אדמין ישן

שם פרטישם משפחהשנהסוג חברותמגדרת.זמועדוןבדיקה רפואיתביטוחתמונהשולםאימות
יוסףאבו קידר2015תחרותי עצמאיזכר36589562עצמאיחסרחסרחבר
אישור
פרטים אישיים
כתובת וטלפון
פרטים נוספים
יוסףאבו קידר2015תחרותי עצמאיזכר36589562עצמאי
אישור
פרטים אישיים
כתובת וטלפון
פרטים נוספים
יוסףאבו קידר2015תחרותי עצמאיזכר36589562עצמאיחסרחסרחבר
אישור
פרטים אישיים
כתובת וטלפון
פרטים נוספים
יוסףאבו קידר2015תחרותי עצמאיזכר36589562עצמאיחסרחסרחבר
אישור
פרטים אישיים
כתובת וטלפון
פרטים נוספים
שם מועדוןשם מועדון באנגליתמספר ח.פסוג מועדוןשם מנהל המועדוןדוא"לטלפוןמספר ח.פ/ע"ר מועדוןאזורישובאימות
אבובאסהabubasa675סוג מועדוןאיל הרטשיקoren@sogo.co.il0544444488674דרוםחדרה
אישור
פרטים כלליים
פרטים נוספים
כתובת וטלפון
פרטי מנהל המועדון
שם פרטישם משפחהמספר ברזלמגדרת.זמועדוןמספר שבבUCI IDחבר באיגודמקצהקטגורית גילשולם
יוסףאבני675זכר12366790עצמאי012382345 כביש 12-20
פרטים אישיים
כתובת וטלפון
פרטים נוספים