נוהל רישום לשנת 2019 רוכבים תחרותיים

נוהל רישום ומחירי הרשמה לאיגוד האופניים לשנת 2019 רוכבים תחרותיים

למאמנים ומנהלי הקבוצות שלום,

רצ"ב נוהל רישום ומחירי הרשמה לאיגוד האופניים לשנת 2019 לרוכבים במסלול התחרותי.

אנחנו מעוניינים השנה להתחיל את תהליך הרישום לאיגוד מוקדם יותר ע"מ להקל על העומס והלחץ במשרדי האיגוד בחודשים ינואר פברואר וזאת ע"מ לתת מענה ושירות טובים יותר לקבוצות ולרוכבים.

 

ההרשמה המוקדמת לשנת 2019 תפתח ב1 בנובמבר 2018.

אנחנו מאפשרים לנרשמים עד לתאריך 15.12.18 ליהנות ממחירי הרשמה מוזלים – מחירי 2018

התשלום המופחת מותנה בהשלמת כל תהליך הרישום לרבות העלאת הקבצים הנדרשים (תמונה למי שאין תמונה תקינה, בדיקה רפואית, ביטוח במידת הצורך, סיווג המקנה הנחה או פטור מדמי חבר וכו') והשלמת התשלום! (ראו סייג לגבי הביטוח הרפואי בהמשך).

מתאריך 15/12/18 מסתיימת ההרשמה המוקדמת, ותעריפי החברות באיגוד עולים ב-50 ₪

לרוכבים גברים מגיל 19 ומעלה/נשים מגיל 19 ומעלה/ רוכבים עצמאיים.

על מנת לרשום רוכב לאיגוד על מנהל המועדון להשלים את כל שלבי הרישום.

ההרשמה מתבצעת באתר האיגוד בלבד.

מחירי ההרשמה לאיגוד האופניים לשנת 2019

סוג חברותמחיר חברות באיגודמחיר ערכת רוכב תחרותי לענף הכבישסה"כ עלות לרוכב
עם ערכת כבישללא ערכת כביש
עצמאי350 ש"ח200 ש"ח550 ש"ח350 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2018 או למתחרים בהרים בלבד
גברים מגיל 19 ומעלה300 ש"ח200 ש"ח500 ש"ח300 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2018 או למתחרים בהרים בלבד
נשים מגיל 19 ומעלה200 ש"ח200 ש"ח400 ש"ח200 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2018 או למתחרים בהרים בלבד
חבר/ה בגיל 15-18/סטודנטים150 ש"ח200 ש"ח350 ש"ח150 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2018 או למתחרים בהרים בלבד
חבר תחרותי חדש מגיל 15 ומעלה100 ש"ח200 ש"ח300 ש"ח100 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2018 או למתחרים בהרים בלבד
ילדים עד גיל 14100 ש"ח100 ש"ח200 ש"ח100 ש"ח – לבעלי ערכה מ-2018 או למתחרים בהרים בלבד
חיילים, ורוכבים עם מוגבלויותחינם200 ש"ח200 ש"חחינם – לבעלי ערכה מ-2018 או למתחרים בהרים בלבד
חברות אני רוכב ישראלי – עממי, רכבת ניצחת, חברי ליגה למקומות עבודהחינםללאאין אפשרותחינם

 

אופניים לכולם, ליגת בתי ספר ופרחי ספורט עד גיל 18חינםללאאין אפשרותחינם

רוכב בסוגי חברות אלו המעוניין להתחרות בתחרויות האיגוד חייב להירשם כרוכב תחרותי!

אנשי מקצועחינםללאאין אפשרותחינם

איש מקצוע המעוניין להתחרות בתחרויות האיגוד חייב להירשם כרוכב תחרותי!

