כל ספורטאי המבקש להירשם לפעילות חייב לחתום על כתב וויתור, הסתכנות מרצון ושיפוי, הסכמה לשאת בנזקים ושחרור מאחריות, למעט קטין שעבורו חייב לחתום הורה או אפוטרופוס. מסמך מסוג זה משפיע על זכויות משפטיות. יש לקרוא בעיון את כולו לפני כל חתימה על מסמך מסוג זה. בקישור זה תמצאו גרסה כללית של המסמך. ייתכן שלאירוע מסוים תתבקשו לחתום על מסמך בגרסה שונה. יש לקרוא בעיון את כל המסמך עליו תתבקשו לחתום לפני החתימה.