נוהל רישום לעונת 2021-22 רוכבים תחרותיים

עונת התחרויות 2021 עומדת להסתיים בקרוב.רישום ספורטאים חדשים לעונת 2021 הסתיים במוצאי שבת 26/6/2021. הרישום לעונת 2021-22 יחל ב-20/7/2021. להזכירכם, עונת 2021-22 תחל ב-1/9/21 ותסתיים ב-31/8/22. מסמך זה מפרט את נוהל הרישום באיגוד האופניים בישראל לרוכבים תחרותיים ואת מחירי ההרשמה לעונת 2021-22 עונת 2021-22 תחל ב-1.9.2021 ותסתיים ב-31.8.2022. הרישום של ספורטאי מועדונים לעונת 2021-22 יחל […]

עונת התחרויות 2021 עומדת להסתיים בקרוב.
רישום ספורטאים חדשים לעונת 2021 הסתיים במוצאי שבת 26/6/2021.

הרישום לעונת 2021-22 יחל ב-20/7/2021.

להזכירכם, עונת 2021-22 תחל ב-1/9/21 ותסתיים ב-31/8/22.

מסמך זה מפרט את נוהל הרישום באיגוד האופניים בישראל לרוכבים תחרותיים ואת מחירי ההרשמה לעונת 2021-22

עונת 2021-22 תחל ב-1.9.2021 ותסתיים ב-31.8.2022.

הרישום של ספורטאי מועדונים לעונת 2021-22 יחל ב-20 ביולי 2021.

הרישום של רוכבים עצמאיים יחל ב-15.8.2021.

זוהי פעם ראשונה שאנו מסנכרנים את עונת הפעילות עם שנת הלימודים ועם שנת התמיכה הציבורית. כך, ספירת תחרויות לספורטאים, דירוגי מועדונים ופרמטרים נוספים שמהווים תבחינים לחלוקת תמיכות ציבוריות יתייחסו כולם לעונת פעילות אחת. כמו כן, ילדים שהצטרפו למועדונים עם פתיחת שנת הלימודים או שיעלו במועד זה מקבוצה חוגית לקבוצה תחרותית במועדון יוכלו מיד להירשם באיגוד ולהתחיל להשתתף בעונת פעילות תחרותית.

מעבר קטגוריה לצורך תחרויות בלוח האיגוד ייעשה כבר בתחילת עונת הפעילות החדשה (כלומר ב-1 בספטמבר במקום בעת מעבר שנה אזרחית) כך שלא יהיה מעבר קטגוריה (ישראלית) באמצע עונת פעילות. גיל הרוכב במשך כל העונה יהיה לפי שנת 2022 פחות שנת הלידה.

בתחרויות UCI בלבד שיחולו בין ספטמבר לדצמבר 2021 (ורק במקצים הרשומים לתחרות UCI) רוכבים יתחרו בקטגוריה שלהם ע"פ הגדרת תקנון ה-UCI, כלומר בקטגוריה בה היו רשומים החל מינואר של אותה שנה קלנדרית. הגיל יחושב לפי 2021 פחות שנת הלידה. ליתר המקצים ההתייחסות תהיה כמו לתחרות רגילה בישראל.

במטרה להמשיך ולעודד רישום ספורטאים באיגוד הנהלת איגוד האופניים אישרה להמשיך במדיניות של דמי רישום מופחתים משמעותית לספורטאים לעונת 2021-2022

עם זאת, החל מעונת 2021-2022 כלל הספורטאים הנרשמים באיגוד חייבים בדמי רישום.
חיילים בחובה ובעלי צרכים מיוחדים ימשיכו להנות גם השנה מרישום באיגוד ללא תשלום.

מחירי ההרשמה באיגוד האופניים לעונת 2021-22

סוג רישום

מחיר רישיון רוכב ישראלי לעונת 2021-2022

 
 

ספורטאים צעירים עד, וכולל גיל 18

50 ₪

 

ספורטאים במועדון מגיל 19 ומעלה

75 ₪

 

ספורטאים עצמאיים

125 ₪

 

חיילים בחובה
וספורטאים בעלי צרכים

ללא תשלום
נדרש להציג תעודה מתאימה

 

מעבר מקצה במהלך השנה

 50 ₪

 

רישיון UCI לרוכב בעל רישיון ישראלי

ללא תשלום

 

רישום אנשי מקצוע

ללא תשלום

 

                                                                                                                                                      

השנה השנה הכנסנו שיפורים נוספים במערכת הרישום לרישום מועדון ורישום רוכבי המועדון,
לצד שיפורים שהוטמעו במהלך העונה שהסתיימה

1. טופס הרשמה למועדונים חדשים – באתר האיגוד יש למלא טופס רישום מועדון.

