

החלפת מספר רוכב (אבד/הושחת)

20 ש"ח

מעבר מקצה במהלך השנה50 ש"ח

הנפקת רישיון UCI

50 ש"ח
השכרת שבב מדידה אקטיבי לתחרות כביש50 ש"ח + 200 ש"ח פקדון

הנחות ברישום במהלך השנה:

לנרשמים החל מ-1 במאי 2020 – 50% הנחה

לנרשמים החל מה-1 בספטמבר 2020 75% הנחה

ערכות רוכב:

 • על מנת להוזיל עלויות לרוכבים ולייעל את מערך מדידת הזמנים, המדידה בתחרויות אופני הרים בלוח התחרויות של האיגוד תיעשה באמצעות מערכת שבבים פסיביים. המדידה בתחרויות כביש תמשיך להתבסס על השבבים האקטיביים אשר נמצאים ברשות הרוכבים.
 •  בעת הרישום יש לבחור עבור כל רוכב את הענפים בהם הוא מעוניין להתחרות (הרים או כביש או גם וגם)
 • ערכת המתחרה תחולק לכל רוכב בהתאם לבחירה זו
 • ערכת הכביש תכלול שבב מדידה אקטיבי ומספרים. רוכבים בעלי שבב מדידה מ-2019 לא יידרשו לרכוש שבב מדידה. מספרי הרוכב יוחלפו למספרי 2020 ללא עלות נוספת מעבר לעלות הרישום לאיגוד
 • ערכת ההרים תכלול מספר שלדה אליו מחובר שבב פסיבי, ומספר גב. הערכה תחולק ללא עלות נוספת לרוכבים שייבחרו בענף אופני הרים מעבר לעלות הרישום לאיגוד.

לקראת שנת 2020 יחולקו מספרי רוכב חדשים לכל הרוכבים התחרותיים בעלי הערכות, והמספרים הישנים יאבדו תוקף ולא יוכלו לשמש בתחרויות האיגוד בשנת 2020. עליכם לדאוג לקבלת ערכות המספרים החדשות במשרדי האיגוד והעברתן לידי הרוכבים.

 • רוכבים חדשים – לעונת 2020, תחולקנה ערכות חדשות. הערכה כוללת שבב מדידה פסיבי, מספר כידון ומספר גב לתחרויות אופני הרים וסייקלוקרוס לרוכבים שיירשמו לענף זה, ו/או שבב מדידה אקטיבי, מספר שלדה ומספר גב לתחרויות אופני כביש לרוכבים שיירשמו לענף זה.
 • לרוכבים מחדשים – לכל הרוכבים מוחלפות ערכות המספרים לשנת 2020 בערכות חדשות.

שבב המדידה האקטיבי נשאר ללא שינוי לתחרויות כביש. מספר הכידון יכלול שבב פסיבי לתחרויות אופני הרים.

חידוש תוקף שבב המדידה לתחרויות כביש:

 • יש צורך בחידוש המנוי של השבב בהתאם למועד פקיעת תוקפו. ניתן לחדש את המנוי לפני גמר תוקפו. החידוש ייכנס לתוקף מיד עם סיום התוקף הנוכחי – אין הפסד זמן מנוי כך שלא חייבים לחכות ליום האחרון לחידוש.
 • קובץ הסבר על חידוש שבב המפרט את תהליך החידוש נמצא באתר האיגוד ומצורף לערכות הרוכב.

ערכות לרוכבים מחדשים כוללות:

 • מספר שלדה ומספר גב לתחרויות כביש
 • מספר שלדה (כולל שבב פסיבי) ומספר גב לתחרויות הרים
 • לכל הרוכבים יחולקו מספרים חדשים.
 • המספרים הקיימים יוצאים משימוש, ויש להשמידם.
 • רוכב שיגיע לתחרות ללא המספר המעודכן, לא יוכל להתחרות

אופן הקצאת המספרים החדשים:

 • לכל מקצה צבע רקע שונה למספרים.
 • לחלק מהמקצים בשנת 2020 צבע הרקע ללא שינוי מעונת 2019
 • לחלק מהמקצים ב-2020 משתנה צבע הרקע
 • בתוך כל מקצה המספרים יחולקו בסדרות, כאשר כל סדרה תוקצה לקטגוריית גיל שונה.
 • רשימת הסדרות והקטגוריות תפורסם בנפרד

מדיניות לגבי ערכות רוכב:

 • ערכת שבב אקטיבי הנה חובה לכל הרוכבים התחרותיים הרשומים לאיגוד האופניים לדיסיפלינת כביש בכל הקטגוריות ובכל הגילאים.
 • רוכבים מזדמנים (אינם רשומים כרוכבים תחרותיים באיגוד האופניים) יכולים לשכור ערכה בעלות של 50₪ בתוספת פיקדון בסך 200₪ אשר יוחזר עם החזרת הערכה. השתתפות בתחרות לרוכבים מזדמנים מתאפשרת רק בתחרויות מסויימות בהתאם לתקנון התחרות.
 • הערכה הנה בבעלות הרוכב וניתן להעבירה או למוכרה בהתאם לתקנוני האיגוד.
 • השבב הינו שבב אישי אשר נשאר בבעלות הרוכב ויכול לשמש את הרוכב בכל התחרויות בארץ ובחו"ל בהן משתמשים במערכת המדידה של חברת MyLaps.
 • חידוש מנוי השבב בתום כל תקופת מנוי מתבצע מול היצרן חברת MyLaps ישירות באתר החברה (mylaps.com ).
 • המנוי כולל אחריות לכל החיים על השבב והחלפתו בכל מקרה של תקלה או גמר חיי סוללה. קובץ הסבר לגבי אופן חידוש המנוי נמצא באתר האיגוד והופץ לקבוצות.
 • ערכת שבב פאסיבי הנה חובה לכל הרוכבים התחרותיים הרשומים לאיגוד האופניים לדיסיפלינת הרים בכל הקטגוריות ובכל הגילאים. השבב מוצמד למספר השלדה של אופני הרים.
 • מספר הרוכב הינו אישי לרוכב ומשקף את המקצה לו רשום הרוכב.
 • בכל מעבר מקצה (כולל מעברים המתחייבים ממעבר קטגוריית גיל עם המעבר לשנת תחרויות חדשה וגם מעברים מבחירת מקצה אחר) על הקבוצה/רוכב לפנות לאיגוד על מנת לקבל מספרי רוכב חדשים התואמים את המקצה החדש.
 • כל רוכב יקבל מספרים לתחרויות כביש ולתחרויות הרים.
 • עלות ערכת רוכב לתחרויות כביש ( עלות חד פעמית ציפ + מספר ברזל ) 200 ש"ח לערכה לשימוש כל עוד האיגוד ימשיך להשתמש בטכנולוגיה זו!
 • ערכת רוכב לתחרויות אופני הרים ללא עלות.
 • העברת צ'יפ בין רוכבים:
  • במידה ורוכב מפסיק להיות חבר איגוד האופניים תחרותי באפשרותו/אפשרות הקבוצה להעביר את השבב לרוכב אחר בקבוצה.
  • יש לוודא השלמת תהליך הרישום לאיגוד של הרוכב המקבל את השבב.
  • על מנת לבצע את ההעברה, יש ליידע את לינה בפרטים הבאים:
   • שם הרוכב שמעביר את השבב
   • שם הרוכב שמקבל את השבב
   • מספר השבב (לוודא שאכן תואם את הרישום באיגוד)
  • כל התנהלות או התחשבנות כספית תעשה בין הרוכבים ישירות ללא עירוב איגוד האופניים
  • על הרוכב המקבל את השבב חלה האחריות לבדוק את תוקף המנוי שלו ולחדשו בהתאם לצורך
 • החלפת ערכת רוכב: כל שינוי או טעות אשר יגרמו להחלפת ערכת מספרי רוכב יחוייבו בתשלום בסך 50₪

חלוקת ערכות רוכב:

 • קבלת הערכות מותנית בהשלמת כל תהליך הרישום לאיגוד לרבות השלמת התשלום.
 • האיסוף ייעשה במרוכז ע"י נציג מהמועדון עבור כל הרוכבים אשר רשומים באיגוד והערכות שלהם מוכנות.
 • בתחרויות של האיגוד אשר מתקיימות בחודש ינואר בלבד תתאפשר קבלת ערכות ביום התחרות, (נא להגיע לפחות שעה לפני מועד התחרות) 

רישום מועדונים:

השנה התחדשנו במערכת רישום חדשה לרישום מועדון ורישום רוכבי מועדון.

תנאי מחייב לרישום קבוצה מינימום 10 רוכבים!