 

ערכות רוכב:

 • על מנת להוזיל עלויות לרוכבים ולייעל את מערך מדידת הזמנים, החל מעונת 2019 המדידה בתחרויות אופני הרים בלוח התחרויות של האיגוד תיעשה באמצעות מערכת שבבים פסיביים. המדידה בתחרויות כביש תמשיך להתבסס על השבבים האקטיביים אשר נמצאים ברשות הרוכבים.
 • החל משנת 2019 בעת הרישום יש לבחור עבור כל רוכב את הענפים בהם הוא מעוניין להתחרות (הרים או כביש או גם וגם)
 • ערכת המתחרה תחולק לכל רוכב בהתאם לבחירה זו
 • ערכת הכביש תכלול שבב מדידה אקטיבי ומספרים. רוכבים בעלי שבב מדידה מ-2018 לא יידרשו לרכוש שבב מדידה. מספרי הרוכב יוחלפו למספרי 2019 ללא עלות נוספת מעבר לעלות הרישום לאיגוד
 • ערכת ההרים תכלול מספר שלדה אליו מחובר שבב פסיבי, ומספר גב. הערכה תחולק ללא עלות נוספת לרוכבים שייבחרו בענף אופני הרים מעבר לעלות הרישום לאיגוד.

 

לקראת שנת 2019 יחולקו מספרי רוכב חדשים לכל הרוכבים התחרותיים בעלי הערכות, והמספרים הישנים יאבדו תוקף ולא יוכלו לשמש בתחרויות האיגוד בשנת 2019. עליכם לדאוג לקבלת ערכות המספרים החדשות במשרדי האיגוד והעברתן לידי הרוכבים.

 

 • רוכבים חדשים – לעונת 2019, תחולקנה ערכות חדשות. הערכה כוללת שבב מדידה פסיבי, מספר כידון ומספר גב לתחרויות אופני הרים וסייקלוקרוס לרוכבים שיירשמו לענף זה, ו/או שבב מדידה אקטיבי, מספר שלדה ומספר גב לתחרויות אופני כביש לרוכבים שיירשמו לענף זה.

 

 • לרוכבים מחדשים – לכל הרוכבים מוחלפות ערכות המספרים לשנת 2019 בערכות חדשות.

שבב המדידה האקטיבי נשאר ללא שינוי לתחרויות כביש. מספר הכידון יכלול שבב פסיבי לתחרויות אופני הרים.

 

החזרת ערכות רוכב לרוכבים שאינם מתחרים בתחרויות כביש

 • לאור השינוי במערך המדידה, איגוד האופניים מאפשר לרוכבים תחרותיים שהיו רשומים באיגוד בעונת 2018 ואינם מתחרים באופני כביש בעונת 2019 למכור בחזרה את שבב המדידה שלהם לאיגוד במחיר של 50 ש"ח. המכירה תיעשה באמצעות המועדון.

 

חידוש תוקף שבב המדידה לתחרויות כביש:

 • יש צורך בחידוש המנוי של השבב בהתאם למועד פקיעת תוקפו. ניתן לחדש את המנוי לפני גמר תוקפו. החידוש ייכנס לתוקף מיד עם סיום התוקף הנוכחי – אין הפסד זמן מנוי כך שלא חייבים לחכות ליום האחרון לחידוש.
 • קובץ הסבר על חידוש שבב המפרט את תהליך החידוש נמצא באתר האיגוד ומצורף לערכות הרוכב.

 

ערכות לרוכבים מחדשים כוללות:

 • מספר שלדה ומספר גב לתחרויות כביש
 • מספר שלדה (כולל שבב פסיבי) ומספר גב לתחרויות הרים
 • לכל הרוכבים יחולקו מספרים חדשים.
 • המספרים הקיימים יוצאים משימוש, ויש להשמידם.
 • רוכב שיגיע לתחרות ללא המספר המעודכן, לא יוכל להתחרות

אופן הקצאת המספרים החדשים:

