תקנון מקצועי

תקנון מקצועי איגוד האופניים

 

קובץ להורדה : תקנון מקצועי איגוד האופניים בישראל 

 

1.         רישום מועדונים ורוכבים באיגוד:

 

 • הנהלת האיגוד תפרסם מדי שנה נוהל רישום לאיגוד האופניים, כולל האישורים הנדרשים ומחירי ההרשמה לאיגוד. על מנת לרשום מועדון באיגוד האופניים יש לספק:
 • א. אישור מרשם העמותות או מרשם העסקים המעיד על כך שהקבוצה הנה גוף משפטי.
 • ב. תעודת מאמן אופניים מוכרת על ידי משרד התרבות והספורט או תעודת מדריך אופניים לקבוצה שכל רוכביה עד גיל 16 (על המאמן/מדריך להירשם כחבר איגוד).
 • ג. במידה והקבוצה רשומה באיגוד הטריאתלון, ניתן לספק תעודת מאמן טריאתלון מוכרת ע"י משרד התרבות והספורט במקום תעודת מאמן אופניים.
 • ד. על הקבוצה להכיל מינימום 10 רוכבים או מינימום 5 רוכבים לקבוצות שכל חבריהן עד גיל 16, או להיות קבוצה הרשומה ב-UCI.
 • ה. בדיקות רפואיות מתחנה לרפואת ספורט מאושרת ע"י משרד הבריאות עבור כל רוכב. על האישור להיות החל מהראשון באוקטובר של השנה שקודמת לעונת הפעילות על מנת שיהיה בתוקף במהלך שנת הפעילות.
 • ו. ביטוח תאונות אישיות שנתי על פי חוק הספורט לכלל חברי המועדון. מועדונים שחבריהם מבוטחים שנתית מ-1 לספטמבר עד 31 לאוגוסט מחויבים להעביר למשרד אישור חידוש ביטוח לכלל רוכביהם עד 20 לאוגוסט לשנה הרלוונטית.
 • ז. תשלום דמי חבר עבור כל רוכב ואיש מקצוע (מאמן, מדריך וכו') .
  • לא ניתן לרשום קבוצה לאיגוד כל עוד קיים חוב של הקבוצה לאיגוד מהשנה הקודמת. קנסות שניתנו לרוכבי הקבוצה או לחברי איגוד אחרים החברים בקבוצה וטרם שולמו ייחשבו לצורך העניין כחוב של הקבוצה.
  • כרטיס חבר
   • עם השלמת הרישום לאיגוד יקבל כל רוכב כרטיס חבר איגוד, המהווה רשיון השתתפות בפעילויות המאורגנות תחת חסות איגוד האופניים. תוקפו של כרטיס החבר הינו במתאם לתוקף הביטוח של הרוכב/ת. מועדון ו\או רוכב שביטוחו יפוג לפני 31 לדצמבר של אותה שנת פעילות לא יתחרה עד חידוש הביטוח. רוכביו של המועדון יוסרו מרשימת הרוכבים המאושרים להתחרות עד חידוש הביטוח.
   • במקרה של אובדן הכרטיס, יונפק כרטיס חדש בעלות של 20 ש"ח.
   • כרטיס בינלאומי (רישיון UCI) ואישור להתחרות בחו"ל יונפקו בעלות של 50 ש"ח עם הצגת אישור ביטוח נסיעות לחו"ל המכסה תחרויות אופניים. תוקפו של האישור במתאם לתוקף הביטוח.
   • רוכב שמעוניין להתחרות בתחרות בליגה צריך לדאוג להירשם כחבר תחרותי לפחות שבועיים לפני התחרות כדי שהרישום, הביטוח והנפקת הכרטיס ייכנסו לתוקף.
   • "קבוצת פיתוח" היא קבוצה שמטרתה פיתוח רוכבים ישראלים לרמה המקצוענית ואשר:
  1. מורכבת מ-6 עד 12 רוכבים ישראלים, הרשומים ב-3 מועדונים לפחות, ובה מקסימום שלושה רוכבי עילית והיתר רוכבי U23
  2. לא רשומים בה רוכבים בקטגוריות אחרות
  3. משתתפת ב-10 ימי מרוץ UCI בשנה לפחות (אחרת לא תוכל להירשם כקבוצת פיתוח בשנה הבאה)
  4. עונה לשאר הדרישות לרישום מועדון באיגוד האופניים (מאמן, בדיקות, ביטוח וכו')
  5. רק קבוצת UCI ישראלית או מועדון שרשום באיגוד האופניים בישראל יכולים לרשום קבוצת פיתוח
 • כל רוכב ישראלי בקבוצת UCI או ב"קבוצת פיתוח" חייב להירשם במקביל במועדון ישראלי הרשום באיגוד האופניים, אחרת לא יונפק לו כרטיס UCI או כרטיס חבר איגוד
 • אלא אם מוסכם אחרת ע"י הקבוצה, המועדון בכתב והסיכום מועבר לאיגוד, בתחרויות UCI בישראל ובחו"ל רוכבי קבוצת פיתוח יתחרו במסגרת ובמדי הקבוצה, וביתר התחרויות (כל התחרויות הלאומיות כולל אליפויות ישראל) הרוכבים ירכבו במסגרת המועדון. הם ירכבו עם ביגוד זהה בעיצובו לבגדי המועדון, שעומד בתנאים הבאים:
 • על החולצה מופיע לוגו המועדון ולוגו הקבוצה
 • למעט אם אושר מראש ובכתב ע"י הקבוצה וע"י המועדון, החולצה לא תכלול לוגואים מסחריים נוספים
 • הרוכבים ירכבו עם מכנסי הקבוצה.
 • הרוכבים ידווחו לטוטו כשייכים למועדון והמועדון ימשיך להיות זכאי לתקצוב מהטוטו עבורם
 • ניקוד שהישגים של רוכב מקנים למועדון/קבוצה בחישוב זכות ההצבעה באסיפה הכללית של האיגוד יתחלק בין הקבוצה למועדון 50-50 (במידה והקבוצה רשומה בישראל).

 

2.                     השתתפות בתחרויות:

 

 • מקצי עילית בכל הענפים יהיו פתוחים לחברי מועדונים בלבד.
 • מתחרים מתחת לגיל 19 חייבים להיות חברי איגוד האופניים הרשומים במועדונים בכל הענפים (אין אפשרות להירשם כעצמאי מתחת לגיל 19).
 • מתחרים במקצה בוגרים רמה 1 (גילאי 19 ומעלה) חייבים להיות חברי איגוד האופניים (יכולים להיות עצמאים הרשומים באיגוד).

2.4  בליגת קבוצות ההשתתפות תהיה פתוחה לחברי איגוד בלבד. בשאר התחרויות ההשתתפות תהיה פתוחה גם לקהל הרחב.

 

2.5  רוכבים שאינם חברי איגוד חייבים להציג בעת ההרשמה לתחרות אישור בדיקה רפואית בתוקף ממכון מאושר לרפואת ספורט המעיד על כך שהם כשירים להשתתף בתחרויות ספורט על פי חוק הספורט.

רוכבים שאינם חברי איגוד חייבים להציג בעת ההרשמה אישור ביטוח תאונות אישיות על פי חוק הספורט בתוקף ליום התחרות. ללא אישור בדיקה רפואית וביטוח לא ניתן להירשם לתחרויות.

 

2.6 רוכב רשאי לזנק לתחרות רק לאחר שכל תהליך הרישום הושלם כולל תשלום. רוכב המזנק ללא השלמת הרישום לתחרות ייקנס בשלוש פעמים עלות ההרשמה לתחרות.

2.7 רוכבים בעלי שבב ומספר ברזל שנרשמו ושילמו עבור השתתפות בתחרות מראש מחויבים לחתום ביום התחרות על אישור הגעתם והשתתפותם במזכירות התחרות.

 

 

2.8  שבב מדידה אלקטרוני ומספר ברזל

2.8.1 באחריות חבר האיגוד להגיע לתחרות עם שבב תקין (מחובר למזלג הקדמי של אופניו) ומספר הברזל שהונפק לו בעת רישומו לאיגוד.

2.8.2 על הרוכב לטפל בסוללה חלשה ו\או שבב תקול עד 5 ימים לפני זינוק לתחרות.

2.8.3 רוכב שמגיע לתחרות עם שבב מושבת או ללא השבב ו\או מספר הברזל ישלם 50 ש"ח + פיקדון עבור שבב חלופי ו\או מספר חלופי.

 

 

2.9 אליפויות ישראל

2.9.1 בתואר אלוף ישראל יכול לזכות מי שהחזיק באזרחות ישראלית מהראשון לינואר של השנה בה מתקיימת האליפות.

2.9.2 באליפויות ישראל רשאים להשתתף אזרחי ישראל או רוכבים שאינם אזרחי ישראל בתנאי שהם חברי איגוד האופניים בישראל ומקום מגוריהם העיקרי בישראל.

2.9.3 המנצח באליפות ישראל ממקצה קדטים ומעלה בכביש, נגד השעון, אופני הרים XCO  ואופני הרים XCM בכל מקצה יזכה בחולצת אלוף ישראל.

 

3.                     הליגה הלאומית

 

3.1 בליגה נכללים כל המרוצים הרשומים בלוח התחרויות של איגוד האופניים (החלוקה ע"פ ענפים) מלבד ליגות ייעודיות כגון ליגת בתי הספר, הליגה למקומות עבודה, ליגת אופניים לכולם.

 

3.2 במרוצי קטעים ניקוד יינתן עבור הדירוג הכללי. בנוסף, כל קטע ייחשב לצורך הניקוד בליגה כמרוץ ברמה 5.

 

3.3 מנצח הליגה הוא מי שצבר הכי הרבה נקודות במהלך השנה בכל ענף (כביש, XCO, XCM וכו'), אך ורק אם היו לפחות 3 מתחרים שצברו ניקוד בקטגוריה, ואם המנצח השתתף בלפחות ארבעה מרוצים בליגה (באותו ענף).

 

3.4 תחרויות שיתווספו ללוח התחרויות במהלך העונה או שיתקיימו לאחר מרוץ סיום העונה לא יזכו בניקוד.

 

3.5 הזכאים לנקודות בליגה הם חברי איגוד האופניים. תחרות בין-לאומית שתתקיים בארץ תזכה את הרוכבים במקצה העילית, בנוסף לניקוד הארצי, גם בניקוד בין לאומי על פי תקנות ה – UCI. באחריות האיגוד להעביר נתונים אלו ל – UCI.

 

3.6 רוכב יצבור ניקוד בתחרות ע"פ המיקום הכללי שלו במקצה באותה תחרות (ללא קשר למיקומו בקטגוריית הגיל). במידה ושני מקצים מוזנקים יחד (לדוגמה עילית ובוגרים רמה 1 או בוגרים רמה 1 ובוגרים רמה 2 ), הניקוד יתבסס על המיקום של הרוכב מבין הרוכבים הרשומים לאותו מקצה (כלומר עלית בנפרד, רמה 1 בנפרד וכו').

 

 • התוצאות יפורסמו באתר האיגוד בסיום הסבב.

3.8 על פי החלטת הועדה לספורט הישגי, לא יחולקו נקודות דרוג לקטגוריות הגיל הבאות:

קטקטים : 9-10 אפרוחים: 11-12 ילדים:  13-14

 

 

 

3.9  רמות מרוצים תחרויות כביש (ע"פ עילית גברים)

 

  רמה 1 רמה 2* רמה 3* רמה 4 רמה 5
סוג התחרות – אליפות ישראל, מרוצי קטעים – אליפות ישראל נג"ש

– מרוצי כביש פתוחים מינימום 100 ק"מ או 1500 מטר טיפוס מצטבר

קריטריומים ליגת ילדים קטע במרוץ קטעים
מרחק בק"מ 150+ 100+ 99- 60-

*במידה ויחולקו בתחרות פרסים כספיים בסך 2,000 ש"ח ומעלה, התחרות תשודרג רמה אחת למעלה (מ-3 ל-2 או מ-2 ל-1).

