בחירות להנהלת איגוד האופניים

להלן עדכון של יו"ר ועדת הבחירות להנהלת איגוד האופניים שיתקיימו ב-27.2.2019

פורסם: אייל הרשטיק / / כללי
שלום לכולם
רצ"ב מכתבו של יו"ר ועדת הבחירות עו"ד דורון בן ארצי
בנושא דגשים והבהרות לגבי בחירות לוועד המנהל 2019/02

הבחירות תתקיימנה ביום ד 27.2.19 בשעה 1700 במשרדי איגוד האופניים

חברי ועדת הבחירות הם :
יו"ר  הועדה : עו"ד דורון בן ארצי היועץ המשפטי של האיגוד
חבר ועדה:    רו"ח ערן כדורי  רו"ח של האיגוד
חבר ועדה:    יזהר יונה יו"ר ועדת ביקורת מטעם הדירקטוריון של האיגוד

הנידון: בחירות לוועד המנהל של איגוד האופנים בישראל ע"ר

בהתאם להוראות תקנון איגוד האופניים בישראל ע"ר (להלן: "התקנון") ובהתאם להחלטה שהתקבלה באסיפה כללית שלא מן המניין ביום 29.11.2018 קבעה הנהלת איגוד האופניים בישראל ע"ר (להלן: "האיגוד") כי הבחירות להנהלת האיגוד (ועד) יתקיימו במסגרת אסיפה כללית של האיגוד אשר תהיה אסיפת בחירות ותתקיים ביום רביעי 27.2.2019 בשעה 17:00 במשרדי האיגוד. בחירת נציג הרוכבים להנהלה, כמפורט בתקנון האיגוד, תתקיים באותה אסיפה מיד לאחר הבחירות להנהלה.

להלן מספר דגשים והבהרות לגבי הליך הבחירות בהתאם לתקנון האיגוד:

 1. זכות ההצבעה היא לקבוצות הרשומות באיגוד באמצעות נציג מוסמך מטעם הקבוצה:
  • נציג הקבוצה בלבד ישתתף באסיפת הבחירות ויצביע בשם הקבוצה.
  • טופס אישור נציג הקבוצה ייחתם על ידי מורשי חתימה של הקבוצה, או ע"י עו"ד, או רו"ח של הקבוצה ויועבר למשרדי האיגוד במועד הקבוע להעברת רשימת המועמדים.
  • לכל קבוצה יהיה נציג אחד בלבד והוא לא יוכל להיות נציג אלא של קבוצה אחת בלבד.
  • שמות נציגי הקבוצות יועברו להנהלת האיגוד עד למועד הגשת רשימות המועמדים.
  • קבוצה שלא תגיש את שם נציגה עד המועד כאמור לא תוכל להשתתף בבחירות.
  • לא ניתן לשנות את נציגי הקבוצות לאחר הגשת הרשימה החתומה עד למועד הבחירות.
 2. מועמדים לבחירות יגישו להנהלת האיגוד רשימה של 7 מועמדים לפחות.
  • ברשימה יפורטו שמות כל המועמדים ובהם המועמדים לתפקיד יו"ר; גזבר; סגן יו"ר.
  • רשימת המועמדים תכלול לפחות אשה אחת ע"פ חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א- 1951 ולא פחות מהקבוע בחוק הספורט, תשמ"ח – 1988.
  • אין חובה לכלול ברשימת המועמדים את נציג הרוכבים ומנהל הבית ספר ואלו יכולים להימנות עם ההנהלה בהמשך.  
 3. רשימת המועמדים תוגש להנהלת האיגוד במשרדי האיגוד, ע"י היו"ר המוצע בצירוף טופס קורות חיים של כל אחד מחברי/ות ההנהלה המוצעים ברשימה ובצירוף חתימה ע"י נציגי הקבוצות של 15% מקולות ההצבעה על פי הנספח הרצ"ב למזכר זה.
 4. המועד האחרון להצגת רשימת המועמדים להנהלה הוא עד 45 יום לפני מועד הבחירות, דהיינו 14.1.2019. ועדת הבחירות תאשר/תפסול את הרשימה או/חלק ממנה בתוך 10 ימי עבודה מיום קבלת הרשימה ותודיע ליו"ר המוצע את החלטתה. בתוך 7 ימים ממתן ההחלטה רשאי היו"ר המוצע להגיש ערעור לוועדת הבחירות, אשר תדון בערעור בתוך 7 ימים מיום קבלת הערעור ותפרסם את החלטתה הסופית, עד ולא יאוחר מ- 21 יום לפני מועד הבחירות, דהיינו 6.2.2019.
 5. נציג הרוכבים להנהלה יהיה רוכב עילית, או רוכב שבעברו היה רוכב עילית, אשר השתתף בפועל בתחרויות עם הנבחרת 4 פעמים לפחות.
  • רוכב העומד בדרישות לעיל ומעוניין להיבחר יגיש את מועמדותו (קורות חיים) לוועדת הבחירות עד 45 יום לפני מועד הבחירות, והיא תחליט אם לאשר/לפסול את מועמדותו כאמור לעיל.
  • נציג הרוכבים ייבחר ע"י רוכבי עילית פעילים בשלוש העונות שקדמו לשנת הבחירות והם חברים בקבוצות ספורט החברות באיגוד. בחירת נציג הרוכבים תהייה בבחירות חשאיות ותתקיים מיד לאחר קיום הבחירות להנהלה.
  • לא הגיש מועמדות אף נציג רוכבים עד המועד כאמור, יפתח המקום למועמד לרוכב עילית ו/או מסטרס פרו, או בקטגוריה אחת מתחת לעילית וכן הלאה, והשם יפורסם עד 21 יום לפני הבחירות.
 6. לא יוכל מועמד להשתתף ביותר מרשימה אחת.
 7. הוראות התקנון הן המחייבות ועל-פיהן יתנהל הליך הבחירות. בכל מחלוקת או שאלה תכריע וועדת הבחירות

