צוות עובדי האיגוד

ירון דור

מנכ"ל איגוד האופניים

אייל הרשטיק

סמנכ"ל פעילות עממית

טל צוק

מנהל פרויקט אופניים לכולם ופרחי ספורט

ענבר רונן

רכזת נשים ואתנה

נמרוד דובינסקי

רכז בית ספר להדרכה

ירדן גזית

מנהל מקצועי

אילן אידלסון

מנהל תחרויות