 

 

3.10 רמות מרוצים תחרויות הרים XCO (ע"פ עילית גברים)

 

  רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
סוג – אליפות ישראל

מרוצי C1

– מרוצי C2 -מרוצי C3 ומרוצים לאומיים ליגת ילדים

 

3.11 רמות מרוצים תחרויות הרים XCM (ע"פ עילית גברים)

 

  רמה 1 רמה 2 רמה 3
סוג – אליפות ישראל

-מרוץ קטעים עם סך פרסים מעל 1000 ש"ח

– תחרויות אחרות עם פרסים כספיים בסך 1,000 ₪.

– מרוץ קטעים

– תחרויות אחרות ללא פרסים
מרחק בק"מ 70-80 60-80 60-80

 

3.12 טבלת ניקוד לפי רמת התחרות מצורפת בנספח.

 

3.13 בכל ענף יהיה דירוג שנתי כללי לכל מקצה (לדוגמה עילית, רמה 1, רמה 2, רמה 3).

 

3.14 דירוג מועדונים

3.14.1 בענפי כביש והרים XCO יפורסם דירוג קבוצתי שנתי בקטגוריות עילית ונוער גברים ונשים

3.14.2 הדירוג יחושב על פי סך הניקוד שהושג במהלך השנה על ידי 3 הרוכבים בעלי מספר הנקודות הרב ביותר מכל מועדון באותו ענף וקטגוריה

3.14.3 בנוסף יפורסם דירוג מועדונים שנתי כללי המבוסס על מספר הספורטאים הפעילים בכל הגילאים והישגי המועדונים באליפויות ישראל ובליגות השונות בענפים האולימפיים בגילאי בוגרים ונוער גברים ונשים. דירוג זה ידווח למוסדות הספורט (טוטו ומשרד התרבות והספורט) ועשוי להשפיע על תקצוב המועדונים על ידם.

3.14.4 מועדון יקבל ניקוד לדירוג המועדונים השנתי המסכם באופן הבא:

שלב 1

כל מועדון יצבור ניקוד ע"פ מספר הספורטאים הפעילים הרשומים בו ע"פ הטבלה:

מספר נקודות עבור כל ספורטאי פעיל

גיל/קטגוריה גברים נשים
ילדים 1 1.1
קדטים 1.5 1.65
נוער 1.5 1.65
עילית 1.5 1.65
רמות 1-3 ע"פ גיל:
19-35 1 1.1
36-45 0.5 0.55
46-55 0.25 0.275
56+ 0.1 0.11

 

שלב 2

הניקוד משלב 1 של כל ספורטאי בקטגוריות נוער ועילית אשר סיים בין 5 הראשונים באליפות ישראל או דורג בין 5 הראשונים בדירוג השנתי בענף אולימפי (כביש, נג"ש, XCO ובעתיד וולודרום ו-BMX) יוכפל במקדם ע"פ הטבלה

 

מקום מכפיל
1 3
2 2
3 עד 5 1.5

 

שלב 3

המועדונים ידורגו ע"פ מספר הנקודות שצברו כאשר המועדון בעל מספר הנקודות הרב ביותר ידורג ראשון וכן הלאה.

 

3.14.5כל אלוף ישראל בענף אולימפי (כביש, נג"ש, הרים XCO) יזכה את המועדון בו הוא רשום בנקודה אחת לדירוג המועדונים השנתי המסכם.

 

 

4.                     מקצים וקטגוריות

 

4.1 טבלת קטגוריות מצורפת בנספח.

 

4.2 מקצה נערים (קדטים ספורט) יוזנק במרוצי אופני הרים יחד עם מקצה הילדים. במרוצי אופני הכביש יוזנק יחד או אחרי מקצה בוגרים רמה 2.

 

4.3 מעבר בין מקצים

4.3.1 בשנת 2017 ניתן לעבור מקצה פעם אחת בלבד בכל דיסיפלינה (הרים/כביש). המעבר ייעשה עד 30 יום לפני אליפות ישראל באותה דיסיפלינה בלבד.

 • מעבר ייעשה על פי בקשה לאיגוד בהתראה של 7 ימים לפחות, ותמורת תשלום דמי טיפול בסך 100 ש"ח.
 • רוכב ממקצה הנערים אשר יזכה ב 3 תחרויות באחד משלושת המקומות הראשונים יחויב לעלות למקצה הקדטים.
 • רוכב בגילאי ג'וניורס (17-18) הרשום במקצה ספורט בקטגורית 17+ שיזכה ב-3 תחרויות באחד משלושת המקומות הראשונים יחויב לעלות למקצה העלית.
 • כל רוכב ישתתף בתחרות ע"פ הקטגוריה והמקצה אליהם הוא רשום באיגוד.
 • המארגן רשאי לאחד קטגוריות במקרה בו נרשמו פחות מחמישה רוכבים בקטגוריה, ו/או להתנות מתן פרסים כספיים במינימום משתתפים בקטגוריה.
 • ההתייחסות השיפוטית למרוץ אשר מכיל מספר קטגוריות היא כאל מרוץ ללא קטגוריו

5. מעבר מקבוצה לקבוצה

5.1 בכל שנה יתקיימו שתי עונות פעילות: 1 בפברואר עד 30 ביוני, ו-1 באוגוסט עד 30 בנובמבר.

5.2 מעבר בין קבוצות יתאפשר רק במועדי ההעברות:

 • א. 1 בדצמבר עד 15 בינואר
 • ב. 1 ביולי עד 31 ביולי
 • עלות מעבר קבוצה במהלך שנה – 100 ₪.
 • כל ספורטאי יוכל לעבור מקבוצה לקבוצה במהלך מועדי ההעברות הקבועים בתקנון בכפוף למתן הודעה בכתב לקבוצה עם העתק לאיגוד האופניים עד 21 יום לפני תום מועד ההעברות וקבלת הסכמת הקבוצה.
 • הקבוצה הנעזבת לא תתנה את השחרור בתשלום ו/או בתנאים אחרים. על אף האמור, רשאית הקבוצה לקבוע כללים להעברת רוכב מהקבוצה, ובלבד שהכללים יועברו באחריות הקבוצה לאישור היועץ המשפטי של האיגוד בעת רישום הקבוצה באיגוד ויאושרו על ידו, וייחתמו על ידי הרוכב (או הוריו במידה והוא קטין) בעת הרשמתו לקבוצה. החלטת הקבוצה לבקשת ההעברה תימסר לרוכב ולאיגוד בתוך 7 ימים מיום הגשת הבקשה.
 • נמנעה קבוצה מלשחרר את הרוכב אשר עמד בתנאים האמורים לעיל בתוך 7 ימים מיום הגשת הבקשה, רשאי הרוכב לפנות בתוך 7 ימים נוספים לוועדת בוררות מטעם איגוד האופניים אשר תדון בבקשתו והחלטתה תהיה סופית ותחייב את שני הצדדים. הוועדה תורכב מהיועץ המשפטי של האיגוד (יו"ר הוועדה), יו"ר האיגוד, מנכ"ל האיגוד, המנהל המקצועי ונציג קבוצות. הוועדה תתכנס ותחליט לפני תום מועד ההעברות.
 • במרוצי כביש בהם ההרשמה היא קבוצתית, מועדונים רשאים להשאיל רוכבים למועדונים אחרים, בתנאי שתתקבל הסכמת שני המועדונים בכתב.