 • לכל מקצה צבע רקע שונה למספרים.
 • לחלק מהמקצים בשנת 2019 צבע הרקע ללא שינוי מעונת 2018
 • לחלק מהמקצים ב-2019 משתנה צבע הרקע
 • בתוך כל מקצה המספרים יחולקו בסדרות, כאשר כל סדרה תוקצה לקטגוריית גיל שונה.
 • רשימת הסדרות והקטגוריות תפורסם בנפרד

מדיניות לגבי ערכות רוכב:

 • ערכת שבב אקטיבי הנה חובה לכל הרוכבים התחרותיים הרשומים לאיגוד האופניים לדיסיפלינת כביש בכל הקטגוריות ובכל הגילאים.
 • רוכבים מזדמנים (אינם רשומים כרוכבים תחרותיים באיגוד האופניים) יכולים לשכור ערכה בעלות של 50₪ בתוספת פיקדון בסך 200₪ אשר יוחזר עם החזרת הערכה. השתתפות בתחרות לרוכבים מזדמנים מתאפשרת רק בתחרויות מסויימות בהתאם לתקנון התחרות.
 • הערכה הנה בבעלות הרוכב וניתן להעבירה או למוכרה בהתאם לתקנוני האיגוד.
 • השבב הינו שבב אישי אשר נשאר בבעלות הרוכב ויכול לשמש את הרוכב בכל התחרויות בארץ ובחו"ל בהן משתמשים במערכת המדידה של חברת MyLaps.
 • חידוש מנוי השבב בתום כל תקופת מנוי מתבצע מול היצרן חברת MyLaps ישירות באתר החברה (mylaps.com ).
 • המנוי כולל אחריות לכל החיים על השבב והחלפתו בכל מקרה של תקלה או גמר חיי סוללה. קובץ הסבר לגבי אופן חידוש המנוי נמצא באתר האיגוד והופץ לקבוצות.
 • ערכת שבב פאסיבי הנה חובה לכל הרוכבים התחרותיים הרשומים לאיגוד האופניים לדיסיפלינת הרים בכל הקטגוריות ובכל הגילאים. השבב מוצמד למספר השלדה של אופני הרים.
 • מספר הרוכב הינו אישי לרוכב ומשקף את המקצה לו רשום הרוכב.
 • בכל מעבר מקצה (כולל מעברים המתחייבים ממעבר קטגוריית גיל עם המעבר לשנת תחרויות חדשה וגם מעברים מבחירת מקצה אחר) על הקבוצה/רוכב לפנות לאיגוד על מנת לקבל מספרי רוכב חדשים התואמים את המקצה החדש.
 • כל רוכב יקבל מספרים לתחרויות כביש ולתחרויות הרים.
 • עלות ערכת רוכב לתחרויות כביש ( עלות חד פעמית ציפ + מספר ברזל ) 200 ש"ח לערכה לשימוש לכל החיים!
 • ערכת רוכב לתחרויות אופני הרים ללא עלות.
 • העברת צ'יפ
 • בין רוכבים:
  • במידה ורוכב מפסיק להיות חבר איגוד האופניים תחרותי באפשרותו/אפשרות הקבוצה להעביר את השבב לרוכב אחר בקבוצה.
  • יש לוודא השלמת תהליך הרישום לאיגוד של הרוכב המקבל את השבב.
  • על מנת לבצע את ההעברה, יש ליידע את לינה בפרטים הבאים:
   • שם הרוכב שמעביר את השבב
   • שם הרוכב שמקבל את השבב
   • מספר השבב (לוודא שאכן תואם את הרישום באיגוד)
  • כל התנהלות או התחשבנות כספית תעשה בין הרוכבים ישירות ללא עירוב איגוד האופניים
  • על הרוכב המקבל את השבב חלה האחריות לבדוק את תוקף המנוי שלו ולחדשו בהתאם לצורך
 • החלפת ערכת רוכב: כל שינוי או טעות אשר יגרמו להחלפת ערכת מספרי רוכב יחוייבו בתשלום בסך 50₪

