מדוושים בשרון

אזור: מרכז
סוג מועדון : מועדון תחרותי
כתובת: כפר סבא
טלפון: 0507348623

אודות המועדון:

מנהל המועדון

צוות ניהולי:

גבריאל אוסטרמן

מנהל המועדון Read more

מנהל המועדון