צוות עובדי האיגוד

ירון דור

מנכ"ל איגוד האופניים

אייל הרשטיק

סמנכ"ל פעילות עממית

ליאור שרר

מנהל תחום ילדים ונוער

ענבר רונן

רכזת נשים ואתנה

נמרוד דובינסקי

רכז בית ספר להדרכה

ירדן גזית

מנהל מקצועי

אילן אידלסון

מנהל תחרויות