חלוקת ערכות רוכב:

 • קבלת הערכות מותנית בהשלמת כל תהליך הרישום לאיגוד לרבות השלמת התשלום.
 • האיסוף ייעשה במרוכז ע"י נציג מהמועדון עבור כל הרוכבים אשר רשומים באיגוד והערכות שלהם מוכנות.
 • בתחרויות של האיגוד אשר מתקיימות בחודש ינואר בלבד תתאפשר קבלת ערכות ביום התחרות, (נא להגיע לפחות שעה לפני מועד התחרות)

 

קטגוריות תחרותיות:

לשנת 2019 יחולו שני שינויים בקטגוריות הרוכבים:

 1. רוכבים המתחרים רק בדיסיפלינה אחת (הרים או כביש) לא יחויבו לבחור קטגוריה ולרכוש צ'יפ לדיסיפלינה השנייה
 2. תתווסף קטגוריית ילדים ספורט אשר תזנק יחד עם מקצה האפרוחים ולאותו מרחק. הקטגוריה מיועדת לרוכבים מתחילים בגילאי 13-14 שעדיין לא מוכנים פיזית או טכנית למסלול הילדים.

יש להקפיד על הבחירות הנכונות בקטגוריות במהלך תהליך הרישום.

 

רישום קבוצה:

תנאי מחייב לרישום קבוצה מינימום 10 רוכבים!

 1. טופס הרשמה לקבוצות – יש למלא טופס רישום קבוצה בלשונית נפרדת בדף ההרשמה.
  • מועדונים קיימים – נא לבדוק תקינות פרטי המועדון ולעדכן בהתאם.
  • חובה לצרף תעודת מאמן מוסמך בתוקף עבור מאמן המועדון המופיע ברישום המועדון.
  • חובה לרשום מאמן למועדון (או מדריך למועדון שבו רק רוכבים עד גיל 16)
  • מועדונים חדשים – יש למלא את פרטי המועדון ולצרף את הקבצים הנדרשים לרבות תעודת מאמן מוסמך בתוקף .
  • עם אישור המועדון יישלח מייל למנהל המועדון ובו שם משתמש וסיסמא לכניסה לאתר לצורך רישום הרוכבים.

 

רישום רוכבים:

 1. מילוי פרטים אישיים – הכניסה באתר האיגוד תהיה עם שם משתמש וסיסמה של מנהל המועדון.
 2. אחריות מנהל המועדון: באחריות מנהל המועדון לאמת ולאשר את פרטי הרוכבים והקטגוריות התחרותיות אליהן נרשמו.

 

 • רוכבים קיימיםיש להיכנס למערכת הניהול. במערכת הניהול יופיעו כל רוכבי הקבוצה הרשומים בשנת 2018.
 • יש לבחור את הרוכבים שאינם ממשיכים כרוכבי מועדון חברי איגוד משנת 2018 לשנת 2019, ולמחוק אותם מהרשימה.
 • לרוכבים הממשיכים יש לשנות את שנת הרישום ולעדכן את הפרטים הרלוונטיים בתוך הכרטיס של כל רוכב – עם דגש על מקצה וקטגוריה.
 • נדרש להעלות מחדש את כל הקבצים המעודכנים:
  • תמונה במידה ולא קיימת תמונה עדכנית באתר
  • בדיקה רפואית ע פי חוק הספורט, מעודכנת לשנת 2019
  • ביטוח רפואי על פי חוק הספורט, תקף לשנת – 2019 במידת הצורך (ראה הרחבה בהמשך)
 • רוכבים חדשים (רוכבים אשר לא היו רשומים באיגוד בשנת 2018) – יש להיכנס למערכת הניהול וללחוץ על לחצן רוכב חדש. יש לוודא שהשנה היא שנת 2019 ולמלא את פרטי הרוכב, ולהעלות את כל הקבצים הנדרשים על פי הפירוט לעיל.