6. תקנות כלליות:

 • תקנון זה כפוף לספרי החוקים של ה- UCI ולספר החוקים של מדינת ישראל.
 • כל פעולה שאינה חוקית ע"פ תקנון UCI בהכרח אינה חוקית גם בתחרויות בישראל.
 • על אף האמור לעיל יחולו על התחרויות והמתחרים הוראות תקנון המשמעת המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 • כל משתתף בתחרות בכל תפקיד שהוא חייב להיות רשום באיגוד האופניים לשנת הפעילות למעט מתחרים אורחים שהורשו להשתתף ללא חברות באיגוד וקבלו על כך את הסכמת איגוד האופניים.
 • משתתף הוא מי שנרשם, שילם במועד וקיבל מספר רוכב.
 • כל חבר איגוד מחויב להציג כרטיס חבר בתוקף בכל תחרות, עד 45 דקות לפני מועד הזינוק שלו. חבר איגוד ללא כרטיס חבר לא יורשה להתחרות.
 • רוכב שביצע עבירת משמעת שהועברה לוועדת המשמעת, כרטיסו יישמר במזכירות ויועבר ע"י השופט הראשי לאיגוד האופניים למשמורת לקראת הדיון בוועדת המשמעת ו\או שבב המדידה שברשותו לא יזוהה על ידי מערכת המדידה בתחרויות הבאות עד לסיום הבוררות.
 • חובה על המשתתפים להישמע להוראות השופטים ומנהלי המרוץ.
 • השיפוט באחריות שופטי איגוד האופניים.
 • תקנון המשמעת המצורף לתקנון זה בא להוסיף על תקנון ה- UCI ולא לגרוע ממנו.
 • עונשים יינתנו לפי שיקול דעתם הבלעדי של צוות השופטים, אשר רשאים להיוועץ במארגן התחרות, ויהיו כפופים לתקנון המשמעת ולתקנון ה- UCI.
 • הנהלת המרוץ רשאית לשנות את מסלול המרוץ או את מספר ההקפות, או לבטלו, לאחר בדיקה ואישור השופט הטכני/ראשי.

 

6.13                 פרסים

 • מדליות/גביעים יחולקו לשלושת הראשונים בכל קטגוריה.

6.13.2 חלוקת הפרסים תתקיים עד 60 דקות לאחר סיום כל מקצה, או לפי התקנון הספציפי של התחרות.

 • רוכב אשר לא יהיה נוכח בטקס הסיום ללא אישור השופט הראשי, תישלל זכותו לקבלת הגביע/מדליה והפרס.

 

6.14                 ציוד ותלבושת

 • חובה לרכוב עם קסדה ולהצטייד במים.
 • יש לרכוב עם חולצה בעלת שרוולים.
 • רוכבים חברי מועדונים ירכבו עם תלבושת המועדון בלבד.

6.14.4 אלופי ישראל לאותה שנה רשאים ללבוש את חולצת האלוף בדיספלינה ובמקצה בו זכו בחולצת האלוף בלבד.

 • אין לרכוב עם מכשירי קשר ו/או אוזניות, למעט אם נקבע אחרת בתקנון התחרות.

 

6.15                 פרישה מתחרות

6.15.1 רוכב הנוטש מסיבה כלשהיא את המרוץ יסיר את מספר המתחרה וידווח על כך לשופטי התחרות, ישירות או באמצעות אחד המרשלים.

 • קנס בסך 50 ש"ח יוטל על רוכב שלא ידווח על פרישה מתחרות.

 

6.16 ערעורים

 • תוצאות תחרות יתפרסמו באתר האיגוד לאחר התחרות.
 • ניתן לערער לוועדת השופטים (ראה תקנון משמעת) על תוצאות התחרות בלבד – חמשת המקומות הראשונים תוך 15 דקות מפרסום התוצאות והבאים אחריהם לא יאוחר מיומיים לאחר פרסום התוצאות.
 • ערעור על מיקום של רוכב חבר מועדון יוגש אך ורק על ידי מנהל/מאמן הקבוצה.

 

6.17 אמצעי זיהוי

 • יש לרכוב עם כל אמצעי הזיהוי (מספר גב/מספר שלדה/שבב אלקטרוני) אשר סופקו לרוכב לתחרות.
 • קבלת שבב אלקטרוני זמני רק על סמך הפקדת פיקדון במזכירות.
 • אין לקפל/לגזור את המספר או להסתיר את נותני החסות המופיעים עליו.
 • קנס בסך 50 ש"ח יוטל על אובדן/השחתת מספר משתתף.
 • דמי החלפה בסך 200 ש"ח יוטל על אובדן או השחתת שבב אלקטרוני.

 

6.18     מסלול התחרות

 • חובת הכרת המסלול באחריות הרוכב בלבד.
 • אין לרכוב על מסלול התחרות כאשר מקצה אחר מתחרה.
 • רוכבים שסיימו את המרוץ יפנו את מסלול התחרות.
 • אין לעבור על קו הסיום בשנית לאחר סיום התחרות.

6.18.5 הרכיבה אך ורק עם כיוון המסלול, אין לחזור לאחור נגד כיוון המסלול בשום מקרה, לרבות תקלה טכנית.

6.19 סיום המרוץ

 • מנצח המרוץ הוא הרוכב הראשון שסיים את המרחק/מכסת ההקפות בהתאם לקטגוריה.
 • במהלך ספרינט הסיום יש לרכוב בקו ישר ולא לחסום רוכבים אחרים.