תנאי מחייב לרישום קבוצה מינימום 10 רוכבים!
תנאי מחייב לרישום קבוצה מינימום 10 רוכבים (מועדון בו כולם עד גיל 16 – לפחות 5)!

  • מועדון שמתכוון לקבל תמיכות ציבוריות מתבקש לדייק במילוי פרטי המועדון, לרבות מס' העמותה וההזדהות עם מרכז ספורט, ככל שרלוונטי. פרטים אלו משמשים את האיגוד בדיווח לרשויות וחשוב שיהיו מדויקים כדי להימנע מאי-הגעה של כספים.
  • לאחר מילוי פרטי המועדון, יש לכתוב דוא"ל ללינה lina@israelcycling.org.il לבדיקת המועדון ואישורו.
   • מועדונים חדשים ומועדונים קיימים חייבים לשלוח דוא"ל זה. 
  • מועדונים קיימים – חייבים בבדיקת תקינות פרטי המועדון ועדכונם בהתאם.
   • "שם", "כתובת", "טלפון", "אימייל", "שמות מורשי חתימה", "תעודת הסמכה מאמן/מדריך" ואישור "הצהרת אגודה".
   • ככל שתמלאו פרטים נוספים, כך ייטב.
  • חובה לצרף תעודת מאמן מוסמך בתוקף עבור מאמן המועדון המופיע ברישום המועדון.
   • לחילופין, ניתן לצרף תעודת מדריך מוסמך, בתנאי שכל הרוכבים הרשומים במועדון נולדו לאחר ה-31.12.06.
   • ללא הנ"ל לא תאושר פתיחת רישום המועדון לשנת 2021.
  • מועדונים חדשים – יש למלא את פרטי המועדון ולצרף את הקבצים הנדרשים לרבות תעודת מאמן מוסמך או מדריך רכיבה בתוקף.
   • לאחר אישור המועדון החדש, יישלח דוא"ל למנהל המועדון ובו שם משתמש וסיסמא לכניסה לאתר לצורך רישום הרוכבים. דוא"ל יישלח גם למורשי החתימה הנוספים.

רישום רוכבים:

2. מירב הפרטים של רוכבים פעילים מעונת 2021 הועברו לעונת 2021-2022, לרבות אישורי בדיקות רפואיות שעדיין בתוקף.

3. באחריות מנהל הרישום מטעם המועדון לאמת ולאשר את פרטי הרוכבים ולעדכן את סטטוס הביטוח ואת הקטגוריות התחרותיות אליהן נרשמו.

 • רוכבים קיימיםיש להיכנס למערכת הניהול, במערכת הניהול יופיעו כל רוכבי הקבוצה הרשומים בשנת 2020.
 • יש לייצא גיליון של הרוכבים, לסמן את כלל הרוכבים שלא ממשיכים במועדון לשנה נוספת ולשלוח ל-lina@israelcycling.org.il באיגוד. רוכבים אלו יועברו לארכיון האיגוד ויהיו חופשיים להירשם בעתיד כרוכבים תחרותיים.
 • לרוכבים הממשיכים במועדון יש לעדכן את הפרטים הרלוונטיים בתוך הכרטיס של כל רוכב – עם דגש על מקצה וקטגוריה.
 • נדרש להעלות מחדש את כל הקבצים המעודכנים:
  • תמונה במידה ולא קיימת תמונה עדכנית באתר
  • בדיקה רפואית על- פי חוק הספורט, מעודכנת לשנת 2021
   (ניתן להשתמש בבדיקה שעדיין בתוקף, אך יש לשים לב לצורך לחדשה בזמן)
  • עדכון צילום ת.ז. לילידי 2003 שהיו עד עכשיו בספח ת.ז. של הורה
  • קובץ ביטוח לרוכבי עילית ולחיילים בחובה.
   • שימו לב – עבור רוכבים אלו יש לסמן "אינו נמנה על אחת מהקבוצות לעיל" או "מקבל שכר חודשי בגובה שכר מינימום", בהתאם למקרה – ובכל מקרה יש להעלות קובץ ביטוח.
   • יש להעלות קובץ ביטוח לחייל בחובה, גם אם שירותו יתחיל / יסתיים במהלך העונה.
  • רוכבים חדשים (רוכבים אשר לא היו בעלי רישיון רוכב ישראלי בשנת 2020) – יש להיכנס למערכת הניהול וללחוץ על לחצן רוכב חדש, למלא את פרטי הרוכב, ולהעלות את כל הקבצים הנדרשים על פי הפירוט לעיל.
   • שימו לב, שייתכן שרוכב שלא היה פעיל בעונת 2020 נמצא בארכיון, ובמקרה זה חלק מפרטיו כבר מוזנים במערכת והרישום יהיה קצר יותר.
  • דיסציפלינות הרים, כביש מסלול ואנדורו: בעונת 2021-2022 יירשם כל רוכב לדיסציפלינה אחת או יותר. רוכב שלא נבחרה לו קטגוריה בדיסציפלינה מסוימת לא יוכל להירשם להתחרות באותה דיסציפלינה.
   • יש להקפיד לבחור את המקצה והקטגוריה המתאימים בכל דיסציפלינה בעת ההרשמה.
   • ניתן יהיה להוסיף לרוכב בסטטוס מאושר דיסציפלינה נוספת ללא תשלום נוסף בשלב מאוחר יותר של העונה.
   • החלפת מקצה שכבר אושר כרוכה בתשלום, כמפורט במחירון לעיל.