 

בכבוד רב,

דורון בן-ארצי, עו"ד

יו"ר ועדת הבחירות

 

לקריאת כתבות נוספות באותו הנושא

קול קורא

קול קורא לתפקיד מנהל תחרויות באיגוד האופניים בישראל

ינואר 2019 קול קורא לתפקיד מנהל תחרויות באיגוד האופניים בישראל איגוד האופניים בישראל ע"ר (להלן: "האיגוד") קורא בזאת למועמדים העומדים בדרישות הגדרת תפקיד "מנהל תחרויות" להגיש מועמדות עד לתאריך 25.2.19 תשומת לב המציע לכך שעל האיגוד לא חלות הוראות חוק חובת מכרזים, התשנ"ג 1993- ו/או תקנותיו השונות ואין בקול קורא זה משום מכרז. לאיגוד הזכות […]

קרא עוד
פורסם:רועי קאפח//כללי,קורסים והשתלמויות,תחרויות
הולודרום בישראל

סטיב מקיואן כמאמן נבחרת ישראל באופני מסלול

איגוד האופניים החתים את המאמן הבריטי סטיב מקיואן כמאמן נבחרת ישראל באופני מסלול (וולודרום) לקראת פתיחתו המתוכננת של הוולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדמס (אולם לרכיבת אופני מסלול) במרכז הספורט הלאומי בתל אביב בקרוב, מודיע איגוד האופניים על החתמתו של המאמן סטיב מקיואן, מאמן מהשורה הראשונה בעולם אשר הוביל ספורטאים לזכייה במדליות אולימפיות. סטיב מקיואן, יליד סקוטלנד, רוכב […]

קרא עוד
פורסם:רועי קאפח//אופני כביש,כללי,נבחרות ישראל
מזכרת של פעם בחיים

מכירת חיסול חולצות וכובעים ג'ירו דה איטליה 2018

מזכרת מהג'ירו דה איטליה 2018 ! סט ורוד הכולל: חולצה + כובע + משרוקית התרגשתם כמונו מאירוע ג'ירו דה איטליה שהתקיים בישראל? חשתם גאווה מהנוכחות של טובי רוכבי האופניים בעולם שהגיעו לארצנו? גם אתם שמחתם לשמוע שמיליארד צופים בעולם ראו את ארצנו ? אם התשובה היא כן אז עכשיו אנו מציעים לכם גם להשאיר לכם […]

קרא עוד
פורסם:אייל הרשטיק//כללי
נבחרות ישראל

עדכון נבחרת ישראל באופני הרים

נבחרת ישראל באופני הרים השתתפה בסוף השבוע במרוץ בינלאומי ברמה S2 בסרביה במטרה לצבור ניקוד לצורך קביעת הקריטריון הבינלאומי למשחקים האולימפיים בטוקיו 2020. התחרות החלה ביום שישי עם קטע נגד השעון בו סיים גיא זסלר (Bike Way Racing) במקום ה-3 מבין 32 רוכבים שהשתתפו. תומר זלצמן (טימשגב) סיים במקום ה-12, אורי לאונציני (טימשגב) 20, גיא […]

קרא עוד
פורסם:רועי קאפח//אופני הרים,נבחרות ישראל