מרפאות ספורט

בישראל קיימת חובת בדיקה רפואית במכון לרפואת ספורט למשתתף בכל תחרות ספורט רשמית

חוק הספורט

חוק הספורט קובע כי על מנת להשתתף בתחרויות ספורט רשמיות, על הספורטאי לעבור אחת לשנה בדיקה רפואית במכון מוסמך לרפואת ספורט. סוג הבדיקה תלוי בגילו של הספורטאי. כחלק מהליך הרישום לאיגוד האופניים יש להציג אישור רפואי בתוקף ממכון לרפואת ספורט.

רשימת מרפאות מוסמכות לרפואת ספורט

הרשימה העדכנית של מכונים מוסמכים לרפואת ספורט מופיעה באתר משרד הבריאות. יש לעשות חיפוש ל"תחנות לרפואת ספורט". באחריות כל רוכב לבצע בדיקה במכון מוסמך. לא יתקבלו אישורים רפואיים שאינם חתומים על ידי מכון מוסמך לרפואת ספורט.