 1. טופס הרשמה לקבוצות – יש למלא טופס רישום קבוצה בלשונית נפרדת בדף ההרשמה.
  • מועדונים קיימים – חייבים בבדיקה תקינות פרטי המועדון ולעדכן בהתאם.
  • חובה לצרף תעודת מאמן מוסמך בתוקף עבור מאמן המועדון המופיע ברישום המועדון. או מדריך מומך, ללא הנ"ל לא תאושר פתיחת רישום המועדון לשנת 2020.
  • חובה לרשום מאמן למועדון (או מדריך למועדון שבו רק רוכבים שנולדו 1.1.04 או מאוחר יותר)
  • מועדונים חדשים – יש למלא את פרטי המועדון ולצרף את הקבצים הנדרשים לרבות תעודת מאמן מוסמך בתוקף או מדריך רכיבה בתוף.
  • לאחר מילוי – פרטי המועדון החדש, יש לכתוב דוא"ל ללינה – lina@israelcycling.org.il לבדיקה ואישור המועדון.
  • עם אישור המועדון יישלח מייל למנהל המועדון ובו שם משתמש וסיסמא לכניסה לאתר לצורך רישום הרוכבים.

רישום רוכבים תחת מועדון:

 1. מילוי פרטים אישיים – הכניסה מאתר האיגוד למערכת הרישום תהיה עם שם משתמש וסיסמה של מנהל המועדון.
 2. אחריות מנהל המועדון: באחריות מנהל המועדון לאמת ולאשר את פרטי הרוכבים והקטגוריות התחרותיות אליהן נרשמו.
 • רוכבים קיימיםיש להיכנס למערכת הניהול. במערכת הניהול יופיעו כל רוכבי הקבוצה הרשומים בשנת 2019.
 • יש לבחור את הרוכבים שאינם ממשיכים כרוכבי מועדון חברי איגוד משנת 2019 לשנת 2020, לרכז אותם כרשימה שמית ותעודות זהות ולשלוח אלינו במייל על מנת שנסיר אותם מרשימת הרוכבים לשנת 2020.
 • לרוכבים הממשיכים יש לשנות את שנת הרישום ולעדכן את הפרטים הרלוונטיים בתוך הכרטיס של כל רוכב – עם דגש על מקצה וקטגוריה.
 • נדרש להעלות מחדש את כל הקבצים המעודכנים:
  • תמונה במידה ולא קיימת תמונה עדכנית באתר
  • בדיקה רפואית על פי חוק הספורט, מעודכנת לשנת 2020
  • צילום ת.ז. או ספח של ת.ז. של הורי צעירים ללא ת.ז.
  • טופס בקשה לרישום לעונת 2020 הכולל טופס וויתור.
 • רוכבים חדשים (רוכבים אשר לא היו רשומים באיגוד בשנת 2019) – יש להיכנס למערכת הניהול וללחוץ על לחצן רוכב חדש. יש לוודא שהשנה היא שנת 2020 ולמלא את פרטי הרוכב, ולהעלות את כל הקבצים הנדרשים על פי הפירוט לעיל.
 • דיסציפלינות הרים וכביש: בשנת 2020 יירשם כל רוכב לדיסיפלינה אחת או לשתי הדיסיפלינות (כביש/הרים). חלוקת הערכות תעשה בהתאם לבחירה זו. רוכב שלא נבחרה לו קטגוריה בדיסיפלינה מסוימת לא יוכל להתחרות באותה דיסיפלינה. רוכב שמחליט באמצע עונה להוסיף דיסיפלינה יידרש לשלם עבור השלמת הערכה שלו.
 • יש להקפיד לבחור את המקצה והקטגוריה המתאימים בכל דיסיפלינה בעת ההרשמה.
 • ערכות הרוכב תחולקנה/תותאמנה בהתאם.

4. אישור רפואי: 

לכל הרוכבים – יש לצרף אישור בדיקה רפואית שנתית בתוקף ממכון רפואת ספורט מורשה על שם הרוכב על פי חוק הספורט. האישור הרפואי יועלה לדף ההרשמה באתר כחלק מתהליך הרשמת הרוכב.

 • רשימת מכוני רפואת ספורט מורשים ניתן למצוא באתר משרד הבריאות.
 • אישורים מכסים לשנה אחת מיום הבדיקה.

 5. תמונות פספורט:

יש לצרף תמונת פספורט תקינה של כל רוכב. תמונה תקינה היא תמונת פספורט (פורטרט) ללא קסדה/כיסוי ראש ומשקפי שמש. ללא תמונה תקינה לא יופק כרטיס חבר איגוד והרוכב לא יוכל להשתתף בתחרויות. התמונה מועלית לדף ההרשמה כמו שאר הקבצים. נא לוודא ששם הקובץ הוא מספר תעודת הזהות של הרוכב.

