נוהל לטיפול במקרה של חשש להטרדה מינית

נוהל הטרדה מינית

מניעת הטרדות מיניות במועדונים, אירועים ופעילויות אופניים:

החוק למניעת הטרדה מנית, שנכנס לתוקף ב20.9.1998, נועד למנוע פגיעה בחירותו של אדם, בכבודו ובשיוויון בין המינים.

אימוץ התקנות והנהלים המוצעים על ידנו בקובץ זה, נועדו לסייע לכם מנהלי המועדונים, להקפיד על שמירה על נהלים אלה, וכן להימנע גם ממעשים פליליים ותביעות נזיקיות.

מטרת נהלים אלה להבטיח כי הרכיבה בקבוצות, והאימון ייעשה באווירה נטולת הטרדה מינית, התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, מניעת ניגוד עניינים מקצועי, וכן ניצול יחסי מרות.

עלינו להקפיד על נהלים אלה כדי למנוע פגיעה בתהליך האימון העשויה להתעורר בעקבות יחסים אינטימיים בין מאמן למתאמן.

הנוסח הינו בלשון זכר מטעמי נוחות ומתייחס לשני המינים במידה שווה.

להורדת נוהל הטרדה המינית שאומץ על ידי איגוד האופניים ליחצו כאן: נוהל לטיפול במקרה של חשש להטרדה מינית
להלן תקנון הוועד האולימפי למניעת הטרדות מיניות: התקנון למניעת הטרדה מינית וקידום מוגנות בספורט