4. דגשים בנוגע לאישור הרפואי:

לכל הרוכבים – יש לצרף אישור בדיקה רפואית שנתית בתוקף ממכון לרפואת ספורט מורשה על שם הרוכב על פי חוק הספורט. האישור הרפואי יועלה לדף ההרשמה באתר כחלק מתהליך הרשמת הרוכב.

 • רשימת מכוני רפואת ספורט מורשים ניתן למצוא באתר משרד הבריאות.
 • שימו לב – הרישום לתחרויות מותנה בכך שהאישור הרפואי והביטוח יהיו תקפים במועד סיום התחרות.
 • האחריות לתוקף המסמכים היא של המועדונים והרוכבים בלבד.
  הקפידו לעדכן את תוקף הבדיקות הרפואיות בזמן.

5. תמונות פספורט:

יש להעלות למערכת הרישום תמונת פספורט תקינה של כל רוכב. תמונה תקינה היא תמונת פספורט (פורטרט) ללא קסדה/כיסוי ראש ומשקפי שמש. ללא תמונה תקינה, האיגוד שומר לעצמו את הזכות שלא להפיק רישיון רוכב, והרוכב יהיה מנוע מלהירשם לתחרויות. התמונה מועלית לדף ההרשמה כמו שאר הקבצים. נא לוודא ששם הקובץ הוא מספר תעודת הזהות של הרוכב..

 6. טופס הצהרת רוכב:

טופס הבקשה מוטמע במערכת ונדרשת חתימה דיגיטלית של הרוכב / של הורה עבור קטין.

רוכב ותיק – יכול להיכנס למערכת עם שם משתמש וסיסמה אותה קיבל בעונת 2021 ולחתום על טופס בקשה לרישום בחתימה דיגיטלית.

רוכב חדש – יקבל מהמועדון לאחר הכנסת פרטי הרוכב במערכת שם משתמש וסיסמה לכניסה לחתימה דיגיטלית על טופס רישום רוכב.

7. שחרור ממועדון קודם:

כדי לרשום במועדון רוכבים שרכבו בעונת 2021 במועדון אחר יש להעביר לאיגוד שחרור בכתב מהמועדון הקודם. את המסמך יש לשלוח לכתובתcontact@israelcycling.org.il  או lina@israelcycling.org.il.

 8. סיווג מיוחד:

 • סיווג מיוחד מוגדר כסיווג רוכב המזכה בפטור מדמי הרשמה לאיגוד.
 • סיווגים מיוחדים: חייל בחובה, ורוכב עם צרכים מיוחדים.
 • יש להעלות למערכת קובץ המעיד על הסיווג המיוחד במקום המתאים.