6.19.2 כדי להיות מדורג על הרוכב לסיים את מסלול המרוץ בכוחות עצמו, עם אופניו.

 

6.20 איכות הסביבה

 • אין להשליך עטיפות ג'לים, חטיפים או כל פסולת אחרת במהלך תחרות שלא באזור "ירוק" המיועד לכך. רוכב שיעבור על סעיף זה ייקנס ב-100 ₪.
 • מארגנים יגדירו אזור "ירוק" על מסלול התחרות בו ניתן להשליך פסולת תוך כדי מרוץ.
 • על המארגן לאסוף את האשפה מהאזור הירוק בסיום התחרות.

 

 

 

 

 

 

7. אנטי דופינג

7.1  כל חברי האיגוד וכן כל המשתתפים בתחרויות רשמיות כפופים לתקנוני האנטי דופינג של ה-UCI, הוועדה הישראלית למניעת סימום בספורט, ארגון ה-MPCC ואיגוד האופניים.

7.2  לפני סיום התחרות יפורסמו ליד עמדת השיפוט שמות הרוכבים המוזמנים לבדיקת סמים, ומיקום הבדיקה.

7.3  חובת הרוכבים לבדוק רשימה זו.

 • אי הגעה לבדיקת סמים כמוה כתוצאה חיובית בבדיקה.

7.5 בנבחרת ישראל לא ישותף רוכב או איש צוות אשר הושעה לחצי שנה או יותר בגין שימוש בסמים במשך שנתיים מיום תום ההשעיה.

7.6 רוכב החבר באיגוד אופניים  יושעה מכל פעילות במסגרת האיגוד באופן מידי במקרה של תוצאה חיובית בבדיקת סמים.

 

8. תקנון משמעת:

 

8.1 וועדת שופטים

8.1.1 לכל תחרות תמונה וועדת שופטים בה יהיו חברים: השופט הראשי בתחרות (יו"ר), מארגן, השופט במקצה הרלוונטי. השופט הראשי יהיה רשאי לשנות את הרכב הוועדה בהתאם לנסיבות.

 • וועדת השופטים תדון בעבירות משמעת, ערעורים וכל פעולה ו/או מחדל של משתתף בתחרות, לרבות בעלי תפקידים.
 • הוועדה מוסמכת להחליט על עונשים בגין עבירות ששופטי התחרות קבעו שנעברו, בהתאם לתקנון ה-UCI.

8.2                        וועדת משמעת:

8.2.1 לכל תחרות ו/או פעילות של האיגוד תתמנה וועדת משמעת בה חברים:

 

היועמ"ש של האיגוד (יו"ר), חבר וועדת ביקורת, שופט לאומי בענף שלא היה נוכח במקרה הספציפי, שופט בתחרות (בכל עניין הקשור לעבירה שנעברה בתחרות).

 • הוועדה תשב כוועדת ערר על הטלת קנס על ידי וועדת השופטים בתחרות העולה על 400 ₪ לעבירה בודדת ותדון בערר שיוגש ע"י משתתף שהוטל עליו עונש כאמור.

לעורר תהיה הזכות להגיע לדיון עם מייצג אחד בהתאם להחלטתו עליו יודיע במסגרת הערר.

 • העורר יהיה זכאי לערער לוועדה בשבתה כוועדת ערר לא יאוחר מ-10 ימים ממועד שנודע לו על החלטת וועדת השופטים.
 • נוסף על תפקידה כוועדת ערר לפי סעיף ב, וועדת המשמעת תהיה מוסמכת לדון ולהחליט במקרים הבאים:
 1. המלצת וועדת השופטים להשעיה של בעל רישיון.

 

 

 1. המלצת האיגוד להשעיה בנסיבות מסוימות ובהתאם לשיקול דעתו, למעט מקרים של אלימות פיסית/מילולית. הודעה בדבר העברת המקרה לוועדת משמעת תועבר עד שבועיים לפני הדיון בוועדה.
  • הפרט יהיה רשאי להגיע לדיון עם מי שיבחר בהתאם להחלטתו עליה יודיע מראש.
  • אירועי אלימות פיסית/מילולית בדו"ח השופט הראשי יועברו לוועדת המשמעת של התאחדות הספורט.

 

8.3 קנסות:

 • משתתף וחברי איגוד שהושת עליהם קנס כספי ע"י השופט הראשי ו/או וועדת השופטים מחויבים לשלם את הקנס תוך 30 יום מקבלת ההודעה על קבלת הקנס, או בתוך 15 יום מקבלת החלטת וועדת הערר, לפי המאוחר. לאחר מועד זה יועלה הסכום ב-20%. במידה וקנס לא ישולם במלואו אף בתום 7 ימים ממועד משלוח התראה בכתב, במייל, או באמצעות פקס, יושעה חבר האיגוד הנ"ל מהאיגוד ולא יורשה להשתתף בכל פעילות של האיגוד לרבות תחרות, עד לתשלום מלא של הקנס.

 

 

9. תחרויות כביש:

 

9.1 מסלולים

 • המסלולים ייסגרו לתנועת כלי רכב, אולם ייתכנו מקומות בהם המסלול לא יהיה סגור הרמטית.
 • המסלולים אינם סופיים עד לקבלת אישור ממשטרת ישראל.
 • יש להקפיד על רכיבה בצד ימין, על פי חוקי התנועה.

 

9.2 הגבלות הילוכים

9.2.1 רוכבים בקטגוריות ג'וניורס, קדטים, ילדים ואפרוחים חייבים לרכוב עם הגבלת הילוכים כמפורט בטבלה. על ההילוך הגבוה ביותר להיות בתחום ההגבלה:

 

קטגוריה הגבלה
ג'וניורס בנים/בנות 7.93
קדטים/ות 7.01
ילדים/ות 6.20
אפרוחים/ות 6.20
 • בדיקת הילוכים תיערך באזור קו הזינוק/סיום לפני הזינוק ו/או מיד לאחר סיום התחרות.
 • השופטים רשאים לבדוק רוכבים באופן אקראי לפני הזינוק או בסיום התחרות.
 • רוכב שנתבקש על ידי שופט להגיע לבדיקת הילוכים, ולא הגיע, ייפסל.