 

 • דיסציפלינות הרים וכביש: בשנת 2019 יירשם כל רוכב לדיסיפלינה אחת או לשתי הדיסיפלינות (כביש/הרים). חלוקת הערכות תעשה בהתאם לבחירה זו. רוכב שלא נבחרה לו קטגוריה בדיסיפלינה מסוימת לא יוכל להתחרות באותה דיסיפלינה. רוכב שמחליט באמצע עונה להוסיף דיסיפלינה יידרש לשלם עבור השלמת הערכה שלו.

 

 • יש להקפיד לבחור את המקצה והקטגוריה המתאימים בכל דיסיפלינה בעת ההרשמה.
 • ערכות הרוכב תחולקנה/תותאמנה בהתאם.

 

 1. ביטוח:
  • בהתאם לתיקון לחוק הספורט שאושר לאחרונה, הרוכבים הבאים פטורים מחובת ביטוח:
   • ילדים/ות נערים/ות עד גיל 18 אשר נמצאים במסגרת חינוכית קבועה ומוסדרת
   • רוכבים מקצוענים המקבלים שכר בגובה שכר המינימום לפחות
   • רוכבים בליגה למקומות עבודה – עבור השתתפות בתחרויות הליגה למקומות עבודה בלבד
   • רוכבים המשתתפים בפעילות ספורט שאין בעדה שכר או כל תמורה אחרת

לרוכבים אלו יש לסמן בתהליך ההרשמה שהם עונים לאחת ההגדרות הנ"ל.

 • רוכבים שאינם עונים על אחד מקריטריונים אלה חייבים בביטוח תאונות אישיות ע"פ חוק הספורט.
 • לאור רמת הסיכון בענף האופניים, איגוד האופניים ממליץ לכל הרוכבים לבטח עצמם בביטוח תאונות אישיות.

 

 1. אישור רפואי:

לכל הרוכבים – יש לצרף אישור בדיקה רפואית שנתית בתוקף ממכון רפואת ספורט מורשה על שם הרוכב על פי חוק הספורט. האישור הרפואי יועלה לדף ההרשמה באתר כחלק מתהליך הרשמת הרוכב.

 • רשימת מכוני רפואת ספורט מורשים ניתן למצוא באתר משרד הבריאות.
 • אישורים מכסים לשנה אחת מיום הבדיקה.

 

 1. תמונות פספורט:

יש לצרף תמונת פספורט תקינה של כל רוכב. תמונה תקינה היא תמונת פספורט (פורטרט) ללא קסדה/כיסוי ראש ומשקפי שמש. ללא תמונה תקינה לא יופק כרטיס חבר איגוד והרוכב לא יוכל להשתתף בתחרויות. התמונה מועלית לדף ההרשמה כמו שאר הקבצים. נא לוודא ששם הקובץ הוא מספר תעודת הזהות של הרוכב.

 

 1. שחרור ממועדון קודם:

עבור רוכבים שרכבו בשנת 2018 במועדון אחר יש להעביר שחרור בכתב מהמועדון הקודם. את האישור נא לשלוח לכתובת contact@israelcycling.org.il. או lina@israelcycling.org.il

 

 1. סיווג מיוחד:
  • סיווג מיוחד מוגדר כסיווג רוכב המזכה בפטור מדמי הרשמה לאיגוד.
  • סיווגים מיוחדים: חייל, סטודנט, רוכב עם מוגבלות.
  • יש לצרף קובץ המעיד על הסיווג המיוחד במקום המתאים בטופס.
 1. תשלום :

לרשותכם מספר אפשרויות תשלום:

 • משלוח שיק בדואר – איגוד האופניים בישראל , רחוב שטרית 6, הדר יוסף תל אביב , 6948206
 • כרטיס אשראי – יבוצע כחלק מתהליך ההרשמה באתר.
 • העברה בנקאית – בנק לאומי (10) סניף 673 חשבון 1158656 – יש לשלוח אישור העברה במייל לכתובת דוא"ל contact@israelcycling.org.il .
 • מזומן – יש להעביר את הסכום במעטפה ידנית למשרדי האיגוד, רחוב שטרית 6 הדר יוסף תל אביב עם ציון שם הרוכב והמועדון.
 1. מסלולי רישום נוספים:
 • פרחי ספורט
  • רישום דרך התאחדות הספורט של בתי הספר
  • מי שמעוניין להיות רשום גם כרוכב תחרותי או באופניים לכולם – מחייב רישום נפרד גם באתר האיגוד בהתאם
 • ליגת בתי ספר
  • רישום דרך התאחדות הספורט של בתי הספר
 • מי שמעוניין להיות רשום גם כרוכב תחרותי או באופניים לכולם – מחייב רישום נפרד גם באתר האיגוד בהתאם

 

 1. התנהלות תחרויות:
 • בשנת 2019 יחולקו מספרי רוכב עם הפרדת סדרות בהתאם לקטגוריות הגיל המוגדרות בתוך כל מקצה
 • באליפויות ישראל בשנת 2019 התחרויות במקצי המסטרס תתקיימנה לפי קטגוריות גיל בלבד, ללא הפרדה למקצים
  • רוכבי רמה 1, 2 ו-3 יתחרו כולם יחד בהפרדה לקטגוריות גיל בלבד
  • סדרות המספרים תחולקנה כך שתהיה הפרדה ברורה בין הגילאים השונים

 

 1. כללי:
 • רוכבים עצמאיים יבצעו את התהליך הנ"ל עצמאית, כולל תשלום עבור החברות, בלשונית "רוכב עצמאי".
 • החברות באיגוד תכנס לתוקף וכרטיס החבר יונפק רק לאחר השלמת כל שלבי הרישום כולל תשלום.
 • האיגוד מתחייב לטפל בבקשות לרישום בתוך 14 יום מהיום בו הוגשו כל המסמכים. רוכבים שהרשמתם לא תושלם לא יוכלו להשתתף בתחרויות. בקשות לרישום באיגוד שיוגשו באיחור, אין אנו מתחייבים לטפל בהן בפרק זמן קצר מ-14 יום.
 • לאחר השלמת תהליך הרישום, תחולקנה ערכות רוכבים תחרותיים כפי שמפורט בסעיף ערכות רוכב.
 • לערכה יצורף גם רשיון רוכב (כרטיס חבר איגוד לשנת 2019 – צבע כחול).
 • איסוף הערכות במשרדי האיגוד בתיאום מראש , ע"י מנהלי הקבוצות / רוכבים עצמאיים, החל מתאריך 1/12/2018.

 

לתשומת לבכם:

לא יהיה ניתן להשתתף בתחרויות ללא הצגת כרטיס חבר איגוד בתוקף לשנת 2019 (צבע כחול)!

הכרטיס חברות באיגוד האופניים הינו לכל שנת 2019 .

באחריות הרוכב לוודא שהבדיקה הרפואית (והביטוח במידה וחלה עליו חובת ביטוח) שלו בתוקף בעת השתתפות באירוע ו/או תחרות של האיגוד!

 

 1. שאלות ובקשות:
 • לכל שאלה, הבהרה ובקשה ניתן לפנות למשרד איגוד האופניים בטלפון 03-6490436 ללינה שלוחה 2 או ליהי שלוחה 1:
 • ליהי – בימים א – ה בין השעות 09:00-16:00
 • לינה – בימים א' ד' ה בין השעות 08:00-14:00
 • כתובות אי מייל:

ליהי   contact@israelcycling.org.il

לינה  lina@israelcycling.org.il

 

לוח התחרויות הסופי יפורסם באתר האיגוד בתחילת חודש נובמבר. 

שתהיה לכולנו עונת רכיבה בטוחה ומוצלחת!