9. ערכות רוכב:

 • ערכות מתחרה תחולקנה על ידי מארגני התחרויות. בשונה מן השנים האחרונות,
 • שבבי מדידה (צ'יפים) – המדידה בתחרויות בעונת 2021-2 היא באחריות מארגני התחרויות. שבבי מדידה יחולקו כחלק מערכות המתחרה.
 • רישיון רוכב ישראלי – יופק דיגיטלית מתוך מערכת לוגליג ע"י הרוכב / המועדון.
  • רוכב ישראלי בסטטוס "מאושר" יוכל להציג את רישיון הרוכב הישראלי מתוך המערכת וכן לשמור אותו כקובץ תמונה או להדפיסו.
   הפקת רישיון רוכב כניסה למערכת loglig.com
   שם משתמש – מספר ת.ז. של הרוכב בן 9 ספרות

סיסמה אישית (ברירת המחדל)  –  שמונה תווים באופן הבא: שלושה תווים ראשונים לאחר הכרוכית (@) של כתובת הדוא"ל, ואחריהם 3 תווים אחרונים של תעודת זהות ואחריהם האותיות ab (אותיות קטנות)

דוגמא  – לספורטאית שמספר ת.ז. שלה 543219876, והדוא"ל המוזן במערכת delphi@gmail.com

שם משתמש: 543219876

סיסמה: gma876ab

 

תשלום עבור רוכבי מועדונים

את התשלום יש לבצע באמצעות כרטיס אשראי מתוך מערכת לוגליג:

 • תשלום מרוכז עבור מספר רוכבים באמצעות כרטיס אשראי מתוך לוגליג.
 • אפשרות תשלום באשראי של הרוכב או שלכם ישירות מכרטיס הרוכב בלוגליג.

במקרים חריגים ובתיאום מראש יתאפשר תשלום בהעברה בנקאית או בצ'ק. לתיאום תשלום בהעברה בנקאית או בצ'ק יש לפנות בכתב ל-contact@israelcycling.org.il.

 

רוכבים עצמאיים

רישום רוכבים עצמאיים יחל ב-15/8/21.

לתחילת הליך הרישום יש ללחוץ על הקישור "נוהל רישום רוכבים עצמאיים" באתר האיגוד (תחת "מידע והרשמה" ולמלא את שדות החובה בטופס – רישום ספורטאי עצמאי, בצרוף מסמכים:

 • צילום ת.ז.
 • אישור רפואי ממכון רפואת ספורט מורשה
 • תמונת פרופיל

ספורטאי עצמאי חייב להיות מגיל 19 כדי להירשם כעצמאי באיגוד, נולד ב-31.12.02, או קודם.

לאחר מילוי הטופס יש לשלוח דוא"ל ל-lina@israelcycling.org.il עם שמכם ומספר ת.ז. ולהודיע שאתם ממתינים לטיפול.

תוך מספר ימים יישלח אליכם דוא"ל עם הוראות כניסה למערכת הרישום.

יש להיכנס למערכת ולחתום על טופס הצהרת הרוכב.

לאחר מספר ימים יישלח דוא"ל ובו תתבקשו להסדיר את התשלום מתוך מערכת הרישום.

לאחר השלמת שלבים אלה ובדיקת המסמכים תוכלו לגשת לרישיון רוכב (כרטיס דיגיטלי במערכת) ולהירשם לתחרויות ללא המתנה נוספת.

הרישום באיגוד ייכנס לתוקף ורישיון רוכב – יונפק רק לאחר השלמת כל שלבי הרישום כולל תשלום.

 

לתשומת לבכם

 • האיגוד מתחייב לטפל בבקשות לרישום בתוך 14 יום מהיום בו הוגשו כל המסמכים. רוכבים שהרשמתם לא תושלם במלואה במועד, לא יוכלו להשתתף בתחרויות.
 • בקשות לרישום באיגוד שיוגשו באיחור, אין אנו מתחייבים לטפל בהן בפרק זמן קצר מ-14 יום.
 • באחריות הרוכב לוודא שהבדיקה הרפואית (והביטוח במידה וחלה עליו חובת ביטוח) שלו בתוקף בעת רישום לאירוע ובעת השתתפות באירוע ו/או תחרות בלוח האיגוד!

 

שאלות ובקשות

לכל שאלה, הבהרה ובקשה ניתן לפנות למשרד איגוד האופניים בטלפון 03-6490436 ללינה בימים א' ג'  ה' בין השעות 08:00-13:00. כתובות דוא"ל – לינה  lina@israelcycling.org.il

שתהיה לכולנו עונת רכיבה בטוחה ומוצלחת!