9.3 סיוע טכני

 • טיפול בתקלה טכנית יעשה בצד ימין על השול הימני באופן שאינו מפריע או מסכן את שאר הרוכבים.
 • הרוכבים רשאים להחליף ביניהם כלי עבודה ואספקה.
 • החלפת אופניים/גלגלים מותרת רק בין רוכבים מאותה קבוצה.
 • בתחרויות מסוג קריטריום המארגן רשאי להגדיר נקודות סיוע טכני, אשר טיפול בתקלה טכנית יותר רק בהן.

 

9.4                        רכבי ליווי

 • כדי להיות נהג ליווי יש להחזיק בתעודת נהג ליווי מורשה של האיגוד.

9.4.2    במרוץ אליו ההרשמה היא קבוצתית, לכל קבוצה חייב להיות רכב ליווי אחד. שתי קבוצות של אותו מועדון חייבות בשני רכבי ליווי.

 • על נהגי הליווי להישמע להוראות השופטים, המארגן והמשטרה.
 • על נהגי הליווי להדביק בפינה הימנית העליונה של השמשות (קדמית ואחורית) מדבקה המסמנת את מיקומם בשיירה (המדבקה תסופק על ידי המארגן).
 • רק רכב ליווי שקיבל אישור מהשופט יכול להתקדם ממקומו בשיירה.
 • אסור לרכב כלשהו לשהות במרחב שבין רכב השופט לבין הדבוקה, אלא באישור שופט.
 • חלוקת מים מרכב לפני רכב השופט תתבצע רק באישור שופט.
 • שופט יאשר לרכב ליווי לעלות לחלק מים רק כאשר רוכב מקבוצתו ירד לסוף הדבוקה וירים את ידו.
 • רוכב רשאי לרדת אחורה לרכב קבוצתו בשיירה בכל עת.
 • למעט במקרים של מתן אספקה, על הרכבים לשמור על מרחק של 50 מטר מהרוכבים.
 • לאחר קבלת אישור שופט, רכב הליווי יתמקם לפני רכב השיפוט בצד ימין של הכביש.
 • חלוקת מים/מזון תתבצע מחלון שמאל של הרכב.
 • לאחר חלוקת האספקה יעצור הרכב על השול הימני ויחזור למקומו בשיירה.
 • הגדרת האזורים במסלול בהם ניתן לחלק אספקה תוגדר בתקנון התחרות או בישיבת ראשי הקבוצות.
 • טיפול רפואי וסיוע טכני יינתנו במצב נייח על השול הימני לפי חוקי התנועה.
 • חל איסור על דראפטינג מאחורי רכב. האיסור חל על רוכבים ונהגי ליווי כאחד.
 • בקטע הראשון במרוץ קטעים, או במרוצי יום אחד, ייקבע סדר השיירה בהגרלה שתיערך בישיבת ראשי הקבוצות או בתדריך נהגי הליווי. בשאר הקטעים סדר השיירה ייקבע לפי מיקום הרוכב הראשון מכל קבוצה בדרוג הכללי האישי.
 • חלוקת מים נייחת יכולה להיות בכל מקום על המסלול, למעט במקומות אשר יאסרו לכך בתקנון או בישיבת ראשי הקבוצות.

 

 

9.5 מרוצי קטעים

9.5.1 רוכב המוביל את המרוץ חייב ללבוש את חולצת מוביל המרוץ.

 

9.5.2 מגבלת זמן

 • הפרש הזמן המירבי המותר בין רוכב לבין הפלוטון הראשי יפורסם בתקנון התחרות.
 • רוכב שיחרוג ממגבלת הזמן מכל סיבה שהיא ייעצר על ידי השופט ויורד מן התחרות.
 • רוכב שמורד מן המרוץ חייב להסיר את המספר ולהפסיק את התחרות.
 • רוכב שלא סיים את התחרות אינו יכול לצבור ניקוד בתחרויות מלך הספרינטים/מלך ההרים.

 

9.5.3   קטעי נג"ש

9.5.3.1על הרוכב/קבוצה להתייצב על קו הזינוק 10 דקות לפני הזינוק.

9.5.3.2הרוכבים/קבוצות יוזנקו בהפרש זמן קבוע שיצוין בתקנון התחרות.

9.5.3.3רוכב/קבוצה שיאחר יוכל לזנק באישור השופט, אך זמנו יימדד לפי שעת הזינוק המקורית שנקבעה לו.

9.5.3.4על האופניים לעמוד בתקנות ה-UCI ואיגוד האופניים למרוצים נגד השעון.

9.5.3.5חל איסור על דראפטינג בין רוכבים/קבוצות. רוכב שנעקף ישמור על מרחק 25 מ' אחרי הרוכב התופס.

9.5.3.6בנג"ש קבוצתי יקבע המארגן בתקנון המרוץ את הרוכב לפיו ייקבע הזמן הקבוצתי (רוכב X). לשאר רוכבי הקבוצה שסיימו את הקטע לפני רוכב X או באותה דבוקה עמו יינתן זמנו של רוכב X. רוכבים שסיימו אחרי הדבוקה של רוכב X יקבלו את הזמן בו חצו את קו הסיום.

 

9.5.4   דירוג

 • לכלל הרוכבים המסיימים קטע באותה דבוקה יינתן זמן זהה.
 • למעט בקטע פרולוג, ובקטע קריטריום אלא אם הוגדר אחרת במפורש בתקנון התחרות, רוכב שלא סיים קטע לא יוכל לזנק לקטע הבא.
 • מנצח המרוץ הוא מי שזמנו האישי המצטבר הוא הנמוך ביותר.
 • הזמן הסופי האישי יהיה הזמן המצטבר של כל רוכב בכל הקטעים, לאחר הורדת זמני הבונוס.
 • הקבוצה המנצחת בתחרות היא הקבוצה שהזמן המצטבר שלה הינו הנמוך ביותר.
 • הזמן המצטבר של כל קבוצה ייקבע על פי שלושת הרוכבים הראשונים שלה בכל קטע.
 • מהזמן הקבוצתי לא יופחתו זמני הבונוס שצברו חברי הקבוצה.

