הנחיות לטיפול וחידוש שבב

הנחיות לטיפול וחידוש שבב

אנו מבקשים להבהיר שההשתתפות בתחרויות כביש בעונה הנוכחית (2021-2022) אינה מותנית בחידוש המנוי לצ'יפ האישי ששימש את הרוכבים בעונות קודמות.