6. שחרור ממועדון קודם:

עבור רוכבים שרכבו בשנת 2019 במועדון אחר יש להעביר שחרור בכתב מהמועדון הקודם. את האישור נא לשלוח לכתובת lina@israelcycling.org.il

 7. סיווג מיוחד:

  • סיווג מיוחד מוגדר כסיווג רוכב המזכה בפטור מדמי הרשמה לאיגוד.
  • סיווגים מיוחדים: חייל, סטודנט, רוכב עם מוגבלות.
  • יש לצרף קובץ המעיד על הסיווג המיוחד במקום המתאים בטופס.

8תשלום:

לרשותכם מספר אפשרויות תשלום:

 • כרטיס אשראי – יבוצע כחלק מתהליך ההרשמה במערכת הרישום. ניתן לשלם עבור מספר ספורטאים בתשלום יחיד.
 • העברה בנקאית – בנק לאומי (10) סניף 673 חשבון 1158656 – יש לשלוח אישור העברה במייל לכתובת דוא"ל contact@israelcycling.org.il עם פירוט שמות הספורטאים ומספרי ת.ז. שעבורם שולם.
 • מזומן – במגבלות החוק לצמצום השימוש במזומן (פחות מ11,000 ש"ח) יש להעביר את הסכום במעטפה ידנית למשרדי האיגוד, רחוב שטרית 6 הדר יוסף תל אביב עם פירוט שמות הספורטאים ומספרי ת.ז. שעבורם שולם ושם המועדון.

9. מסלולי רישום נוספים:

 • ליגת בתי ספר
  • רישום דרך התאחדות הספורט של בתי הספר
 • מי שמעוניין להיות רשום גם כרוכב תחרותי או באופניים לכולם – מחייב רישום נפרד גם באתר האיגוד בהתאם

10.התנהלות תחרויות:

 • בשנת 2020 יחולקו מספרי רוכב עם הפרדת סדרות בהתאם לקטגוריות הגיל המוגדרות בתוך כל מקצה
 • באליפויות ישראל בשנת 2020 התחרויות במקצי המסטרס תתקיימנה לפי קטגוריות גיל בלבד, ללא הפרדה למקצים
  • רוכבי רמה 1, 2 ו-3 יתחרו כולם יחד בהפרדה לקטגוריות גיל בלבד
  • סדרות המספרים תחולקנה כך שתהיה הפרדה ברורה בין הגילאים השונים

רישום רוכבים עצמאיים:

 • רוכבים עצמאיים ישלחו דוא"ל ובו הפרטים הבאים למנהלת הרישום, לינה ל- lina@israelcycling.org.il
 • שם מלא בעברית ובאנגלית
 • מספר ת.ז.
 • תאריך לידה (חייב להיות מעל גיל 18 כדי להירשם כעצמאי באיגוד, נולד ב31.12.01 או קודם)
 • הרוכב יקבל שם וסיסמה בדוא"ל אלקטרוני וימיך ברישום במפורט לעיל לגבי רוכבים תחת מועדון, בשינויים המתחייבים.

11. כללי:

 • החברות באיגוד תכנס לתוקף וכרטיס החבר יונפק רק לאחר השלמת כל שלבי הרישום כולל תשלום.
 • האיגוד מתחייב לטפל בבקשות לרישום בתוך 14 יום מהיום בו הוגשו כל המסמכים. רוכבים שהרשמתם לא תושלם לא יוכלו להשתתף בתחרויות. בקשות לרישום באיגוד שיוגשו באיחור, אין אנו מתחייבים לטפל בהן בפרק זמן קצר מ-14 יום.
 • לאחר השלמת תהליך הרישום, תחולקנה ערכות רוכבים תחרותיים כפי שמפורט בסעיף ערכות רוכב.
 • איסוף הערכות במשרדי האיגוד בתיאום מראש , ע"י מנהלי הקבוצות / רוכבים עצמאיים, החל מתאריך 1/12/2018.

לתשומת לבכם:

לא יהיה ניתן להשתתף בתחרויות ללא הצגת כרטיס חבר איגוד בתוקף לשנת 2020 (צבע אדום)!

כרטיס החבר יונפק דרך המועדון בהדפסה עצמית או בגרסה דיגיטלית.

כרטיס חברות באיגוד האופניים לכל שנת 2020.

באחריות הרוכב לוודא שהבדיקה הרפואית (והביטוח במידה ואין פטור מכפל ביטוח) בתוקף

 בעת השתתפות באירוע ו/או תחרות של האיגוד!

שאלות ובקשות:

 • לכל שאלה, הבהרה ובקשה ניתן לפנות למשרד איגוד האופניים בטלפון 03-6490436 ללינה
 • בימים א' ד' ה בין השעות 08:00-14:00
 • כתובות אי מייל:

לינה  lina@israelcycling.org.il

שתהיה לכולנו עונת רכיבה בטוחה ומוצלחת!