 

9.5.5 חתימות

 • למעט בקטעי נג"ש, כל הרוכבים חייבים לחתום ברשימת החתימות סמוך לקו הזינוק עד חצי שעה לפני הזינוק של כל קטע.
 • על הרוכבים להגיע לעמדת החתימות לבושים בתלבושת הקבוצה עם מספרי גב ושלדה.

 

9.5.6 עבירות

9.5.6.1 עם פרסום התוצאות המלאות של כל קטע תפורסם רשימת העבירות בתחרות. חובת הרוכבים/קבוצות לבדוק רשימה זו.

 

9.5.7   מרוצים קבוצתיים

במרוצים קבוצתיים רשאים להירשם מועדונים הרשומים באיגוד האופניים בלבד.

 • כל מועדון רשאי להעמיד על קו הזינוק קבוצה אחת או יותר ללא מגבלה.
 • לכל קבוצה יהיה ראש קבוצה.
 • חברי הקבוצה ירכבו בתחרויות בתלבושת זהה. מועדון שיש לו יותר מקבוצה אחת ידאג שכל קבוצה תרכב בתלבושת שונה.
 • כל המשתתפים חייבים להיות חברי איגוד הרשומים בקבוצה.
 • במרוצי כביש בהם ההרשמה היא קבוצתית, מועדונים רשאים להשאיל רוכבים למועדונים אחרים, בתנאי שתתקבל הסכמת שני המועדונים בכתב.
 • ישיבת ראשי קבוצות תתקיים לפני הזינוק לקטע הראשון, במועד ובמקום שיפורסם בתקנון התחרות.
 • נוכחות כל ראשי הקבוצות בישיבת ראשי הקבוצות חובה.

 

9.6 מרוצי נגד השעון

9.6.1 במרוצי נגד השעון יש לרכוב עם אופניים העומדים בתקנון ה-UCI למרוצי נגד השעון.

9.6.2 בקטגוריית קדטים/ות יש לרכוב עם אופניים וציוד העומד בתקנון ה-UCI למרוצי כביש. לא יותר שימוש באופני נג"ש, אירובר, גלגלי דיסק וכו'.

9.6.3 בקטגוריית נוער יש לרכוב עם אופניים וציוד העומד בתקנון ה-UCI למרוצי נג"ש.

10. תחרויות אופני הרים

10.1 מרחקים וזמנים בתחרויות הרים:

 

XCO

זמן מנצח
מקצה מינימום מקסימום
עילית גברים/נשים 1:30 1:45
בוגרים רמה 1 1:15 1:30
ג'וניורס בנים 1:00 1:15
ג'וניורס בנות 0:55 1:05
בוגרים רמה 2 0:55 1:05
קדטים 0:55 1:05
ילדים 0:35 0:45
אפרוחים 0:25 0:35
קטקטים 0:15 0:25

אורך הקפה ללא הגבלה למעט אליפות ישראל ותחרויות 1C/C2 4-6 ק"מ

 

 

XCM

מרחק (ק"מ)
מקצה מינימום מקסימום
עילית גברים/נשים 60 80
בוגרים רמה 1 60 80
ג'וניורס בנים 50 65
ג'וניורס בנות 50 65
בוגרים רמה 2 \ 3 50 65

 

10.2 מסלול התחרות יסומן באופן מלא על ידי מארגן התחרות.

10.3 חובת הכרת מסלול באחריות הרוכב.

 • בכל מרוץ אופני הרים תוגדר נקודת סיוע טכני אחת לפחות.
 • הציוד לסיוע טכני חייב להימצא בנקודת הסיוע הטכני לפני תחילת התחרות.
 • בנקודת הסיוע הטכני מכונאי/נציג הקבוצה יכולים לטפל באופני הרוכב.
 • רוכב יכול להיכנס לנקודת הסיוע הטכני רק עם כיוון הרכיבה. אסור לחזור אחורה נגד כיוון המסלול.
 • תקלה שלא בנקודה הטכנית תטופל בצד המסלול ע"י הרוכב עצמו או ע"י רוכב אחר מאותה קבוצה ומאותו מקצה המשתתף בתחרות.
 • קבלת עזרה כלשהיא שלא בהתאם לתקנות דינה פסילה.

 

10.10 XCM

10.10.1 על המסלול לכלול לא יותר משלוש הקפות.

10.10.2 אסורים פיצולים על המסלול למקצים שונים.

10.10.3 השתתפות בליגת מרתון מגיל 17 ומעלה.

10.10.4 המארגן רשאי לפתוח מסלולים קצרים יותר מהמינימום המוגדר בתקנון (מספר הקפות נמוך יותר ולא פיצול)  לרוכבים שאינם מעוניינים לרכב מרתון מלא, כולל לגילאים נמוכים מ-17, אם כי תחרות זו תהיה לא מנוקדת ולא במסגרת ליגת מרתון.

 

 

11. סייקלוקרוס CYCLO-CROSS:

 

11.1   עונת סייקלוקרוס תחל ב-1 בספטמבר ותסתיים ב-28 בפברואר.

11.2 מלבד במקרים בהם צוין אחרת למקצי הבוגרים, קטגוריות הגיל לתחרויות סייקלוקרוס הן קטגוריות הגיל של הרוכבים בחודש ינואר של עונת הסייקלוקרוס (לדוגמה רוכב ילדים שאמור לעלות לקדטים בינואר יתחרה במרוצי סייקלוקרוס כבר החל מחודש ספטמבר בקטגוריית קדטים, הקטגוריה לה ירשם לאיגוד מה-1 בינואר של השנה הקלנדרית הקרובה).

11.3 מקצי הבוגרים אינם מחולקים לקטגוריות גיל.

11.4  אלא אם מצוין אחרת , תותר הרכיבה על אופני הרים.

11.5 על המסלול להיות רכיב בכל תנאי מזג-אויר ובעל אופי הנותן יתרון לרכיבה על אופני סייקלוקרוס.

11.6 על פי חוקי הסייקלוקרוס הבין לאומיים מותר לרוכב להחליף אופניים. על רוכב המחליף אופניים תוך כדי תחרות להחליף לאותו סוג אופניים איתו זינק ( סייקלוקרוס \ הרים) .

 

 • אלוף ישראל יוכתר אך ורק מבין המשתתפים על אופני סייקלוקרוס.
 • מרחקים וזמנים בתחרויות סייקלוקרוס:

 

על התחרויות להיות קרוב ככל הניתן למשך המומלץ.

