נוהל לטיפול במקרה של חשש להטרדה מינית

נוהל לטיפול בתלונות בנושא הטרדה מינית ומוגנות

מניעת הטרדות מיניות במועדונים, אירועים ופעילויות אופניים:

החוק למניעת הטרדה מינית, שנכנס לתוקף ב-20.9.1998, נועד למנוע פגיעה בחירותו של אדם, בכבודו ובשיוויון בין המינים.

אימוץ התקנות והנהלים בקובץ זה, נועדו לסייע לעוסקים בספורט האופניים ובהם למנהלי המועדונים, להקפיד על שמירה על התקנות והנהלים , וכן להימנע גם ממעשים פליליים ותביעות נזיקיות.

מטרת נהלים אלה להבטיח כי הרכיבה בקבוצות והאימונים ייעשו באווירה בטוחה, נטולת הטרדה מינית או התנכלות ופגיעה מכל סוג שהוא, מניעת ניגוד עניינים מקצועי, וכן מניעת ניצול יחסי מרות.

עלינו להקפיד על נהלים אלה כדי למנוע פגיעה בתהליך האימון העשויה להתעורר, בין היתר, בעקבות יחסים אינטימיים או אחרים בין מאמן למתאמן.

הנוסח הינו בלשון זכר מטעמי נוחות ומתייחס לשני המינים במידה שווה.

הממונות באיגוד האופניים לטיפול בתלונות בנושא הטרדה מינית ומוגנות הן נורית אנגלמאייר ושני בלוך דוידוב.

בכל שאלה ותלונה, אנא כיתבו לנורית אנגלמאייר בדוא"ל nurit@israelcycling.org.il או צלצלו 053-712-3023.

להורדת נוהל הטרדה המינית שאומץ על ידי איגוד האופניים ליחצו כאן:
 
להלן תקנון הוועד האולימפי למניעת הטרדות מיניות: 
 
 
נורית אנגלמאייר – ממונה על טיפול בתלונות בנושא הטרדה מינית ומוגנות