תחרויות/אירועים

תאריךשם האירועפרטים
02/06/18מרוץ קיסריה\אליפות ישראל כביש צעיריםלחץ לפרטים
07/06/18מרוץ טור התפוחלחץ לפרטים
07/06/18קורס תיקוני דרך 7/6/2018לחץ לפרטים
10/06/18קורס מובילי קבוצות 10/6/2018לחץ לפרטים
16/06/18מרוץ משגב הבין לאומי C1לחץ לפרטים
23/06/18אליפות ישראל נגד-השעון כבישלחץ לפרטים
30/06/18אליפות ישראל "עצמה" באופני כבישלחץ לפרטים