תחרויות/אירועים

תאריךשם האירועפרטים
05/11/18ליגת בתי הספר באופני הרים תשע"ט – מחזור 1 – גלבועלחץ לפרטים
11/11/18ליגת בתי הספר באופני הרים תשע"ט – מחזור 2 – יער צרעהלחץ לפרטים
25/11/18קורס מובילי קבוצות 25/11/2018לחץ לפרטים
29/11/18ליגת בתי הספר באופני הרים תשע"ט – מחזור 3 – יער חורשיםלחץ לפרטים
29/11/18קורס תיקוני דרך 29/11/2018לחץ לפרטים