מרפאות ספורט

בישראל קיימת חובת בדיקה רפואית במכון לרפואת ספורט למשתתף בכל תחרות ספורט רשמית

חוק הספורט

חוק הספורט קובע כי על מנת להשתתף בתחרויות ספורט רשמיות, על הספורטאי לעבור אחת לשנה בדיקה רפואית במכון מוסמך לרפואת ספורט.

סוג הבדיקה תלוי בגילו של הספורטאי.

כחלק מהליך הרישום לאיגוד האופניים יש להציג אישור רפואי בתוקף ממכון לרפואת ספורט.

רשימת מרפאות מוסמכות לרפואת ספורט

הרשימה העדכנית של מכונים מוסמכים לרפואת ספורט מופיעה באתר משרד הבריאות. (יש לעשות חיפוש ל"תחנות לרפואת ספורט").

מרפאות שאינן מופיעות ברשימה אינן מוסמכות להנפיק אישורים רפואיים עפ"י חוק הספורט, רשימת המרפאות הינה באחריות משרד הבריאות.

באחריות כל רוכב לבצע בדיקה במכון מוסמך.

לא יתקבלו אישורים רפואיים שאינם על פי חוק הספורט (רופא משפחה, קרדיולוג, בדיקות מאמץ במרפאות, אישור ע"ג טופס בקשה לרישיון נהיגה ספורטיבית וכו') ואינם חתומים על ידי מכון מוסמך לרפואת ספורט מתוך הרשימה הנ"ל של משרד הבריאות(קרדיולוגים בקופת חולים, רופאי ספורט שלא במסגרת מכון מאושר וכו')

שימו לב שאישורים שמצויין עליהם תוקף לעונה הקודמת או כי הוצאו עבור עונה קודמת לא יתקבלו. למשל אישור שמצויין עליו "עונת פעילות 2021/2022" , גם אם הבדיקה נערכה לפני פחות משנה.