לוח אירועים

תאריך שם האירוע פרטים
09/11/16 התוכנית למנהלים: מנהיגות בשטח לחץ לפרטים
05/03/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
07/03/17 קורס תיקונים ומכונאות: כוכב 1 לחץ לפרטים
02/04/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
20/04/17 קורס תיקונים ומכונאות: כוכב 1 לחץ לפרטים
07/05/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
16/05/17 קורס תיקונים ומכונאות: כוכב 2 לחץ לפרטים
04/06/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
02/07/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
03/09/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
01/10/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
17/10/17 קורס תיקונים ומכונאות: כוכב 2 לחץ לפרטים
05/11/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
22/02/18 קורס תיקוני דרך 22/2/2018 לחץ לפרטים
22/02/18 קורס תיקונים ומכונאות: כוכב 1 22/2/2018 לחץ לפרטים
25/03/18 קורס מובילי קבוצות 25/3/2018 לחץ לפרטים
26/04/18 קורס תיקוני דרך 26/4/2018 לחץ לפרטים
26/04/18 קורס תיקונים ומכונאות: כוכב 1 26/4/2018 לחץ לפרטים
07/06/18 קורס תיקוני דרך 7/6/2018 לחץ לפרטים
07/06/18 קורס תיקונים ומכונאות: כוכב 1 7/6/2018 לחץ לפרטים
10/06/18 קורס מובילי קבוצות 10/6/2018 לחץ לפרטים
13/09/18 קורס תיקוני דרך 13/9/2018 לחץ לפרטים
13/09/18 קורס תיקונים ומכונאות: כוכב 1 13/9/2018 לחץ לפרטים
16/09/18 קורס מובילי קבוצות 16/9/2018 לחץ לפרטים
09/10/18 קורס מדריכי אופניים אוקטובר 2018 – פברואר 2019 לחץ לפרטים
16/10/18 קורס מאמני אופניים אוקטובר 2018 – אוגוסט 2019 לחץ לפרטים
25/11/18 קורס מובילי קבוצות 25/11/2018 לחץ לפרטים
29/11/18 קורס תיקוני דרך 29/11/2018 לחץ לפרטים
29/11/18 קורס תיקונים ומכונאות: כוכב 1 29/11/2018 לחץ לפרטים