נוהל לטיפול במקרה של חשש להטרדה מינית

נוהל הטרדה מינית

מניעת הטרדות מיניות במועדונים, אירועים ופעילויות אופניים:

החוק למניעת הטרדה מנית, שנכנס לתוקף ב-20.9.1998, נועד למנוע פגיעה בחירותו של אדם, בכבודו ובשיוויון בין המינים.

אימוץ התקנות והנהלים בקובץ זה, נועדו לסייע לעוסקים בספורט האופניים ובהם למנהלי המועדונים, להקפיד על שמירה על התקנות והנהלים , וכן להימנע גם ממעשים פליליים ותביעות נזיקיות.

מטרת נהלים אלה להבטיח כי הרכיבה בקבוצות והאימונים ייעשו באווירה בטוחה, נטולת הטרדה מינית או התנכלות ופגיעה מכל סוג שהוא, מניעת ניגוד עניינים מקצועי, וכן מניעת ניצול יחסי מרות.

עלינו להקפיד על נהלים אלה כדי למנוע פגיעה בתהליך האימון העשויה להתעורר בעקבות יחסים אינטימיים או אחרים בין מאמן למתאמן.

הנוסח הינו בלשון זכר מטעמי נוחות ומתייחס לשני המינים במידה שווה.

הממונות באיגוד האופניים לטיפול בתלונות בנושא הטרדה מינית ומוגנות הן שני דוידוב, רויטל רשקובן וד"ר גילי תמיר.

בכל שאלה ותלונה, אנא כיתבו לשני בלוך דוידוב בדוא"ל davidovshani@gmail.com.

להורדת נוהל הטרדה המינית שאומץ על ידי איגוד האופניים ליחצו כאן: נוהל לטיפול במקרה של חשש להטרדה מינית
להלן תקנון הוועד האולימפי למניעת הטרדות מיניות: התקנון למניעת הטרדה מינית וקידום מוגנות בספורט