נוהל הפקת רישיון UCI ואישור להתחרות בחו"ל

בישראל קיימת חובת רכישת ביטוח תאונות אישיות לכל משתתף בתחרות ספורט רשמית

על מנת להשתתף בתחרויות רשמיות בחו"ל כל רוכב נדרש לרישיון UCI ולאישור להתחרות בחו"ל.

רישיון UCI יונפק רק לרוכב תחרותי או לאיש מקצוע שהשלים את הרשמתו לאיגוד האופניים לאותה שנה, כולל תשלום והמצאת כל המסמכים הנדרשים (ביטוח, אישור רפואי וגו').

עלות כל רשיון 50 ש"ח שאותם יש לשלם, טרם הנפקת הכרטיס, במערכת הרישום של האיגוד.

פניות להנפקת רישיון UCI או אישור להתחרות בחו"ל ייעשו על ידי מאמן או מנהל מועדון בלבד (למעט רוכבים עצמאיים) באמצעות מערכת הרישום של האיגוד. לעת עתה, אנשי מקצוע להם המועדון מבקש להנפיק רשיון UCI, יפנו בדוא"ל ל-lina@israelcycling.org.il ויציינו את שם המועדון, שם איש המקצוע ושם האישור אותו הם מבקשים להנפיק.

פניות על ידי רוכבים שאינם עצמאיים, או של הורים לא תטופלנה.

האיגוד מתחייב לטפל בפניות בתוך 14 יום מיום הבקשה. פניות שיוגשו באיחור יטפולו על פי היכולת וסדרי העדיפויות של המשרד, והאיגוד אינו מתחייב לטפל בהן בתוך פחות מ-14 יום.

אישור להתחרות בחו"ל יונפק לאחר בקשה שהתקבלה על ידי מנהל מועדון. האישור יונפק רק לרוכב שהונפק עבורו כרטיס UCI ושהתקבל עבורו אישור קיום ביטוח תאונות אישיות בחו"ל. האישור יהיה תקף רק לתאריכים בהם פוליסת הביטוח בתוקף. האישור יונפק ללא תשלום.

במקרה של רוכב או איש צוות המשתתף בנסיעת נבחרת ישראל שטרם הונפק לו רשיון UCI לאותה שנה, הכרטיס יונפק לפי בקשת מאמן הנבחרת וללא תשלום.