לוח אירועים

תאריך שם האירוע פרטים
09/11/16 התוכנית למנהלים: מנהיגות בשטח לחץ לפרטים
05/03/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
07/03/17 קורס תיקונים ומכונאות: כוכב 1 לחץ לפרטים
02/04/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
20/04/17 קורס תיקונים ומכונאות: כוכב 1 לחץ לפרטים
07/05/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
16/05/17 קורס תיקונים ומכונאות: כוכב 2 לחץ לפרטים
04/06/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
02/07/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
03/09/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
05/09/17 קורס תיקונים ומכונאות: כוכב 1 לחץ לפרטים
01/10/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
17/10/17 קורס תיקונים ומכונאות: כוכב 2 לחץ לפרטים
05/11/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים