רכישת ביטוח איגוד האופניים

רכישת ביטוחים

ביטוח תאונות אישיות

החל מחודש נובמבר 2018 ואחרי שינוי חוק הספורט בנידון , אין כיום חובת הצגת ביטוח כתנאי לחברות באיגוד האופניים בהינתן אחד מהתנאים הבאים:

  • הרוכב/ת מקבל/ת שכר חודשי בגובה שכר המינימום לחודש הקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לפחות, בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט.
  • הרוכב/ת משתתף/ת בפעילות ספורט שמעסיק מארגן או תומך בה כפעילות נלווית לעבודה, לרבות בליגה למקומות עבודה, המבוטחים לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בענף ביטוח נפגעי עבודה.
  • הרוכב/ת תלמיד/ה המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, לעניין פעילות שחלה לגביה חבות של המבטח לפי חוזה הביטוח שהתלמידים מבוטחים בו.
  • הרוכב/ת משתתפים בפעילות ספורט שאין בעדה תשלום שכר או כל תמורה אחרת, דהיינו ספורטאים שאינם מקבלים שכר או כל תמורה אחרת בגין הפעי

למרות הכתוב מעלה , אנו באיגוד האופניים ממליצים לרוכבים כן להצטייד בביטוחים המתאימים להם.

ההמלצה שלנו לביטוח תאונות אישיות הינה באמצעות חברת מגדל ביטוח בלחיצה על הלינק כאן

ביטוח אחריות מקצועית למאמנים ומדריכים

במסגרת מאמצי האיגוד למצוא את האיגוד הטוב והזול ביותר לחברי האיגוד המאמנים,המדריכים ומוביל הקבוצות בדקנו וחברנו השנה (2018) לחברת הביטוח לוידס ולסוכן הרוכב גיא רדר שנתנו את ההצעה הטובה ביותר לביטוח מדריכים ומאמנים בקבוצות. ההצעה הינה במחיר ייחודי לחברי איגוד האופניים החברים כאנשי מקצוע באיגוד (הרשמה לחברות אנשי מקצוע באיגוד לשנת 2018 הינה ללא עלות)

להלן מספר קבצים לעיונכם של הפוליסה :

אופניים – תנאי ביטוח 2018

שימו לב , הטופס הבא מיועד לרכישת ביטוח רק למדריכים,מאמנים ומובילי קבוצות בעלי תעודות הסמכה ! מי שרוכב ומעוניין לרכוש ביטוח תאונות אישיות מוזמן לפנות ישירות אל שוונג.

טופס רכישת ביטוח