סיכומי ישיבות

איגוד האופניים דוגל בשקיפות מלאה בכל ההתנהלות שלו אל מול הרוכבים והחברים באיגוד. להלן מצורפים קבצים מסיכומי ישיבות חשובות
תאריך שם קובץ להורדה
12/12/17 פרוטוקול וועדה מקצועית 20.3.2018 סיכום ישיבה
12/12/17 פרוטוקול ועדה מקצועית 12.12.2017 סיכום ישיבה
15/10/17 פרוטוקול ועדה מקצועית 15/10/2017 סיכום ישיבה
09/10/17 פרוטוקול ועדה מקצועית 9/10/2017 סיכום ישיבה