מקצים המוזנקים יחד ירכבו את אותו זמן תחרות וסיום הרוכב הראשון הכללי יהווה את סיום התחרות לכלל הרוכבים:

זמן מנצח
קטגוריה מינימום מקסימום
עילית גברים/נשים 0:50 1:10
בוגרים רמה 1 0:50 1:10
ג'וניורס בנים 0:45 0:55
ג'וניורס בנות 0:40 0:50
בוגרים רמה 2 \ 3 0:45 1:00
קדטים 0:40 0:50
ילדים 0:30 0:40
אפרוחים 0:25 0:35
קטקטים 0:15 0:25

אורך הקפה 2.5-3.5 ק"מ. על 90% מהמסלול להיות רכיב.

 

11.9 על המסלול להיות מסומן במלואו משני ציידיו.

 

11.10 אזור תיקון תקלות – המארגן ידאג לאזור תיקון תקלות (Pit Area) באזור שטוח ובמקביל למסלול. אזור זה יסומן ויופרד מהמסלול הראשי. תיקון והחלפת אופניים וחלקים יבוצעו אך ורק בתוך אזור זה.

חל איסור לחזור לאחור לאורך המסלול לאזור תיקון התקלות.

 

11.11 אסורה חלוקת מים ומזון במהלך התחרות אלא באישור מראש של השופט הראשי. חלוקת מים ומזון – במידה ואושרה – תתבצע אך ורק בתוך אזור תיקון התקלות. חלוקת מים ומזון – במידה ואושרה – אסורה במהלך שתי ההקפות הראשונות ושתי ההקפות האחרונות של התחרות.

 

11.12 רוכב שגרם לפסילת זינוק (זינק לפני מתן אות הזינוק) ייפסל, והמקצה יוזנק מחדש.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח – טבלת קטגוריות ומקצים

מקצה גיל מין הרים XCO מרתון XCM כביש נגד השעון
קטקטים 9-10 זכר קטקטים —– —– —–
9-10 נקבה קטקטיות —– —– —–
אפרוחים 11-12 זכר אפרוחים —– אפרוחים —–
11-12 נקבה אפרוחיות —– אפרוחיות —–
ילדים 13-14 זכר ילדים —– ילדים —–
13-14 נקבה ילדות —– ילדות —–
נערים ספורט 15-16 זכר נערים —– נערים נערים
קדטים 15-16 זכר קדטים —– קדטים קדטים
15-16 נקבה קדטיות —– קדטיות קדטיות
עילית 17+ זכר עילית 19+ גברים

ג'וניורס בנים

עילית 19+ גברים

ג'וניורס בנים

עילית 19+ גברים

ג'וניורס בנים

עילית גברים 19+

ג'וניורס בנים

בוגרים רמה 1 17+ נקבה עילית 19+ נשים

ג'וניורס בנות

עילית 19+ נשים

ג'וניורס בנות

עילית 19+ נשים

ג'וניורס בנות

עילית נשים 19+

ג'וניורס בנות

בוגרים רמה 1 19+ זכר בוגרים1 –  19+

 

בוגרים1 19-29

בוגרים 1 30+

בוגרים1 40+

בוגרים1 50+

 

בוגרים1 19+

 

בוגרים1 19+

 

בוגרים רמה 2 17+ זכר בוגרים2 17-29

בוגרים2 30+

 

בוגרים2 17-29

בוגרים2 30+

בוגרים2 40+

בוגרים2 50+ 

בוגרים2 17-29

בוגרים2 30+

בוגרים2 40+

בוגרים2 50+

בוגרים2 17-29

בוגרים2 30+

בוגרים2 40+

בוגרים2 50+

בוגרים רמה 3

 

19+ זכר  

בוגרים3 30+

 

בוגרים3 19-29

בוגרים3 30+

בוגרים3 40+

בוגרים3 50+

בוגרים3 60+

בוגרים3 30+

בוגרים3 40+

בוגרים3 50+

בוגרים3 60+

בוגרים3 70+

בוגרים3 30+

בוגרים3 40+

בוגרים3 50+

בוגרים3 60+

בוגרים3 70+

בוגרות רמה 2 19+ נקבה בוגרות 19+

 

בוגרות 19-29

בוגרות2 30+

בוגרות2 40+

בוגרות2 50+

בוגרות 19-29

בוגרות2 30+

בוגרות2 40+

בוגרות2 50+

בוגרות 19-29

בוגרות2 30+

בוגרות2 40+

בוגרות2 50+

בוגרות רמה 3 19+ נקבה בוגרות3 30+

 

בוגרות3 30+

בוגרות3 40+

בוגרות3 50+

בוגרות3 30+

בוגרות3 40+

בוגרות3 50+

בוגרות3 30+

בוגרות3 40+

בוגרות3 50+

Paracycling 15+ זכר —– —- אופני יד גברים

טנדם גברים

אופני יד גברים

טנדם גברים

Paracycling 15+ נקבה —- —- אופני יד נשים

טנדם נשים

אופני יד נשים

טנדם נשים

 

 

* מקצי הסייקלוקרוס הינם במתאם להרים XCO . מקצי הפרו והספורט בסייקלוקרוס הינם ללא קטגורית גיל

 

 

נספח – טבלת ניקוד

 

מקום רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4 רמה 5
1 200 110 90 60 30
2 150 90 70 40 20
3 120 70 60 30 10
4 100 60 50 25
5 95 50 40 20
6 90 45 35 18
7 85 40 30 16
8 80 35 27 14
9 75 30 24 12
10 70 25 22 11
11 65 20 20 10
12 60 18 18 9
13 55 16 16 8
14 50 14 14 7
15 45 12 12 6
16 40 10 10 5
17 38 9 9 4
18 36 8 8 3
19 34 7 7 2
20 32 6 6 2
21 30 5 5 2
22 28 4 4 2
23 26 3 3 2
24 24 2 2 2
25 22 2 2 2
26 20 2 2
27 18 2 2
28 16 2 2
29 14 2 2
30 13 2 2
31 12 2
32 11 2
33 10 2
34 9 2
35 8 2
36 7
37 6
38 5
39 4
40 3