תחרויות/אירועים

תאריך שם האירוע פרטים
01/07/17 שלוש כלות – מבוטל לחץ לפרטים
02/07/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
09/07/17 מכביה מרוץ נגד-השעון כביש לחץ לפרטים
14/07/17 מכביה כביש פתוח לחץ לפרטים