ועד מנהל איגוד האופניים

נני מעוז

חבר הנהלה איגוד האופניים

שאול סוניניו

נציג ההורים בועד המנהל

עמית לוין

חבר הנהלת איגוד האופניים

גילי תמיר

חברת הנהלת איגוד האופניים