כא"ן רוכבים – מטה בנימין

אזור:
סוג מועדון :
כתובת: נופי פרת
טלפון: 050-8296052

אודות המועדון:

מועדון כא"ן רוכבים מאגד בתוכו רוכבים בכיתות ה-ו בפרויקט של פרחי ספורט.
הילדים באים משלושת היישובים (כא"ן) – כפר אדומים + אלון + נופי פרת.
זו השנה השלישית שהמועדון קיים בתוך פרחי ספורט

צוות ניהולי: